Książnica Płocka im. Wł.Broniewskiego
 
  

  wyszukiwanie
 

Nadzór merytoryczny
Joanna Banasiak
Dyrektor Książnicy Płockiej
joanna.banasiak@ksiaznicaplocka.pl
tel.: 24 262 86 17 

Redaktor strony
Renata Koziorowska-Paszkowska
Dział Komputeryzacji
Książnicy Płockiej
renata@ksiaznicaplocka.pl
tel.: 024 268 77 22