Wodociągi Płockie Sp. z o.o
 
  

  wyszukiwanie
 

KONTAKT

 

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.
ul. harc. A. Gradowskiego 11,
09-402 Płock

tel. 24 364 42 00

adres internetowy: www.wodociagi.pl
e-mail: plock@wodociagi.pl

REGON 610409926
NIP 774-23-69-968
nr KRS: 0000040316

konto:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Płocku, ul. Bielska 51,

34 1050 1012 1000 0023 5019 0100

 

Administrator Strony
Maciej Olszewski

tel. 24 364 42 15

 

Biuro Zarządu Spółki
 

Ilona Bombalicka - Asystent Zarządu

tel. 24 364 42 00; 24 364 42 01
e-mail:
plock@wodociagi.pl
                  ibombalicka@wodociagi.pl

 

Andrzej Wiśniewski - Prezes Zarządu

tel: 24 364 42 00

Krzysztof Buczkowski- Wiceprezes Zarządu

 

tel: 24 364 42 00

 

 

         

Dyrektorzy

Justyna Piotrowicz

Dyrektor ds. Personalnych i Administracji, Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

tel. 24 364 42 07

e-mail: jpiotrowicz@wodociagi.pl

 

Katarzyna Kędzierska

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

tel. 24 364 42 28

e-mail: kkedzierska@wodociagi.pl

 

Marcin Chyczewski

Dyrektor ds. Technicznych

e-mail: mchyczewski@wodociagi.pl

tel. 24 364 43 33

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

iod@wodociagi.pl

 

Główny Księgowy

 Wiesława Szymańska
tel. 24 364 42 05
e-mail: wszymanska@wodociagi.pl

 

Specjalista ds. BHP i PPOŻ.

Paweł Opasiński
tel. 24 364 42 09
e-mail: popasinski@wodociagi.pl
              
Specjalista ds. Obronnych, OC i Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska

Aneta Ambroziak
tel. 24 364 42 31
e-mail: aziolkowska@wodociagi.pl

 

Dział Personalny i Obsługi Zarządu

 

Agnieszka Szczutowska - Kierownik Działu Personalnego i Obsługi Zarządu

tel. 24 364 42 10

e-mail: aszczutowska@wodociagi.pl

 

Dział Techniczno-Inwestycyjny

Tomasz Strzałkowski - Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego
tel. 24 364 42 16
e-mail: tstrzalkowski@wodociagi.pl

 

Jednostka Realizująca Projekt

Agata Buczek - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO)
tel. 24 364 42 24
e-mail: abuczek@wodociagi.pl

 

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej

Janusz Kowalkowski - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej
tel. 24 364 42 52
e-mail: jkowalkowski@wodociagi.pl

 

Dział Finansowo-Księgowy 

Aneta Waćkowska - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego
tel. 24 364 42 37
e-mail: awackowska@wodociagi.pl
 

Dział Planowania i Rozliczeń 

Agnieszka Bzymek - Kierownik Działu Planowania i Rozliczeń
tel. 24 364 42 38
e-mail: abzymek@wodociagi.pl

 
Wydział Sieci Wodociągowej

Mariusz Kuciński - Kierownik Wydziału Sieci Wodociągowej
tel. 24 364 42 50
e-mail: mkucinski@wodociagi.pl
   

Wydział Produkcji Wody

Marcin Gańko - Kierownik Wydziału Produkcji Wody
tel. 24 364 42 71
e-mail: mganko@wodociagi.pl

  

Wydział Głównego Mechanika 

Marek Kijek - Kierownik Wydziału Głównego Mechanika
tel. 24 364 42 60

e-mail: mkijek@wodociagi.pl

  
Laboratorium

Elżbieta Olechowska - Kierownik Laboratorium
tel. 24 364 42 80

e-mail: eolechowska@wodociagi.pl

Wydział Oczyszczalni Ścieków

Maciej Bieniowski - Kierownik Wydziału Oczyszczalni Ścieków
tel. 24 364 43 00
e-mail: mbieniowski@wodociagi.pl
        
Wydział Sieci Kanalizacyjnej

 Andrzej Składanowski - Kierownik Wydziału Sieci Kanalizacyjnej

tel. 24 364 42 90

e-mail: askladanowski@wodociagi.pl

                    

Dział Informatyki

Krzysztof Bańcer - Kierownik Działu Informatyki
tel. 24 364 42 22
e-mail: kbancer@wodociagi.pl


Dział Ochrony Środowiska

Małgorzata Hermanowska - Kierownik Działu Ochrony Środowiska
tel. 24 364 42 14
e-mail:
mhermanowska@wodociagi.pl