Książnica Płocka im. Wł.Broniewskiego
 
  

  wyszukiwanie
 

Instrukcja

Użytkownik strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Książnicy Płockiej wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu:

Status prawny – stan prawny
Schemat organizacyjny – struktura organizacyjna i regulamin organizacyjny Przedmiot działalności – statut Książnicy Płockiej
Regulaminy - regulaminy działów udostępniania i Informatorium

Struktura własnościowa – osobowość prawna Książnicy Płockiej
Majątek biblioteki – nieruchomości i ruchomości Książnicy Płockiej
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwum

Informacje nieudostępnione – lokalizacja danych nie umieszczonych w BIPie

Poniżej menu znajduje się pole wyszukiwania, w które należy wpisać szukany tekst a następnie nacisnąć klawisz Enter lub przycisk znajdujący się pod polem. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania. W środkowej części strony głównej umieszczono logo biblioteki, dane teleadresowe Książnicy Płockiej oraz nazwiska, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej kierownictwa KP. W dolnej części ekranu zamieszczone są przyciski umożliwiające:

- sprawdzenie danych redaktora
- wyświetlenie instrukcji
- sprawdzenie liczby odwiedzin stron, czyli statystyki
- kontakt
z Książnicą Płocką
- przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej