Miejski Zarząd Dróg
 
  

  wyszukiwanie
 

Instrukcja

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
• Ustawa o dostępie do informacji publicznej
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu. Na dole menu przedmiotowego jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

W środkowej części strony głównej znajdują się zakres działalności Miejskiego Zarządu Dróg. Poniżej znajdują się informację dotyczące wyświetlanego dokumentu wraz z historią zmian.

W dolnej części ekranu zamieszczone są przyciski umożliwiające:

  • sprawdzenie danych redaktora i administratora strony
  • wyświetlenie niniejszej instrukcji
  • prześledzenie historii zmian i statystyka odwiedzin stron
  • przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej