Wodociągi Płockie Sp. z o.o
 
  

  wyszukiwanie
 
 

Instrukcja

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Wodociągów Płockich jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
• 
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
• 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Po lewej stronie ekranu znajduje się wyszukiwarka i menu przedmiotowe  za pomocą którego użytkownik strony wybiera określoną informację. W środkowej części strony wyświetlane są informacje na wybrany temat. Poniżej znajdują się informację dotyczące wyświetlanego dokumentu wraz z historią zmian.


W dolnej części ekranu zamieszczone są przyciski umożliwiające:
• sprawdzenie danych redaktora i administratora strony
• prześledzenie historii zmian 
• przejście na stronę www podmiotu 

Po lewej stronie umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

W dolnej części znajduje się logo BIP – po kliknięciu można przejść na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl)