Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dodanych dokumentów:

Strona 1640 / 1661, wszystkich dokumentów: 49 821

Zobacz także listę ostatnio zmienianych dokumentów

49171. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49172. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49173. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.  
plik: pdf, 76 KB plik .pdf, 76 KB
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49174. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49175. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49176. Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49177. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49178. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49179. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49180. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49181. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49182. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49183. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49184. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49185. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49186. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49187. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49188. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49189. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49190. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49191. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49192. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49193. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49194. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49195. Lista spraw - Wydział Geodezji  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49196. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49197. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49198. Podziały nieruchomości. WGD - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49199. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

49200. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31


Pozostałe strony (1661):
1 ... |1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | ... 1661 |
   
 
Stopka