Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dodanych dokumentów:

Strona 1564 / 1585, wszystkich dokumentów: 47 536

Zobacz także listę ostatnio zmienianych dokumentów

46891. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46892. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46893. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46894. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46895. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46896. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46897. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46898. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46899. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46900. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46901. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46902. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46903. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46904. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46905. Lista spraw - Wydział Geodezji  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46906. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46907. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46908. Podziały nieruchomości. WGD - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46909. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46910. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46911. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46912. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46913. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46914. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46915. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46916. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46917. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11.  
   
 
Stopka