Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dodanych dokumentów:

Strona 1559 / 1577, wszystkich dokumentów: 47 292

Zobacz także listę ostatnio zmienianych dokumentów

46741. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46742. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46743. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46744. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46745. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46746. Wniosek do pobrania  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46747. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46748. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46749. Lista spraw - Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46750. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46751. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46752. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46753. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46754. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46755. Wniosek do pobrania  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46756. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46757. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46758. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46759. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46760. Lista spraw - Referat Spraw Komunalnych  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46761. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.  
środa, 25 czerwca 2003, godz. 16:43

46762. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.  
środa, 25 czerwca 2003, godz. 16:43

46763. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.  
środa, 25 czerwca 2003, godz. 16:43

46764. Lista spraw - Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych  
środa, 25 czerwca 2003, godz. 16:42

46765. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.  
środa, 25 czerwca 2003, godz. 15:02

46766. Andrzej Nowakowski / 2003-06-23  
środa, 25 czerwca 2003, godz. 09:11

46767. Andrzej Nowakowski / 2003-06-23  
środa, 25 czerwca 2003, godz. 09:09

46768. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 14:32

46769. Zespół Planowania Przestrzennego  
wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 14:32

46770. Referat Administracyjno - Finansowy  
wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 14:32


Pozostałe strony (1577):
1 ... |1554 | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | 1563 | 1564 | ... 1577 |
   
 
Stopka