Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dodanych dokumentów:

Strona 1558 / 1579, wszystkich dokumentów: 47 356

Zobacz także listę ostatnio zmienianych dokumentów

46711. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46712. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46713. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46714. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46715. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46716. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46717. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46718. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46719. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46720. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46721. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46722. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46723. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46724. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46725. Lista spraw - Wydział Geodezji  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46726. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46727. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46728. Podziały nieruchomości. WGD - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46729. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46730. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46731. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46732. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46733. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46734. Wydawanie map do celów opiniodawczych. WGD - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46735. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46736. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

46737. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11.  
   
 
Stopka