Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dodanych dokumentów:

Strona 1509 / 1528, wszystkich dokumentów: 45 818

Zobacz także listę ostatnio zmienianych dokumentów

45241. Lista spraw - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45242. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WZN - 14.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45243. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45244. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45245. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45246. Wniosek do pobrania  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45247. Lista spraw - Referat Ochrony Środowiska  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45248. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45249. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45250. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45251. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45252. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45253. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45254. Lista spraw - Wydział Organizacyjny  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45255. Informacja Publiczna. WOP - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45256. Wniosek do pobrania  
plik: pdf, 57 KB plik .pdf, 57 KB
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45257. Lista spraw - Referat Edukacji  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45258. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45259. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45260. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.  
plik: pdf, 122 KB plik .pdf, 122 KB
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45261. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45262. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45263. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45264. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45265. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45266. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45267. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45268. Wniosek do pobrania  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45269. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

45270. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31


Pozostałe strony (1528):
1 ... |1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | ... 1528 |
   
 
Stopka