Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista ostatnio dodanych dokumentów:

Strona 1440 / 1462, wszystkich dokumentów: 43 838

Zobacz także listę ostatnio zmienianych dokumentów

43171. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43172. Udostępnienie informacji z bazy danych ewidencji działalności gospodarczej. REG - 09. (Dotyczy danych nie przekazanych do CEIDG).  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43173. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43174. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43175. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43176. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43177. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43178. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43179. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców. OSO - 10.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43180. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43181. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.  
plik: pdf, 41 KB plik .pdf, 41 KB
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43182. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43183. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43184. Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43185. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43186. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43187. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43188. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43189. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43190. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43191. Utrzymanie Cmentarza Garnizonowego oraz kwater i grobów. OSK - 03.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43192. Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43193. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43194. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43195. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43196. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.  
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31

43197. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.  
   
 
Stopka