Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2018 roku Prezydenta Miasta Płocka w sprawie przystąpeinia do opracowania projektu dokumentu pn.: "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych"


data dodania: 2018-07-27

Obwieszczenie z dnia 26.06.2018 r. Prezydenta Miasta Płocka w sprawie składania wniosków o oszacowanie strat ze względu na suszę rolniczą na obszarze Polski w terminie od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 r.


data dodania: 2018-06-26

 

Na podstawie art. 24 e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328), Prezydent Miasta Płocka informuje, że zgodnie z Decyzją WA.RET.070.1.206.4.2018 z dnia 22.05.2018 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płock.

Decyzja WA.RET.070.1.206.4.2018 z dnia 22.05.2018 r. wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - do pobrania

 

 


data dodania: 2018-06-25

Informacja dotycząca kanałów technologicznych na terenie Płocka w związku z planowanymi inwestycjami - dodano 28 lutego 2018 r.


data dodania: 2018-02-28

Informacja dotycząca kanałów technologicznych na terenie Płocka w związku z planowanymi inwestycjami - dodano 22 marca 2017 r.


data dodania: 2017-03-22

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 08 marca 2016 r.

 

W SPRAWIE WSZCZĘCIA PROCEDURY DOTYCZĄCEJ PODJĘCIA UCHWAŁY RADY MIASTA PŁOCKA DOTYCZĄCEJ OKREŚLENIA WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY - MIASTO PŁOCK NA ROK 2016


data dodania: 2016-03-08

Informacja dotycząca kanałów technologicznych na terenie Płocka w związku z planowanymi inwestycjami.


data dodania: 2016-01-25

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku

Poniżej link do treści:

http://bip.ump.pl/dane/komunikaty/ppp1


data dodania: 2014-06-16

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu pn.
„Program Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka na lata 2013-2019”

 

Zarządzeniem Nr 4066/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2014 roku zostały przyjęte zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. „Program Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka na lata 2013-2019”.

Termin konsultacji: od 27 stycznia do 7 lutego 2014 roku

Poniżej link do treści zarządzenia oraz projekt programu pn. "Program Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka na lata 2013-2019"

http://dane.plock.eu/bip//dane/zarzadzenia/vi/4066.pdf

Wypełniony formularz zgłoszenia opinii, propozycji, uwag do projektu programu pn. „Program Rozwoju Turystyki dla miasta Płocka na lata 2013-2019” należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@plock.eu

- druk formularza (plik do pobrania)

 


data dodania: 2014-01-27
   
 
Stopka