Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

data dodania: 2019-09-04

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

data dodania: 2019-07-16

ZARZĄDZENIE Nr 640/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 - 2020

data dodania: 2019-06-19

ZARZĄDZENIE NR 594/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

data dodania: 2019-06-05

Zarządzenia nr 563/2019 prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-05-28

ZARZĄDZENIE NR 511/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

data dodania: 2019-05-09

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021

data dodania: 2019-04-30

Zarządzenie Nr 491/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

data dodania: 2019-04-27

Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w roku 2019

data dodania: 2019-04-27

Zarządzenia Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2019-04-24

ZARZĄDZENIE NR 292/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

data dodania: 2019-02-12

Zarządzenie nr 293/2019 PMP z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury

data dodania: 2019-02-11

Ogłoszenia II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 i powołania Komisji Konkursowej.

data dodania: 2019-02-06

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

data dodania: 2019-01-31

Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021"

data dodania: 2019-01-23

Informacja o komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

data dodania: 2019-01-23

Zarządzenie nr 223/2019 z dnia 18 stycznia 2019r.

data dodania: 2019-01-21

Zarządzenie Nr 205/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-01-16

ZARZĄDZENIE nr 213/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 stycznia 2019 r.

data dodania: 2019-01-16

ZARZĄDZENIE NR 166 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 stycznia 2019 roku

data dodania: 2019-01-07

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1

data dodania: 2019-01-03

ZARZĄDZENIE Nr 145 /2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

data dodania: 2018-12-28

Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

data dodania: 2018-12-15

Zarządzenie nr 64/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki

data dodania: 2018-12-11

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2018-12-11

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r.

data dodania: 2018-12-11

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2019 – 2021

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2019 r.

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019 – 2021

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2019 - 2020

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Zarządzenie Nr 4478/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 sierpnia 2018 r.

data dodania: 2018-08-17

Zarządzenie Nr 4466/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 sierpnia 2018 r.

data dodania: 2018-08-13

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020

data dodania: 2018-07-10

ZARZĄDZENIE NR 4315/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

data dodania: 2018-06-22

ZARZĄDZENIE Nr 4264/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 4 czerwca 2018 r.

data dodania: 2018-06-04

ZARZĄDZENIE Nr 4248/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 maja 2018 r.

data dodania: 2018-05-25

ZARZĄDZENIE Nr 4218/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 maja 2018 r.

data dodania: 2018-05-21

ZARZĄDZENIE NR 4184/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018 – 2019.

data dodania: 2018-05-07

Konkurs na granty badawcze realizowane w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w latach 2018–2019

data dodania: 2018-04-11

ZARZĄDZENIE NR 4149/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 kwietnia 2018 r.

data dodania: 2018-04-09

Zarządzenie nr 4103 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

data dodania: 2018-03-23

ZARZĄDZENIE NR 4081/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 marca 2018 roku

data dodania: 2018-03-09

Zmiana zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

data dodania: 2018-02-27

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

data dodania: 2018-02-19

ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

data dodania: 2018-02-19

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

data dodania: 2018-02-16

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

data dodania: 2018-02-02

ZARZĄDZENIE Nr 3962/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

data dodania: 2018-01-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programów profilaktycznych szczepień przeciw grypie oraz szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018 – 2020

data dodania: 2018-01-22

Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

data dodania: 2018-01-15

Zarządzenie nr 3917/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

data dodania: 2018-01-12

Zarządzenia Nr 3915 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018

data dodania: 2018-01-11

Zarządzenie nr 3909/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w 2018 roku.

data dodania: 2018-01-09

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych

data dodania: 2018-01-04

ZARZĄDZENIE Nr 3892/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

data dodania: 2018-01-03

ZARZĄDZENIE Nr 3867/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

data dodania: 2017-12-27

Ogłoszenie z dn. 23 listopada 2018 r. o przetargu publicznym na sprzedaż kabiny dla osób palących

data dodania: 2017-12-20

Ogłoszenie z dn. 23 listopada 2018 r. o sprzedaży zestawu wypoczynkowego

data dodania: 2017-12-20

ZARZĄDZENIE Nr 3834/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 14 grudnia 2017 r.

data dodania: 2017-12-14

ZARZĄDZENIE Nr 3833/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 14 grudnia 2017 r.

data dodania: 2017-12-14

ZARZĄDZENIE Nr 3789/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

data dodania: 2017-12-07

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w trybie bezprzetargowym

data dodania: 2017-11-29

ZARZĄDZENIE Nr 3741/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018 i powołania Komisji Konkursowej

data dodania: 2017-11-21

ZARZĄDZENIE NR 3736/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2017 r.

data dodania: 2017-11-20

Zarządzenie Nr 3738/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku

data dodania: 2017-11-20

Zarządzenie Nr 3739/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku

data dodania: 2017-11-20

Zarządzenie Nr 3740/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku

data dodania: 2017-11-20

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych

data dodania: 2017-11-17

ZARZĄDZENIE NR 3729/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r.

data dodania: 2017-11-17

ZARZĄDZENIE NR 3730/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2017 r.

data dodania: 2017-11-17

ZARZĄDZENIE NR 3730/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2017 r.

data dodania: 2017-11-17

ZARZĄDZENIE NR 3728/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2017 r.

data dodania: 2017-11-16

Zarządzenie Nr 3684/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 listopada 2017 roku

data dodania: 2017-11-03

ZARZĄDZENIE NR 3486/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 sierpnia 2017 r.

data dodania: 2017-08-09

ZARZĄDZENIE NR 3444/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 lipca 2017 r.

data dodania: 2017-07-26

OGŁOSZENIE - zestaw wypoczynkowy

data dodania: 2017-07-20

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych

data dodania: 2017-07-11

ZARZĄDZENIE NR 3417/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lipca 2017 r.

data dodania: 2017-07-11

Zarządzenie Nr 3415/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2017 roku

data dodania: 2017-07-10

Zarządzenie Nr 33386/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2017 roku

data dodania: 2017-07-04

ZARZĄDZENIE NR 3357/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 czerwca 2017 r.

data dodania: 2017-06-23

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż kabiny dla osób palących

data dodania: 2017-06-23

Zarządzenie Nr 3323/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 czerwca 2017 r.

data dodania: 2017-06-09

Zarządzenia Nr 3293/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-31

ZARZĄDZENIE Nr 3290/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli

data dodania: 2017-05-24

ZARZĄDZENIE Nr 3272/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-22

Zarządzenie Nr 3264/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2017r.

data dodania: 2017-05-19

Zarządzenia Nr 3249/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017r.

data dodania: 2017-05-16

ZARZĄDZENIE NR 3233/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-10

Zarządzenie Nr 3231/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2017 roku

data dodania: 2017-05-10

ZARZĄDZENIE Nr 3232/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-10

ZARZĄDZENIE NR 3210/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-28

Zarządzenie nr 3211/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017r.

data dodania: 2017-04-28

Zarządzenia Nr 3201/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-27

Zarządzenie Nr 3193/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-24

ZARZĄDZENIE NR 3177/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-13

ZARZĄDZENIE NR 3159/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-06

Zarządzenia Nr 3149/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 kwietnia 2017r.

data dodania: 2017-04-03

ZARZĄDZENIE NR 3148/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 03 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-03

Poszukuje osoby chętnej do pracy, w ramach umowy o pracę - na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. remontów i inwestycji Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów

data dodania: 2017-03-24

ZARZĄDZENIE Nr 3058/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 2 marca 2017 r.

data dodania: 2017-03-13

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy - Miasto Płock - ROZSTRZYGNIĘCIE

data dodania: 2017-02-28

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3025/2017 z dnia 20 lutego 2017r.

data dodania: 2017-02-21

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3026/2017 z dnia 20 lutego 2017r.

data dodania: 2017-02-21

ZARZĄDZENIE NR 3019/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 lutego 2017 r.

data dodania: 2017-02-15

ZARZĄDZENIE NR 3012/2017PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 lutego 2017 r.

data dodania: 2017-02-10

ZARZĄDZENIE NR 2988/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 3 lutego 2017 r.

data dodania: 2017-02-03

Zarządzenie Nr 2972/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2017 roku

data dodania: 2017-02-02

Zarządzenie Nr 2976/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 lutego 2017 roku

data dodania: 2017-02-02

ZARZĄDZENIE NR 2969/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2017 r.

data dodania: 2017-01-31

konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy - Miasto Płock

data dodania: 2017-01-24

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

data dodania: 2017-01-24

Zarządzenie Nr 2942/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2017 roku

data dodania: 2017-01-24

ZARZĄDZENIE NR 2938/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 stycznia 2017 r.

data dodania: 2017-01-20

ZARZĄDZENIE Nr 2915/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 stycznia 2017 r.

data dodania: 2017-01-13

ZARZĄDZENIE Nr 2897/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 stycznia 2017

data dodania: 2017-01-12

ZARZĄDZENIE Nr 2891/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 stycznia 2017 roku

data dodania: 2017-01-09

ZARZĄDZENIE Nr 2892/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 stycznia 2017 r.

data dodania: 2017-01-09

Zarządzenie Nr 2887/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2017 roku

data dodania: 2017-01-09

Zarządzenie Nr 2888/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2017 roku

data dodania: 2017-01-09

ZARZĄDZENIE Nr 2821/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r.

data dodania: 2016-12-21

ZARZĄDZENIE Nr 2822/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r.

data dodania: 2016-12-21

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

data dodania: 2016-12-16

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert

data dodania: 2016-12-12

Zarządzenie Nr 2772/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 grudnia 2016 roku

data dodania: 2016-12-12

Zarządzenie Nr 2743/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2016 roku

data dodania: 2016-12-05

ZARZĄDZENIE NR 2681/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 21 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-22

ZARZĄDZENIE NR 2682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 21 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-22

ZARZĄDZENIE NR 2679/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 21 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-21

ZARZĄDZENIE NR 2660/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-18

ZARZĄDZENIE NR 2656/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-18

ZARZĄDZENIE NR 2655/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-17

ZARZĄDZENIE NR 2136/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 czerwca 2016 r.

data dodania: 2016-06-23

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku

data dodania: 2016-06-15

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.

data dodania: 2016-06-06

ZARZĄDZENIE Nr 2067/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 06 czerwca 2016 r.

data dodania: 2016-06-06

ZARZĄDZENIE Nr 2045/2016PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 1 czerwca 2016 r.

data dodania: 2016-06-01

ZARZĄDZENIE Nr 2005/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 maja 2016 r.

data dodania: 2016-05-19

ZARZĄDZENIE NR 1951/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 4 maja 2016 r.

data dodania: 2016-05-04

ZRZĄDZENIE Nr 1898/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18 kwietnia 2016 r.

data dodania: 2016-04-20

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

data dodania: 2016-04-12

Zarządzenie Nr 1792/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 marca 2016 roku - konkurs w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

data dodania: 2016-03-10

ZARZĄDZENIE NR 1685/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury

data dodania: 2016-02-03

ZARZĄDZENIE NR 1682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 2 lutego 2016 r.

data dodania: 2016-02-02

Zarządzenie Nr 1551/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w latach 2016 – 2018

data dodania: 2016-01-14

ZARZĄDZENIE NR 1531/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

data dodania: 2016-01-14

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach 2016–2018 oraz Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016–2018

data dodania: 2016-01-13

ZARZĄDZENIE NR 1549/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

data dodania: 2016-01-12

Zarządzenie Nr 1536/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

data dodania: 2016-01-11

Zarządzenie Nr 1526/2016 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-18

data dodania: 2016-01-04

Zarządzenie Nr 1527/2016 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w latach 2016-18.

data dodania: 2016-01-04

Zarządzenie Nr 1498/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018.

data dodania: 2015-12-29

ZARZĄDZENIE Nr 1458/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie nauki, edukacji i wychowania

data dodania: 2015-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 1457/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2015-12-17

Zarządzenie nr 1453 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

data dodania: 2015-12-15

Zarządzenie w sprawie komisji konkursowej ds. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

data dodania: 2015-12-14

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

data dodania: 2015-11-20

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2015-11-20

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018

data dodania: 2015-11-19

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

data dodania: 2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

data dodania: 2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

data dodania: 2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016

data dodania: 2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

data dodania: 2015-11-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2016 – 2017

data dodania: 2015-11-05

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018

data dodania: 2015-11-05

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017.

data dodania: 2015-09-17

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów piersi w latach 2015-2016

data dodania: 2015-09-08

Zarządzenie Nr 798/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2015-2016.

data dodania: 2015-07-13

ZARZĄDZENIE NR 782/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 6 lipca 2015 roku

data dodania: 2015-07-06

Oferta podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) realizacji zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dobór kultury i dziedzictwa narodowego (rodzaj zadania publicznego). Pontyfikał - odzyskania perła płockiego średniowiecza (tytuł zadania publicznego) w okresie od 30.07.2015r. do 27.10.2015r.

data dodania: 2015-07-03

Zarządzenie Nr 738/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 183/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9  stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017.

data dodania: 2015-06-26

ZARZĄDZENIE Nr 697/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 12 czerwca 2015 r.

data dodania: 2015-06-15

Prezydent Miasta Płocka dnia 3 czerwca 2015 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

data dodania: 2015-06-03

Zarządzenie Nr 630/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.

data dodania: 2015-05-21

Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2015 – 2016 oraz zaprasza do składania ofert.

data dodania: 2015-05-14

Zarządzenie Nr 603/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

data dodania: 2015-05-14

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu przygotowania wydarzenia pn. Targi Zdrowego Życia Edycja III - Senior 2015

data dodania: 2015-05-08

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

data dodania: 2015-04-10

Prezydent Miasta Płocka OGŁASZA KONKURS OFERT na wybór realizatora 1. Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015–2017; 2. Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Płocka w latach 2015–2017; 3. Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2013–2015 – konkurs uzupełniający

data dodania: 2015-02-04

ZARZĄDZENIE NR 229/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

data dodania: 2015-01-27

ZARZĄDZENIE NR 220/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

data dodania: 2015-01-23

ZARZĄDZENIE NR 188/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

data dodania: 2015-01-12

ZARZĄDZENIE NR 181/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 184/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2015-2017.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 183/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 140/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2015 roku.

data dodania: 2014-12-29

KONKURS OFERT na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych i psychoterapii dla osób współuzależnionych, wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej w 2015 roku

data dodania: 2014-12-29

Zarządzenie Nr 106/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

data dodania: 2014-12-19

Zarządzenie Nr 107/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

data dodania: 2014-12-19

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

data dodania: 2014-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 88/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

data dodania: 2014-12-15

Zarządzenie Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku.

data dodania: 2014-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2015

data dodania: 2014-11-24

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015

data dodania: 2014-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2015

data dodania: 2014-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2014-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

data dodania: 2014-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2015-2017

data dodania: 2014-11-18

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015 - 2017

data dodania: 2014-11-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w roku 2015

data dodania: 2014-11-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2015 - 2017

data dodania: 2014-11-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2015 - 2017

data dodania: 2014-11-18

ZARZĄDZENIE NR 5196/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

data dodania: 2014-11-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym naborze partnerów do przygotowania i organizacji wydarzenia pn. DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH - Obywatelski Płock.

data dodania: 2014-07-08

ZARZĄDZENIE NR 4595/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 – 2015.

data dodania: 2014-06-23

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu przygotowania i organizacji wydarzenia pn. DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH pod hasłem Obywatelski Płock.

data dodania: 2014-06-18

Zarządzenie Nr 4511/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r.

data dodania: 2014-05-30

Prezydent Miasta Płocka dnia 27 maja 2014 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

data dodania: 2014-05-27

ZARZĄDZENIE NR 4491/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 - 2015.

data dodania: 2014-05-26

Zarządzenie Nr 4441/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

data dodania: 2014-05-14

Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 – 2015 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

data dodania: 2014-05-14

KONKURS OFERT na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w 2014 roku

data dodania: 2014-05-05

Zarządzenie Nr 4346/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r.

data dodania: 2014-04-08

Zarządzenie Nr 4353/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2014 roku.

data dodania: 2014-04-07

Prezydent Miasta Płocka OGŁASZA KONKURS OFERT na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych i psychoterapii dla osób współuzależnionych wykraczającej poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej w 2014 roku

data dodania: 2014-04-04

Wynik przetargu na najem powierzchni reklamowej w gablotach typu city-light w wiatach przystankowych na terenie miasta Płocka

data dodania: 2014-04-02

Informacja o wyborze partnera - TARGI ZDROWEGO ŻYCIA - SENIOR 2014

data dodania: 2014-04-01

Prezydent Miasta Płocka OGŁASZA KONKURS OFERT na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2013 - 2015

data dodania: 2013-06-13

Zakup Średniego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 150.000 zł

data dodania: 2012-12-27

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

data dodania: 2011-02-08
   
 
Stopka