Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 1301/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2020 r.

data dodania: 2020-02-12

ZARZĄDZENIE NR 1252/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku

data dodania: 2020-01-28

ZARZĄDZENIE NR 1227/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 stycznia 2020 roku roku w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

data dodania: 2020-01-21

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2020–2021

data dodania: 2020-01-20

Zarządzenie Nr 1209/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2020 roku z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

data dodania: 2020-01-15

ZARZĄDZENIE NR 1202/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r

data dodania: 2020-01-13

ZARZĄDZENIE Nr 1177/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 grudnia 2019 roku

data dodania: 2020-01-02

ZARZĄDZENIE Nr 1179/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 2 stycznia 2020 r.

data dodania: 2020-01-02

Zarządzenie nr 1116/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

data dodania: 2019-12-17

ZARZĄDZENIE NR 1070/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 listopada 2019 r. - konkurs ofert na w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

data dodania: 2019-12-02

Zarządzenie nr 1077/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

data dodania: 2019-12-02

ZAPROSZENIE do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych choroba Alzheimera w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert

data dodania: 2019-12-02

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

data dodania: 2019-11-26

Zarządzenie Nr 1048/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019 r.

data dodania: 2019-11-25

ZARZĄDZENIE NR 1051/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2019 r.

data dodania: 2019-11-25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2020 - 2021.

data dodania: 2019-11-25

ZARZĄDZENIE NR 1035/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

data dodania: 2019-11-19

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu w Płocku usług opiekuńczych w latach 2020-2021

data dodania: 2019-10-30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

data dodania: 2019-07-16

ZARZĄDZENIE Nr 640/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 - 2020

data dodania: 2019-06-19

ZARZĄDZENIE NR 594/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

data dodania: 2019-06-05

Zarządzenia nr 563/2019 prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-05-28

ZARZĄDZENIE NR 511/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

data dodania: 2019-05-09

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021

data dodania: 2019-04-30

Zarządzenie Nr 491/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

data dodania: 2019-04-27

Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w roku 2019

data dodania: 2019-04-27

Zarządzenia Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2019-04-24

ZARZĄDZENIE NR 292/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

data dodania: 2019-02-12

Zarządzenie nr 293/2019 PMP z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury

data dodania: 2019-02-11

Ogłoszenia II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 i powołania Komisji Konkursowej.

data dodania: 2019-02-06

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

data dodania: 2019-01-31

Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021"

data dodania: 2019-01-23

Informacja o komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

data dodania: 2019-01-23

Zarządzenie nr 223/2019 z dnia 18 stycznia 2019r.

data dodania: 2019-01-21

Zarządzenie Nr 205/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-01-16

ZARZĄDZENIE nr 213/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 stycznia 2019 r.

data dodania: 2019-01-16

ZARZĄDZENIE NR 166 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 stycznia 2019 roku

data dodania: 2019-01-07

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1

data dodania: 2019-01-03
   
 
Stopka