Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

data dodania: 2020-09-11

ZARZĄDZENIE NR 1618/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 - 2021

data dodania: 2020-07-10data dodania: 2020-06-26

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2020 - 2021.

data dodania: 2020-06-05

Zarządzenie nr 1301/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2020 r.

data dodania: 2020-02-12

ZARZĄDZENIE NR 1252/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 roku

data dodania: 2020-01-28

ZARZĄDZENIE NR 1227/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 stycznia 2020 roku roku w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

data dodania: 2020-01-21

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2020–2021

data dodania: 2020-01-20

Zarządzenie Nr 1209/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2020 roku z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

data dodania: 2020-01-15

ZARZĄDZENIE NR 1202/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r

data dodania: 2020-01-13

ZARZĄDZENIE Nr 1177/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 grudnia 2019 roku

data dodania: 2020-01-02

ZARZĄDZENIE Nr 1179/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 2 stycznia 2020 r.

data dodania: 2020-01-02

Zarządzenie nr 1116/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

data dodania: 2019-12-17

ZARZĄDZENIE NR 1070/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 listopada 2019 r. - konkurs ofert na w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r.

data dodania: 2019-12-02

Zarządzenie nr 1077/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

data dodania: 2019-12-02

ZAPROSZENIE do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych choroba Alzheimera w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert

data dodania: 2019-12-02

Zarządzenie Nr 1048/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2019 r.

data dodania: 2019-11-25

ZARZĄDZENIE NR 1051/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2019 r.

data dodania: 2019-11-25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2020 - 2021.

data dodania: 2019-11-25

ZARZĄDZENIE NR 1035/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

data dodania: 2019-11-19

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu w Płocku usług opiekuńczych w latach 2020-2021

data dodania: 2019-10-30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

data dodania: 2019-07-16

ZARZĄDZENIE Nr 640/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 - 2020

data dodania: 2019-06-19

ZARZĄDZENIE NR 594/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

data dodania: 2019-06-05

Zarządzenia nr 563/2019 prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-05-28

ZARZĄDZENIE NR 511/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

data dodania: 2019-05-09

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021

data dodania: 2019-04-30

Zarządzenie Nr 491/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

data dodania: 2019-04-27

Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w roku 2019

data dodania: 2019-04-27

Zarządzenia Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2019-04-24

ZARZĄDZENIE NR 292/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

data dodania: 2019-02-12

Zarządzenie nr 293/2019 PMP z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury

data dodania: 2019-02-11

Ogłoszenia II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 i powołania Komisji Konkursowej.

data dodania: 2019-02-06

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

data dodania: 2019-01-31

Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021"

data dodania: 2019-01-23

Informacja o komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

data dodania: 2019-01-23

Zarządzenie nr 223/2019 z dnia 18 stycznia 2019r.

data dodania: 2019-01-21

Zarządzenie Nr 205/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-01-16

ZARZĄDZENIE nr 213/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 stycznia 2019 r.

data dodania: 2019-01-16

ZARZĄDZENIE NR 166 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 stycznia 2019 roku

data dodania: 2019-01-07

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1

data dodania: 2019-01-03
   
 
Stopka