Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 1035/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r.

data dodania: 2019-11-19

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku

data dodania: 2019-11-18

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu w Płocku usług opiekuńczych w latach 2020-2021

data dodania: 2019-10-30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

data dodania: 2019-07-16

ZARZĄDZENIE Nr 640/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 - 2020

data dodania: 2019-06-19

ZARZĄDZENIE NR 594/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2019 – 2020

data dodania: 2019-06-05

Zarządzenia nr 563/2019 prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-05-28

ZARZĄDZENIE NR 511/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

data dodania: 2019-05-09

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2019-2021

data dodania: 2019-04-30

Zarządzenie Nr 491/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia III konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z obszaru rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

data dodania: 2019-04-27

Zarządzenie Nr 414/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w roku 2019

data dodania: 2019-04-27

Zarządzenia Nr 483/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2019-04-24

ZARZĄDZENIE NR 292/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku

data dodania: 2019-02-12

Zarządzenie nr 293/2019 PMP z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w zakresie kultury

data dodania: 2019-02-11

Ogłoszenia II konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 i powołania Komisji Konkursowej.

data dodania: 2019-02-06

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

data dodania: 2019-01-31

Konkurs ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021"

data dodania: 2019-01-23

Informacja o komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

data dodania: 2019-01-23

Zarządzenie nr 223/2019 z dnia 18 stycznia 2019r.

data dodania: 2019-01-21

Zarządzenie Nr 205/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego

data dodania: 2019-01-16

ZARZĄDZENIE nr 213/2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 stycznia 2019 r.

data dodania: 2019-01-16

ZARZĄDZENIE NR 166 /2019 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 stycznia 2019 roku

data dodania: 2019-01-07

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku, Pasaż Vuka Karadzica 1

data dodania: 2019-01-03

ZARZĄDZENIE Nr 145 /2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 grudnia 2018 r.

data dodania: 2018-12-28

Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych

data dodania: 2018-12-15

Zarządzenie nr 64/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki

data dodania: 2018-12-11

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2018-12-11

Ogłoszenie o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r.

data dodania: 2018-12-11

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2019 – 2021

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2019 r.

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2019 – 2021

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2019

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2019 - 2020

data dodania: 2018-11-21

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 r.

data dodania: 2018-11-20

Zarządzenie Nr 4478/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 sierpnia 2018 r.

data dodania: 2018-08-17

Zarządzenie Nr 4466/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 sierpnia 2018 r.

data dodania: 2018-08-13

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020

data dodania: 2018-07-10

ZARZĄDZENIE NR 4315/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 22 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

data dodania: 2018-06-22

ZARZĄDZENIE Nr 4264/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 4 czerwca 2018 r.

data dodania: 2018-06-04

ZARZĄDZENIE Nr 4248/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 25 maja 2018 r.

data dodania: 2018-05-25

ZARZĄDZENIE Nr 4218/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 maja 2018 r.

data dodania: 2018-05-21

ZARZĄDZENIE NR 4184/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018 – 2019.

data dodania: 2018-05-07

Konkurs na granty badawcze realizowane w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” w latach 2018–2019

data dodania: 2018-04-11

ZARZĄDZENIE NR 4149/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 kwietnia 2018 r.

data dodania: 2018-04-09

Zarządzenie nr 4103 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

data dodania: 2018-03-23

ZARZĄDZENIE NR 4081/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 marca 2018 roku

data dodania: 2018-03-09

Zmiana zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

data dodania: 2018-02-27

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

data dodania: 2018-02-19

ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r.

data dodania: 2018-02-19

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

data dodania: 2018-02-16

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

data dodania: 2018-02-02

ZARZĄDZENIE Nr 3962/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

data dodania: 2018-01-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programów profilaktycznych szczepień przeciw grypie oraz szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018 – 2020

data dodania: 2018-01-22

Powołanie komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

data dodania: 2018-01-15

Zarządzenie nr 3917/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

data dodania: 2018-01-12

Zarządzenia Nr 3915 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018

data dodania: 2018-01-11

Zarządzenie nr 3909/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w 2018 roku.

data dodania: 2018-01-09

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych

data dodania: 2018-01-04

ZARZĄDZENIE Nr 3892/2018 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

data dodania: 2018-01-03

ZARZĄDZENIE Nr 3867/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

data dodania: 2017-12-27

Ogłoszenie z dn. 23 listopada 2018 r. o przetargu publicznym na sprzedaż kabiny dla osób palących

data dodania: 2017-12-20

Ogłoszenie z dn. 23 listopada 2018 r. o sprzedaży zestawu wypoczynkowego

data dodania: 2017-12-20

ZARZĄDZENIE Nr 3834/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 14 grudnia 2017 r.

data dodania: 2017-12-14

ZARZĄDZENIE Nr 3833/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 14 grudnia 2017 r.

data dodania: 2017-12-14

ZARZĄDZENIE Nr 3789/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

data dodania: 2017-12-07

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w trybie bezprzetargowym

data dodania: 2017-11-29

ZARZĄDZENIE Nr 3741/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018 i powołania Komisji Konkursowej

data dodania: 2017-11-21

ZARZĄDZENIE NR 3736/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 listopada 2017 r.

data dodania: 2017-11-20

Zarządzenie Nr 3738/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku

data dodania: 2017-11-20

Zarządzenie Nr 3739/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku

data dodania: 2017-11-20

Zarządzenie Nr 3740/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku

data dodania: 2017-11-20

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych

data dodania: 2017-11-17

ZARZĄDZENIE NR 3729/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r.

data dodania: 2017-11-17

ZARZĄDZENIE NR 3730/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2017 r.

data dodania: 2017-11-17

ZARZĄDZENIE NR 3730/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2017 r.

data dodania: 2017-11-17

ZARZĄDZENIE NR 3728/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2017 r.

data dodania: 2017-11-16

Zarządzenie Nr 3684/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 listopada 2017 roku

data dodania: 2017-11-03

ZARZĄDZENIE NR 3486/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 sierpnia 2017 r.

data dodania: 2017-08-09

ZARZĄDZENIE NR 3444/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 lipca 2017 r.

data dodania: 2017-07-26

OGŁOSZENIE - zestaw wypoczynkowy

data dodania: 2017-07-20

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych

data dodania: 2017-07-11

ZARZĄDZENIE NR 3417/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 11 lipca 2017 r.

data dodania: 2017-07-11

Zarządzenie Nr 3415/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2017 roku

data dodania: 2017-07-10

Zarządzenie Nr 33386/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2017 roku

data dodania: 2017-07-04

ZARZĄDZENIE NR 3357/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 czerwca 2017 r.

data dodania: 2017-06-23

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż kabiny dla osób palących

data dodania: 2017-06-23

Zarządzenie Nr 3323/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 czerwca 2017 r.

data dodania: 2017-06-09

Zarządzenia Nr 3293/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-31

ZARZĄDZENIE Nr 3290/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-29

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli

data dodania: 2017-05-24

ZARZĄDZENIE Nr 3272/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-22

Zarządzenie Nr 3264/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2017r.

data dodania: 2017-05-19

Zarządzenia Nr 3249/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2017r.

data dodania: 2017-05-16

ZARZĄDZENIE NR 3233/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-10

Zarządzenie Nr 3231/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 maja 2017 roku

data dodania: 2017-05-10

ZARZĄDZENIE Nr 3232/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 maja 2017 r.

data dodania: 2017-05-10

ZARZĄDZENIE NR 3210/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 28 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-28

Zarządzenie nr 3211/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017r.

data dodania: 2017-04-28

Zarządzenia Nr 3201/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-27

Zarządzenie Nr 3193/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-24

ZARZĄDZENIE NR 3177/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-13

ZARZĄDZENIE NR 3159/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 05 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-06

Zarządzenia Nr 3149/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 kwietnia 2017r.

data dodania: 2017-04-03

ZARZĄDZENIE NR 3148/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 03 kwietnia 2017 r.

data dodania: 2017-04-03

Poszukuje osoby chętnej do pracy, w ramach umowy o pracę - na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. remontów i inwestycji Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów

data dodania: 2017-03-24

ZARZĄDZENIE Nr 3058/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 2 marca 2017 r.

data dodania: 2017-03-13

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy - Miasto Płock - ROZSTRZYGNIĘCIE

data dodania: 2017-02-28

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3025/2017 z dnia 20 lutego 2017r.

data dodania: 2017-02-21

Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka nr 3026/2017 z dnia 20 lutego 2017r.

data dodania: 2017-02-21

ZARZĄDZENIE NR 3019/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 lutego 2017 r.

data dodania: 2017-02-15

ZARZĄDZENIE NR 3012/2017PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 lutego 2017 r.

data dodania: 2017-02-10

ZARZĄDZENIE NR 2988/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 3 lutego 2017 r.

data dodania: 2017-02-03

Zarządzenie Nr 2972/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2017 roku

data dodania: 2017-02-02

Zarządzenie Nr 2976/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 lutego 2017 roku

data dodania: 2017-02-02

ZARZĄDZENIE NR 2969/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2017 r.

data dodania: 2017-01-31

konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego świadczącego usługi na rzecz Gminy - Miasto Płock

data dodania: 2017-01-24

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

data dodania: 2017-01-24

Zarządzenie Nr 2942/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2017 roku

data dodania: 2017-01-24

ZARZĄDZENIE NR 2938/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 19 stycznia 2017 r.

data dodania: 2017-01-20

ZARZĄDZENIE Nr 2915/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 13 stycznia 2017 r.

data dodania: 2017-01-13

ZARZĄDZENIE Nr 2897/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 stycznia 2017

data dodania: 2017-01-12

ZARZĄDZENIE Nr 2891/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 stycznia 2017 roku

data dodania: 2017-01-09

ZARZĄDZENIE Nr 2892/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 9 stycznia 2017 r.

data dodania: 2017-01-09

Zarządzenie Nr 2887/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2017 roku

data dodania: 2017-01-09

Zarządzenie Nr 2888/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2017 roku

data dodania: 2017-01-09

ZARZĄDZENIE Nr 2821/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r.

data dodania: 2016-12-21

ZARZĄDZENIE Nr 2822/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 grudnia 2016 r.

data dodania: 2016-12-21

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

data dodania: 2016-12-16

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na prowadzenie usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w trybie bezprzetargowym - w drodze zbierania i wyboru ofert

data dodania: 2016-12-12

Zarządzenie Nr 2772/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 grudnia 2016 roku

data dodania: 2016-12-12

Zarządzenie Nr 2743/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2016 roku

data dodania: 2016-12-05

ZARZĄDZENIE NR 2681/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 21 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-22

ZARZĄDZENIE NR 2682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 21 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-22

ZARZĄDZENIE NR 2679/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 21 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-21

ZARZĄDZENIE NR 2660/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-18

ZARZĄDZENIE NR 2656/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-18

ZARZĄDZENIE NR 2655/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 listopada 2016 r.

data dodania: 2016-11-17

ZARZĄDZENIE NR 2136/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 czerwca 2016 r.

data dodania: 2016-06-23

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku

data dodania: 2016-06-15

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.

data dodania: 2016-06-06

ZARZĄDZENIE Nr 2067/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 06 czerwca 2016 r.

data dodania: 2016-06-06

ZARZĄDZENIE Nr 2045/2016PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 1 czerwca 2016 r.

data dodania: 2016-06-01

ZARZĄDZENIE Nr 2005/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 maja 2016 r.

data dodania: 2016-05-19

ZARZĄDZENIE NR 1951/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 4 maja 2016 r.

data dodania: 2016-05-04

ZRZĄDZENIE Nr 1898/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 18 kwietnia 2016 r.

data dodania: 2016-04-20

Ogłoszenie wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

data dodania: 2016-04-12

Zarządzenie Nr 1792/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 marca 2016 roku - konkurs w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.

data dodania: 2016-03-10

ZARZĄDZENIE NR 1685/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury

data dodania: 2016-02-03

ZARZĄDZENIE NR 1682/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 2 lutego 2016 r.

data dodania: 2016-02-02

Zarządzenie Nr 1551/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w latach 2016 – 2018

data dodania: 2016-01-14

ZARZĄDZENIE NR 1531/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

data dodania: 2016-01-14

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach 2016–2018 oraz Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016–2018

data dodania: 2016-01-13

ZARZĄDZENIE NR 1549/2016 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

data dodania: 2016-01-12

Zarządzenie Nr 1536/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

data dodania: 2016-01-11

Zarządzenie Nr 1526/2016 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-18

data dodania: 2016-01-04

Zarządzenie Nr 1527/2016 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w latach 2016-18.

data dodania: 2016-01-04

Zarządzenie Nr 1498/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018.

data dodania: 2015-12-29

ZARZĄDZENIE Nr 1458/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie nauki, edukacji i wychowania

data dodania: 2015-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 1457/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2015-12-17

Zarządzenie nr 1453 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

data dodania: 2015-12-15

Zarządzenie w sprawie komisji konkursowej ds. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

data dodania: 2015-12-14

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

data dodania: 2015-11-20

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2015-11-20

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018

data dodania: 2015-11-19

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

data dodania: 2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

data dodania: 2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

data dodania: 2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016

data dodania: 2015-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016

data dodania: 2015-11-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2016 – 2017

data dodania: 2015-11-05

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2018

data dodania: 2015-11-05

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017.

data dodania: 2015-09-17

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów piersi w latach 2015-2016

data dodania: 2015-09-08

Zarządzenie Nr 798/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2015-2016.

data dodania: 2015-07-13

ZARZĄDZENIE NR 782/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 6 lipca 2015 roku

data dodania: 2015-07-06

Oferta podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) realizacji zadania publicznego - Kultura, sztuka, ochrona dobór kultury i dziedzictwa narodowego (rodzaj zadania publicznego). Pontyfikał - odzyskania perła płockiego średniowiecza (tytuł zadania publicznego) w okresie od 30.07.2015r. do 27.10.2015r.

data dodania: 2015-07-03

Zarządzenie Nr 738/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 183/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9  stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017.

data dodania: 2015-06-26

ZARZĄDZENIE Nr 697/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 12 czerwca 2015 r.

data dodania: 2015-06-15

Prezydent Miasta Płocka dnia 3 czerwca 2015 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

data dodania: 2015-06-03

Zarządzenie Nr 630/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r.

data dodania: 2015-05-21

Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2015 – 2016 oraz zaprasza do składania ofert.

data dodania: 2015-05-14

Zarządzenie Nr 603/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

data dodania: 2015-05-14

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu przygotowania wydarzenia pn. Targi Zdrowego Życia Edycja III - Senior 2015

data dodania: 2015-05-08

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.

data dodania: 2015-04-10

Prezydent Miasta Płocka OGŁASZA KONKURS OFERT na wybór realizatora 1. Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2015–2017; 2. Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Płocka w latach 2015–2017; 3. Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2013–2015 – konkurs uzupełniający

data dodania: 2015-02-04

ZARZĄDZENIE NR 229/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

data dodania: 2015-01-27

ZARZĄDZENIE NR 220/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

data dodania: 2015-01-23

ZARZĄDZENIE NR 188/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

data dodania: 2015-01-12

ZARZĄDZENIE NR 181/2015 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 184/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2015-2017.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 183/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015-2017.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku.

data dodania: 2015-01-09

Zarządzenie Nr 140/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2015 roku.

data dodania: 2014-12-29

KONKURS OFERT na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych i psychoterapii dla osób współuzależnionych, wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej w 2015 roku

data dodania: 2014-12-29

Zarządzenie Nr 106/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

data dodania: 2014-12-19

Zarządzenie Nr 107/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

data dodania: 2014-12-19

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

data dodania: 2014-12-17

ZARZĄDZENIE Nr 88/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

data dodania: 2014-12-15

Zarządzenie Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku.

data dodania: 2014-12-10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie turystyki i krajoznawstwa w roku 2015

data dodania: 2014-11-24

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2015

data dodania: 2014-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2015

data dodania: 2014-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży

data dodania: 2014-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

data dodania: 2014-11-19

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2015-2017

data dodania: 2014-11-18

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w latach 2015 - 2017

data dodania: 2014-11-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w roku 2015

data dodania: 2014-11-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2015 - 2017

data dodania: 2014-11-18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2015 - 2017

data dodania: 2014-11-18

ZARZĄDZENIE NR 5196/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

data dodania: 2014-11-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w otwartym naborze partnerów do przygotowania i organizacji wydarzenia pn. DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH - Obywatelski Płock.

data dodania: 2014-07-08

ZARZĄDZENIE NR 4595/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 – 2015.

data dodania: 2014-06-23

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu przygotowania i organizacji wydarzenia pn. DZIEŃ PŁOCKICH INICJATYW POZARZĄDOWYCH pod hasłem Obywatelski Płock.

data dodania: 2014-06-18

Zarządzenie Nr 4511/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r.

data dodania: 2014-05-30

Prezydent Miasta Płocka dnia 27 maja 2014 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

data dodania: 2014-05-27

ZARZĄDZENIE NR 4491/2014 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 - 2015.

data dodania: 2014-05-26

Zarządzenie Nr 4441/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

data dodania: 2014-05-14

Prezydent Miasta Płocka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2014 – 2015 oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

data dodania: 2014-05-14

KONKURS OFERT na wybór realizatora Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w 2014 roku

data dodania: 2014-05-05

Zarządzenie Nr 4346/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r.

data dodania: 2014-04-08

Zarządzenie Nr 4353/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wyników drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2014 roku.

data dodania: 2014-04-07

Prezydent Miasta Płocka OGŁASZA KONKURS OFERT na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych i psychoterapii dla osób współuzależnionych wykraczającej poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej w 2014 roku

data dodania: 2014-04-04

Wynik przetargu na najem powierzchni reklamowej w gablotach typu city-light w wiatach przystankowych na terenie miasta Płocka

data dodania: 2014-04-02

Informacja o wyborze partnera - TARGI ZDROWEGO ŻYCIA - SENIOR 2014

data dodania: 2014-04-01

Prezydent Miasta Płocka OGŁASZA KONKURS OFERT na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2013 - 2015

data dodania: 2013-06-13

Zakup Średniego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 150.000 zł

data dodania: 2012-12-27

Oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych złożone na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

data dodania: 2011-02-08
   
 
Stopka