Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów w sprawie Koncepcji rozbudowy Drogi Krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród z dn. 24.08.2020 r.


data dodania: 2020-09-03

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego - znak: PE-I.7440.1.2020ES z 10 czerwca 2020 roku


data dodania: 2020-06-10

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w spr. zarządzenia wyborów Prezydenta RP


data dodania: 2020-06-04

Obwieszczenie o potwierdzeniu nabycia przez Gminę - Miasto Płock prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną


data dodania: 2020-05-04

Szanowni Państwo, Organizatorzy i Uczestnicy imprez masowych

Mając na uwadze negatywną ocenę stanu bezpieczeństwa wynikającą z analizy sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) zakazywane będą planowane lub przeprowadzane imprezy masowe z udziałem publiczności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzania niektórych imprez masowych, zwłaszcza sportowych, bez udziału publiczności.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie, w tym potwierdzanie, że dana impreza masowa mimo otrzymania stosownego zezwolenia nie zostanie przeprowadzona lub zostanie przeprowadzona bez udziału publiczności, tak, by nie było konieczne jej przerywanie na podstawie art. 34a ww. ustawy.

Z poważaniem

Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł


data dodania: 2020-03-11

Komunikatu kierownika ARiMR w sprawie terminu składania wniosków o pomoc suszową


data dodania: 2019-10-07

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - Alei Kobylińskiego w Płocku - w zakresie budowy ścieżki rowerowej"


data dodania: 2018-10-26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 - Alei Kobylińskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej


data dodania: 2018-08-27

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przetrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


data dodania: 2018-08-03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r.


data dodania: 2018-06-19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn 4.04.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej


data dodania: 2018-04-20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 12 marca 2018 r. sprawie: Rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego obiektu inżynierskiego nad linia kolejową nr 33 Brodnica - Kutno w ciagu ul. Kilińskiego w Płocku


data dodania: 2018-03-19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu 30 listopada 2017 r. decyzji Nr 152/P/2017 zmieniającej decyzję Nr 176/P/2014 z dnia 22 września 2014 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Obwodnica północno – zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA – na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km 4+112.20 do km 6+510.00”

 

 


data dodania: 2017-12-11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 564 od km 0+583 do km 0+735 wraz z rozbudową mostu na rzece Brzeźnicy w km 0+673 DW 564 w Płocku (ul. Szpitalna)".


data dodania: 2017-11-28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2017 roku o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji


data dodania: 2017-10-31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2017 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


data dodania: 2017-09-05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2017 r. o wydaniu decyzji


data dodania: 2017-09-05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych


data dodania: 2017-07-19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 60 alei Jachowicza i alei Piłsudskiego w Płocku w km 9+195 - 9+281, 9+766 - 10+073 i 11+298- 11+399 w ramach: "Budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka"


data dodania: 2017-06-01

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km 4+112.20 do km 6+510.00 w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na działkach o nr ew. 1/6, 1/8, 7/5, 7/3 obręb nr:0006 Kostrogaj Rolniczy, jednostka ew. nr 146201_1.


data dodania: 2017-05-24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 60 alei Jachowicza i alei Piłsudskiego w Płocku w km 9+195 - 9+281, 9+766 - 10+073 i 11+298 - 11+339 w ramach: "Budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka"


data dodania: 2017-04-05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w km od 115+280 do km 115+395 ulicy Popłacińskiej w Płocku".


data dodania: 2017-04-03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ulicy Szpitalnej".


data dodania: 2017-03-21

Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego


data dodania: 2017-02-08

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi krajowej Nr 62 ul. Popłacińskiej w Płocku

 


data dodania: 2017-01-02

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2016 r. wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Bielska


data dodania: 2016-07-29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na osiedlu Radziwie.


data dodania: 2016-06-20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Bielskiej w Płocku.


data dodania: 2016-06-03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 575 na odcinku ulicy Dobrzykowskiej w Płocku" w km 0+292,00 - 2+619,16.


data dodania: 2016-04-21

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 


data dodania: 2015-11-19

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 568/P/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kostrogaj, gm. Radzanowo, oznaczoną jako działka nr 86/4 o pow. 0,1184 ha, która z dniem 25 lipca 2014 r. stała się własnością Województwa Mazowieckiego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska w Płocku - Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła "Boryszewo", od km 0+000 do km 1+604"


data dodania: 2015-10-22

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 550/P/2015 z dnia 18 września 2015 r. ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, w obrębie nr 5 Kostrogaj Przemysłowy, miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 35/1 o pow. 1,5791 ha, która z dniem 6 listopada 2014 r. stała się własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap I A - na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska;od km 4+112.20 do km 6+510.00


data dodania: 2015-09-29

Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotycząca nabycia gruntu zajętego pod drogę publiczną- część drogi wojewódzkiej nr 1059/Płock/Droga 562/ - Rz. Wisła - Popłacin / Droga 62.


data dodania: 2015-09-24

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 455/P/2015 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 1 Podolszyce - Borowiczki, m. Płock, oznaczoną jako działka nr 14/2 o pow. 0,0018 ha, która z dniem 25 lipca 2014 r. stała się własnością Województwa Mazowieckiego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska w Płocku - Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła "Boryszewo", od km 0+000 do km 1+604.


data dodania: 2015-08-31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zawierające postanowienie Nr 108/P/2015 prostujące błąd w obwieszczeniu o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka. Etap II A; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i ul. Zglenickiego.


data dodania: 2015-06-24

Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie nr 6 Kostrogaj Rolniczy, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno- zachodniej "Bielska" w Płocku - Etap II: odcinek pomiędzy węzłem "Boryszewo" a węzłem "Bielska", od km 1+604 do km 3+499" (kategoria drogi: droga wojewódzka)"


data dodania: 2015-06-18

 Obwieszczenie Starosty Płockiego - ul. Krakówka

 


data dodania: 2015-06-11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka. Etap II A; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i ul. Zglenickiego.

 


data dodania: 2015-05-21

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej Bielska w Płocku-Etap II: odcinek pomiędzy węzłem Boryszewo a węzłem Bielska, od km 1+604 do km 3+499

 


data dodania: 2015-05-11

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Miasto Płock skierowany do Starosty Płockiego, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji urządzeń wodnych: rowów otwartych przydrożnych o łącznej długości 624,5 mb oraz przepustów pod zjazdami istniejących na tych rowach w ilości 6 szt, zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania dróg ul. Dobrzyńskiej (droga wojewódzka nr 559 od km 46+753 do km 46+991) i ul. Zglenickiego od km 2+792 do km 2+994 w Płocku, w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - Etap II A - Skrzyżowanie ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego

 


data dodania: 2015-04-02

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 559 w km od 46+783 do km 46+991, pn. Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka. Etap II A; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i ul. Zglenickiego

 


data dodania: 2015-04-02

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 


data dodania: 2015-03-25

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 (ul. Dobrzyńska) na odcinkach od km 46+991 do km 47+730 oraz od km 47+960 do km 48+538 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku".

 


data dodania: 2015-03-20

Decyzja nr 67/P/2015 Wojewody Mazowieckiego dla działki nr 201/2 w obrębie 1 Podolszyce-Borowiczki oraz Decyzja nr 68/P/2015 dla działki nr 10/1 w obrębie nr 5 Kostrogaj Przemysłowy  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej Bielska w Płocku-Etap I:odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła Boryszewo, od km 0+000 do km 1+604


data dodania: 2015-02-27

 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu z urzędu postępowania

 


data dodania: 2015-02-18

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej Bielska w Płocku-Etap II: odcinek pomiędzy węzłem Boryszewo a węzłem Bielska, od km 1+604 do km 3+499

 


data dodania: 2015-02-04

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 


data dodania: 2015-01-30

 ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 


data dodania: 2015-01-07

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 


data dodania: 2014-12-05

 

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa skrzyżowania skanalizowanego  ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej

 


data dodania: 2014-11-14

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO ws. rozbudowy ul. Szpitalnej

 


data dodania: 2014-11-07

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 176/P/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej; Etap IA - na odcinku od ul. Długiej do węzła Bielska; od km 4+114.20 do km 6+510.00

 


data dodania: 2014-10-07

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej . Etap IA - na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska: od km 4+112.20 do km 6+510.0

 


data dodania: 2014-10-02

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu postanowienia z dnia 19 września 2014 roku, prostującego błąd pisarski w decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 lipca 2014 roku

 


data dodania: 2014-09-26

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn. Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej

 


data dodania: 2014-08-20

Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej "Bielska" w Płocku - Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła "Boryszewo", od km 0+000 do km 1+604


data dodania: 2014-08-04

Zawiadomienie z dnia 17 czerwca 2014r.

 


data dodania: 2014-06-17

 

Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA - na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km 4+112,20 do km 6+150

 


data dodania: 2014-03-13

 

Obwieszenie Wojewody Mazowieckiego o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA - na odcinku od ul. Długiej do węzła Bielska; od km 4+112,20 do km 6+510,00

 


data dodania: 2014-01-08
   
 
Stopka