Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 - Alei Kobylińskiego w Płocku - w zakresie budowy ścieżki rowerowej"


data dodania: 2018-10-26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 - Alei Kobylińskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej


data dodania: 2018-08-27

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przetrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


data dodania: 2018-08-03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 r.


data dodania: 2018-06-19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn 4.04.2018 r. o wydaniu decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej


data dodania: 2018-04-20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 12 marca 2018 r. sprawie: Rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego obiektu inżynierskiego nad linia kolejową nr 33 Brodnica - Kutno w ciagu ul. Kilińskiego w Płocku


data dodania: 2018-03-19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu 30 listopada 2017 r. decyzji Nr 152/P/2017 zmieniającej decyzję Nr 176/P/2014 z dnia 22 września 2014 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Obwodnica północno – zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA – na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km 4+112.20 do km 6+510.00”

 

 


data dodania: 2017-12-11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 564 od km 0+583 do km 0+735 wraz z rozbudową mostu na rzece Brzeźnicy w km 0+673 DW 564 w Płocku (ul. Szpitalna)".


data dodania: 2017-11-28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2017 roku o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji


data dodania: 2017-10-31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2017 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


data dodania: 2017-09-05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2017 r. o wydaniu decyzji


data dodania: 2017-09-05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych


data dodania: 2017-07-19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 60 alei Jachowicza i alei Piłsudskiego w Płocku w km 9+195 - 9+281, 9+766 - 10+073 i 11+298- 11+399 w ramach: "Budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka"


data dodania: 2017-06-01

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km 4+112.20 do km 6+510.00 w zakresie zmiany projektu zagospodarowania terenu na działkach o nr ew. 1/6, 1/8, 7/5, 7/3 obręb nr:0006 Kostrogaj Rolniczy, jednostka ew. nr 146201_1.


data dodania: 2017-05-24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 60 alei Jachowicza i alei Piłsudskiego w Płocku w km 9+195 - 9+281, 9+766 - 10+073 i 11+298 - 11+339 w ramach: "Budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka"


data dodania: 2017-04-05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 62 w km od 115+280 do km 115+395 ulicy Popłacińskiej w Płocku".


data dodania: 2017-04-03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ulicy Szpitalnej".


data dodania: 2017-03-21

Obwieszczenia Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego


data dodania: 2017-02-08

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi krajowej Nr 62 ul. Popłacińskiej w Płocku

 


data dodania: 2017-01-02

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2016 r. wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ul. Bielska


data dodania: 2016-07-29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na osiedlu Radziwie.


data dodania: 2016-06-20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Bielskiej w Płocku.


data dodania: 2016-06-03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 575 na odcinku ulicy Dobrzykowskiej w Płocku" w km 0+292,00 - 2+619,16.


data dodania: 2016-04-21

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 


data dodania: 2015-11-19

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 568/P/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kostrogaj, gm. Radzanowo, oznaczoną jako działka nr 86/4 o pow. 0,1184 ha, która z dniem 25 lipca 2014 r. stała się własnością Województwa Mazowieckiego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska w Płocku - Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła "Boryszewo", od km 0+000 do km 1+604"


data dodania: 2015-10-22

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 550/P/2015 z dnia 18 września 2015 r. ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, w obrębie nr 5 Kostrogaj Przemysłowy, miasto Płock, oznaczonej jako działka nr 35/1 o pow. 1,5791 ha, która z dniem 6 listopada 2014 r. stała się własnością Województwa Mazowieckiego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap I A - na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska;od km 4+112.20 do km 6+510.00


data dodania: 2015-09-29

Decyzja Wojewody Mazowieckiego dotycząca nabycia gruntu zajętego pod drogę publiczną- część drogi wojewódzkiej nr 1059/Płock/Droga 562/ - Rz. Wisła - Popłacin / Droga 62.


data dodania: 2015-09-24

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 455/P/2015 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 1 Podolszyce - Borowiczki, m. Płock, oznaczoną jako działka nr 14/2 o pow. 0,0018 ha, która z dniem 25 lipca 2014 r. stała się własnością Województwa Mazowieckiego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska w Płocku - Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła "Boryszewo", od km 0+000 do km 1+604.


data dodania: 2015-08-31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego zawierające postanowienie Nr 108/P/2015 prostujące błąd w obwieszczeniu o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka. Etap II A; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i ul. Zglenickiego.


data dodania: 2015-06-24

Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie nr 6 Kostrogaj Rolniczy, która na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno- zachodniej "Bielska" w Płocku - Etap II: odcinek pomiędzy węzłem "Boryszewo" a węzłem "Bielska", od km 1+604 do km 3+499" (kategoria drogi: droga wojewódzka)"


data dodania: 2015-06-18

 Obwieszczenie Starosty Płockiego - ul. Krakówka

 


data dodania: 2015-06-11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.:Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka. Etap II A; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i ul. Zglenickiego.

 


data dodania: 2015-05-21

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej Bielska w Płocku-Etap II: odcinek pomiędzy węzłem Boryszewo a węzłem Bielska, od km 1+604 do km 3+499

 


data dodania: 2015-05-11

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Miasto Płock skierowany do Starosty Płockiego, postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji urządzeń wodnych: rowów otwartych przydrożnych o łącznej długości 624,5 mb oraz przepustów pod zjazdami istniejących na tych rowach w ilości 6 szt, zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania dróg ul. Dobrzyńskiej (droga wojewódzka nr 559 od km 46+753 do km 46+991) i ul. Zglenickiego od km 2+792 do km 2+994 w Płocku, w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka - Etap II A - Skrzyżowanie ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego

 


data dodania: 2015-04-02

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 559 w km od 46+783 do km 46+991, pn. Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka. Etap II A; Rozbudowa skrzyżowania ul. Dobrzyńskiej i ul. Zglenickiego

 


data dodania: 2015-04-02

 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 


data dodania: 2015-03-25

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 (ul. Dobrzyńska) na odcinkach od km 46+991 do km 47+730 oraz od km 47+960 do km 48+538 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku".

 


data dodania: 2015-03-20

Decyzja nr 67/P/2015 Wojewody Mazowieckiego dla działki nr 201/2 w obrębie 1 Podolszyce-Borowiczki oraz Decyzja nr 68/P/2015 dla działki nr 10/1 w obrębie nr 5 Kostrogaj Przemysłowy  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej Bielska w Płocku-Etap I:odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła Boryszewo, od km 0+000 do km 1+604


data dodania: 2015-02-27

 Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu z urzędu postępowania

 


data dodania: 2015-02-18

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej Bielska w Płocku-Etap II: odcinek pomiędzy węzłem Boryszewo a węzłem Bielska, od km 1+604 do km 3+499

 


data dodania: 2015-02-04

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 


data dodania: 2015-01-30

 ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

 


data dodania: 2015-01-07

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 


data dodania: 2014-12-05

 

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa skrzyżowania skanalizowanego  ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej

 


data dodania: 2014-11-14

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO ws. rozbudowy ul. Szpitalnej

 


data dodania: 2014-11-07

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji nr 176/P/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej; Etap IA - na odcinku od ul. Długiej do węzła Bielska; od km 4+114.20 do km 6+510.00

 


data dodania: 2014-10-07

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o podjęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej . Etap IA - na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska: od km 4+112.20 do km 6+510.0

 


data dodania: 2014-10-02

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o wydaniu postanowienia z dnia 19 września 2014 roku, prostującego błąd pisarski w decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 lipca 2014 roku

 


data dodania: 2014-09-26

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn. Budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej

 


data dodania: 2014-08-20

Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej "Bielska" w Płocku - Etap I: odcinek od Ronda Wojska Polskiego do nowoprojektowanego węzła "Boryszewo", od km 0+000 do km 1+604


data dodania: 2014-08-04

Zawiadomienie z dnia 17 czerwca 2014r.

 


data dodania: 2014-06-17

 

Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA - na odcinku od ul. Długiej do Węzła Bielska; od km 4+112,20 do km 6+150

 


data dodania: 2014-03-13

 

Obwieszenie Wojewody Mazowieckiego o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Obwodnica północno-zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej. Etap IA - na odcinku od ul. Długiej do węzła Bielska; od km 4+112,20 do km 6+510,00

 


data dodania: 2014-01-08
   
 
Stopka