Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za III kwartał 2015 r.


data dodania: 2015-10-19

INFORMACJA

o zmianie zasad doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych  dla współmałżonków

 

Poczynając od 2011 roku zmianie ulegają zasady doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego współmałżonkom – podatnikom tych podatków.

Dotychczasowa praktyka organu podatkowego polegała na doręczaniu jednej decyzji, w jednej przesyłce listowej, adresowanej łącznie do współmałżonków (np. do Anny i Jana Kowalskich).

Uwzględniając aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie obowiązku doręczania decyzji odrębnie każdemu z małżonków, począwszy od 2011 roku decyzja podatkowa doręczana będzie każdemu z małżonków - podatników oddzielną przesyłką, adresowaną indywidualnie do każdego z małżonków tj. odrębnie dla Anny Kowalskiej i odrębnie do Jana Kowalskiego.

W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.


data dodania: 2011-02-07
   
 
Stopka