Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za III kwartał 2015 r.


data dodania: 2015-10-19

INFORMACJA

o zmianie zasad doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatków lokalnych  dla współmałżonków

 

Poczynając od 2011 roku zmianie ulegają zasady doręczania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego współmałżonkom – podatnikom tych podatków.

Dotychczasowa praktyka organu podatkowego polegała na doręczaniu jednej decyzji, w jednej przesyłce listowej, adresowanej łącznie do współmałżonków (np. do Anny i Jana Kowalskich).

Uwzględniając aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie obowiązku doręczania decyzji odrębnie każdemu z małżonków, począwszy od 2011 roku decyzja podatkowa doręczana będzie każdemu z małżonków - podatników oddzielną przesyłką, adresowaną indywidualnie do każdego z małżonków tj. odrębnie dla Anny Kowalskiej i odrębnie do Jana Kowalskiego.

W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu, pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.


data dodania: 2011-02-07
   
 
Stopka