Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Informacja dotycząca powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK w Urzędzie Miasta Płocka.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 7.10.2013 r. poz.1183) z dniem 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Płocka do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK stosuje się system teleinformatyczny EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. 

Służy do prowadzenia i obsługi m.in. ewidencji:

 • gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną,
 • cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen,
 • obiektów przestrzennych K-1 wraz z mapą zasadniczą,
 • obiektów BDOT500
 • sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych,
 • GESUT
 • zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów (zasięgów),
 • operatów geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów,
 • zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu,
 • elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą jej zakresów,
 • spraw ZUDP wraz z mapą przewodów i urządzeń projektowanych,
 • osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów,

Powyższy system obsługuje pliki w formatach:

 • kcd – natywny format wdrożonej aplikacji, dający dodatkowo możliwość autoryzacji pracy;
 • swde –format dotychczas obowiązujący;
 • dxf – format systemów CAD;
 • GML-obowiązujący format wymiany danych (z uwagi na trwający proces obiektowania zasobu do docelowego BDOT 500 i GESUT , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wykorzystywał będzie tymczasowo dane wytworzone na podstawie instr. K-1).

Służba geodezyjna i kartograficzna dokłada wszelkich starań aby proces konwersji został przeprowadzony w najkrótszym możliwym terminie.

 


data dodania: 2016-12-29

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
Miasta na prawach powiatu
z  dnia 18 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia standardu technicznego przekazywania  do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego numerycznych wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Miasta Płocka.

Na podstawie art. 7 ”d” pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne   (j.t.  Dz. U. 2010. Nr 193 poz. 1287 ze zm.),  § 7 ust. 1 i § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. 2001. Nr 78 poz. 837) oraz punktu 9.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r, w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 2004. Nr 37 poz. 333) oraz § 71 ust. 2 pkt.6 i § 83 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. 2011. Nr 263 poz. 1572);

W związku z obowiązkiem przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zapisanych na nośniku elektronicznym wygenerowanych z roboczej bazy danych zgodnie ze schematem GML  lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK celem automatycznego uzupełniania bazy danych i prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej na terenie Miasta Płocka, podaje się do publicznej wiadomości:

1. Do czasu wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego pozwalającego na prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej zgodnie z obowiązującymi standardami  technicznymi, ustalonym standardem pozwalającym na automatyczne uzupełnienie geodezyjno-kartograficznej bazy danych, prowadzonej dla  obszaru Miasta Płocka, jest format pliku EWMAPY wydany w trybie „do modyfikacji” przez Wydział Geodezji tutejszego Urzędu,

2. Przekazywanie, przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, wyników pomiaru w formacie  pliku wsadowego EWMAPY, umożliwiającego automatyczne uzupełnianie bazy danych, powodować będzie stosowanie do opłat za czynności związane z prowadzeniem   Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego współczynnika 0,5.

3. Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Płocka oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się siedzibie Urzędu – Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.


Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

 


data dodania: 2013-11-19
   
 
Stopka