Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Informacja dotycząca powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK w Urzędzie Miasta Płocka.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 7.10.2013 r. poz.1183) z dniem 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Płocka do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w ODGK stosuje się system teleinformatyczny EWID 2007 firmy Geomatyka-Kraków S.C. 

Służy do prowadzenia i obsługi m.in. ewidencji:

 • gruntów, budynków i lokali wraz z mapą ewidencyjną,
 • cen i wartości nieruchomości wraz z mapą cen,
 • obiektów przestrzennych K-1 wraz z mapą zasadniczą,
 • obiektów BDOT500
 • sieci uzbrojenia terenu wraz z mapą sieci i urządzeń technicznych,
 • GESUT
 • zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów (zasięgów),
 • operatów geodezyjnych wraz z mapą ich zakresów,
 • zamówień, geodetów uprawnionych i interesantów urzędu,
 • elektronicznej dokumentacji geodezyjnej wraz z mapą jej zakresów,
 • spraw ZUDP wraz z mapą przewodów i urządzeń projektowanych,
 • osnów geodezyjnych wraz z mapą sieci osnów,

Powyższy system obsługuje pliki w formatach:

 • kcd – natywny format wdrożonej aplikacji, dający dodatkowo możliwość autoryzacji pracy;
 • swde –format dotychczas obowiązujący;
 • dxf – format systemów CAD;
 • GML-obowiązujący format wymiany danych (z uwagi na trwający proces obiektowania zasobu do docelowego BDOT 500 i GESUT , Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wykorzystywał będzie tymczasowo dane wytworzone na podstawie instr. K-1).

Służba geodezyjna i kartograficzna dokłada wszelkich starań aby proces konwersji został przeprowadzony w najkrótszym możliwym terminie.

 


data dodania: 2016-12-29

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
Miasta na prawach powiatu
z  dnia 18 listopada 2013 roku

w sprawie ustalenia standardu technicznego przekazywania  do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego numerycznych wyników wykonywanych prac geodezyjnych i kartograficznych na terenie Miasta Płocka.

Na podstawie art. 7 ”d” pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i  kartograficzne   (j.t.  Dz. U. 2010. Nr 193 poz. 1287 ze zm.),  § 7 ust. 1 i § 8 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. 2001. Nr 78 poz. 837) oraz punktu 9.9 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r, w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. 2004. Nr 37 poz. 333) oraz § 71 ust. 2 pkt.6 i § 83 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. 2011. Nr 263 poz. 1572);

W związku z obowiązkiem przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych zapisanych na nośniku elektronicznym wygenerowanych z roboczej bazy danych zgodnie ze schematem GML  lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK celem automatycznego uzupełniania bazy danych i prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej na terenie Miasta Płocka, podaje się do publicznej wiadomości:

1. Do czasu wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego pozwalającego na prowadzenie numerycznej mapy zasadniczej zgodnie z obowiązującymi standardami  technicznymi, ustalonym standardem pozwalającym na automatyczne uzupełnienie geodezyjno-kartograficznej bazy danych, prowadzonej dla  obszaru Miasta Płocka, jest format pliku EWMAPY wydany w trybie „do modyfikacji” przez Wydział Geodezji tutejszego Urzędu,

2. Przekazywanie, przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, wyników pomiaru w formacie  pliku wsadowego EWMAPY, umożliwiającego automatyczne uzupełnianie bazy danych, powodować będzie stosowanie do opłat za czynności związane z prowadzeniem   Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego współczynnika 0,5.

3. Niniejsze obwieszczenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Płocka oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej znajdującej się siedzibie Urzędu – Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.


Prezydent Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

 


data dodania: 2013-11-19
   
 
Stopka