Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

REGULAMIN
organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock


Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dnia 26.06.2017r. - ul. Żyzna


data dodania: 2017-06-26

Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dnia 26.06.2017r. - ul. Słoneczna i ul. Górna


data dodania: 2017-06-26

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w  formie bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 357/2 położonej w Płocku przy ul. Jachowicza o pow. 0,0102 ha, , stanowiącej własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-06-22

Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej z dn. 13.06.2017 r. - ul. Browarna


data dodania: 2017-06-13

W Y K A Z nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej ul. Wolskiego


data dodania: 2017-06-01

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Traktowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 153/2 o pow. 2665 m² (Obręb 3) KW PL1P/00052157/9.
Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka ww. nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN- obszary  o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.


data dodania: 2017-05-26

Prezydent Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kruczej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 2670/19 o pow. 740 m² (Obręb 1 Podolszyce-Borowiczki) KW PL1P/00048934/9.


Przedmiotowa działka znajduje się na terenie przeznaczonym w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  3MN.


data dodania: 2017-05-23

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Popłacińskiej obręb 12 Radziwie, oznaczonej numerami ewid. działek 3100/1 i 3100/2 o łącznej pow. 1932 m²,  KW PL1P/00092122/7.

Ogłoszenie o przetargu ulica Popłacińska

Mapka poglądowa ulica Popłacińska

 


data dodania: 2017-04-26

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
OGŁASZA III PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE
(I przetargi odbyły się 25.11.2016 roku, II przetargi odbyły się 22.03.2017 roku)
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
STANOWIĄCYCH WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW WŁASNOŚĆ GMINY PŁOCK
POŁOŻONYCH W PŁOCKU W OBRĘBIE 1
OBJĘTYCH KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW pl1p/00058521/4

Ogłoszenie o III przetargach na 12.06.2017 r dz. nr 3688-62 i 3688-68 Obr.1

Mapka poglądowa dz. nr 3688-62 i 3688-68 Obr.1


data dodania: 2017-04-26

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – oddanie w użytkowanie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej:
–    działka nr 293/247 o pow. 1127 m2 i działka nr 293/250 o pow. 960 m2 położone w Płocku przy al. Armii Krajowej.


data dodania: 2017-02-24

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiących własność Gminy – Miasto Płock - ul. Sienikiewicza

 


data dodania: 2016-11-22

Wykaz nieruchomości Gminy Płock przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - ul. Wyszogrodzka


data dodania: 2016-08-02

WYKAZ nieruchomości Gminy Płock przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - ul. Wiadukt


data dodania: 2016-03-29

 Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.

 


data dodania: 2015-12-03

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Jasna 12, Bartnicza 1, Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Krótka 5, Słodowa 1.


data dodania: 2015-10-01

Prezydent Miasta Płocka


Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 8, Padlewskiego 17B, Otolińska 7A, Obrońców Westerplatte 5/1, Dobrzyńska 2A, Pszczela 3, Słodowa 1, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Pszczela 2, Jaśminowa 1.


data dodania: 2015-07-27

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Borowicka 3, Kolegialna 13, Kolegialna 37.


data dodania: 2015-06-29

WYKAZ nieruchomości Gminy - Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

POBIERZ


data dodania: 2015-06-11

Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Błonie 6, Słodowa 1, Słodowa 4, Obr. Westerplatte 5/1.


data dodania: 2015-06-09

 Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 26c, Pszczela 2, Dobrowolskiego 11, Obrońców Westerplatte 3, Padlewskiego 17B.

 


data dodania: 2015-06-03
   
 
Stopka