Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

REGULAMIN
organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock


Wykazy nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

 

 

 


data dodania: 2019-09-02

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej: działka nr 935/10 o pow. 194 m kw. położona w Płocku przy ul. Kolegialnej.


data dodania: 2019-08-22

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Okólnej (Obręb 2 Trzepowo) oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 210/3, 211/1, 213/6 o łącznej pow. 5,0852 ha KW PL1P/00044168/0 i KW PL1P/00021814/7


data dodania: 2019-08-01

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Przemysłowej, działka nr 10/8 o pow. 475 m kw.

 


data dodania: 2019-07-30

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej

 

 


data dodania: 2019-07-16

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, iż w dniu  9.07.2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany:


- zabudowana budynkiem garażu działka nr 1252 o pow. 0,0018 ha, położona w Płocku przy ul. Sienkiewicza dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00072002/4.


- działka nr 1326 o pow. 0,0018 ha, położona w Płocku przy ul. Jakubowskiego dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00117766/5.


data dodania: 2019-07-09

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków, stanowiącej własność Gminy Płock, położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 3 obręb Nr 8 "Śródmieście", oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 449 o pow. 818 m2, KW PL1P/00005716/2.

Mapa poglądowa - do pobrania


data dodania: 2019-06-28

Prezydent Miasta Płocka zaprasza do składania wniosków o dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako część działki nr 999/8 i część działki nr  999/5 (obręb 8)  położonych  w Płocku, Nabrzeżu Stanisława Górnickiego z przeznaczeniem na budowę obiektu usługowo-handlowego


data dodania: 2019-05-22

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej –  na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej: działka nr 246/26 o pow. 143 m2 położona w Płocku przy ul. M. Dąbrowskiej.


data dodania: 2019-03-14

Nieruchomość Gminy-Miasto Płock przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej ul. Wodna.


data dodania: 2018-12-14

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany:
- zabudowana budynkiem biurowym działka nr 3721/2 o pow. 0,0408 ha, położona w Płocku przy ul. Sienkiewicza dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00088240/9.
- działka nr 873/24 o pow. 0,0118 ha, położona w Płocku przy ul. Harc. Ant. Gradowskiego dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00095099/7.


data dodania: 2018-11-22

Prezydent  Miasta Płocka
 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej –  na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej: działka nr 428/13 o pow. 46 m2 położona w Płocku przy ul. Mickiewicza


data dodania: 2018-10-10

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 364/1 pow. 0,0696 ha, 364,2 o pow. 0,0102 ha, Kw PL1P/00070915/6 położonych w Płocku przy ul. 3 - go Maja oraz 387/4 o pow. 0,1715  i 390/4 o pow. 0,0294 ha Kw PL1P/00070268/2  położonych w Płocku przy al. Roguckiego, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 102/6 o pow. 0,3190 ha, 103/6 o pow. 0,0185 ha oraz 104/6 o pow. 0,2781 ha położonych w Płocku przy ul. Targowej, stanowiących własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej:
– działka nr 366/8 o pow. 112m2 położona w Płocku przy ul. Miodowej.
– działka nr 152/3 o pow. 10 000 m2 położona w Płocku przy ul.Otolińskiej


data dodania: 2017-08-23

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 14/13 i 462/3 ul. Otolinska, ul. Mickiewicza


data dodania: 2017-07-05

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 568/15, 568/16 ul. Zubrzyckiego


data dodania: 2017-07-05

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w  formie bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 357/2 położonej w Płocku przy ul. Jachowicza o pow. 0,0102 ha, , stanowiącej własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-06-22

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – oddanie w użytkowanie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej:
–    działka nr 293/247 o pow. 1127 m2 i działka nr 293/250 o pow. 960 m2 położone w Płocku przy al. Armii Krajowej.


data dodania: 2017-02-24

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiących własność Gminy – Miasto Płock - ul. Sienikiewicza

 


data dodania: 2016-11-22

 Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.

 


data dodania: 2015-12-03

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Jasna 12, Bartnicza 1, Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Krótka 5, Słodowa 1.


data dodania: 2015-10-01

Prezydent Miasta Płocka


Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 8, Padlewskiego 17B, Otolińska 7A, Obrońców Westerplatte 5/1, Dobrzyńska 2A, Pszczela 3, Słodowa 1, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Pszczela 2, Jaśminowa 1.


data dodania: 2015-07-27

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Borowicka 3, Kolegialna 13, Kolegialna 37.


data dodania: 2015-06-29

Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Błonie 6, Słodowa 1, Słodowa 4, Obr. Westerplatte 5/1.


data dodania: 2015-06-09

 Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 26c, Pszczela 2, Dobrowolskiego 11, Obrońców Westerplatte 3, Padlewskiego 17B.

 


data dodania: 2015-06-03
   
 
Stopka