Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

REGULAMIN
organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock


Wykazy nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

 


data dodania: 2020-09-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Góry w Płocku


data dodania: 2020-09-18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 16 września 2020 roku na godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie 1 "Podolszyce Borowiczki" oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej pow. 7990 mkw, KW PL1P/00001562/9


data dodania: 2020-09-11

Prezydent Miasta Płocka

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 6, Bielska 26, Gałczyńskiego 8, Gałczyńskiego 20/1, Jachowicza 44, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Na Skarpie 4, Nowy Rynek 20, Padlewskiego 17B, Pszczela 2, Skłodowskiej 2, Słodowa 1, Traugutta 6, Wschodnia 14.


data dodania: 2020-09-11

 

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Płock, oznaczonejnumerami ewidencyjnymi działek 28/1, 28/2 i 26/3 o łącznej pow. 3636 m2 położonejw Płocku w Obrębie Nr 5 „Kostrogaj Przemysłowy” objętej księgą wieczystą PL1P/00064407/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.

 


data dodania: 2020-09-08

Prezydent Miasta Płocka

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym art. 37 ust.2 punkt. 5 i art. 67 ust.1 i 3 oraz art 69 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami:
działka nr 3352/1 o powierzchni 0,00226 ha położona w Płocku przy ul. Mazurskiej.


data dodania: 2020-08-10

Prezydent Miasta Płocka

 

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w trybie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami: działka nr 213/4 o powierzchni 0,3493 ha położona w Płocku przy ul. Okólnej.data dodania: 2020-08-10

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonej w Płocku przy pl. Obrońców Warszawy 3  obręb Nr 8 „Śródmieście”, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 824 o pow. 542 m2, objętej Księgą Wieczystą PL1P/00085798/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.


data dodania: 2020-08-05

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej :

  • działka nr 372/2 o pow. 188 m2 i działka nr 372/3 o pow. 188 m2 położone w Płocku przy ul. Kalinowej.

 


data dodania: 2020-07-31

Protokół z przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę części działki nr 58 położonej w Płocku przy ul. Sierpeckiej (obr. 2), który odbyl się w dniu 16.07.2020 r.


data dodania: 2020-07-28

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w obrębie Nr 5 „Kostrogaj Przemysłowy”, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 28/1, 28/2 i 26/3 o łącznej pow. 3636 mkw, objętej księgą wieczystą KW PL1P/00064407/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.


data dodania: 2020-07-02

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  trybie bezprzetargowym art. 37 ust.2 punkt. 5 i art. 67 ust.1 i 3 oraz art 69 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami:

 

  1. nieruchomość zabudowana, działka nr 394/69 o pow. 0,0354 ha, Kw PL1P/00127944/0 położona w Płocku przy  ul. Siennickiego,
  2. nieruchomość zabudowana, działka nr 3117 o pow. 0,0397 ha, kw PL1P/00055587/3 położona w Płocku przy ul. Batalionu „Parasol” ,
  3. nieruchomość zabudowana, działka nr 2/14 o pow. 0,0057 ha i nr 6/2 o pow. 0,0043 ha, kw PL1P/00057936/9  położona w Płocku z przy ul. Dobrzyńskiej,
  4. nieruchomość zabudowana, działka nr 872 o pow. 0,0068 ha, kw PL1P/00040002/1 położona w Płocku przy ul. Kolegialnej,
  5. nieruchomość zabudowana, działka nr 389/2 pow. 0,0673 ha, kw PL1p/00020817/1 położona w Płocku przy ul. St. Zgliczyńskiego,
  6. nieruchomość zabudowana, działka nr 486/8 o pow. 0,0094 i dz. nr 486/41 o pow. 0,0021 ha , kw PL1P/00096687/3 położona w Płocku przy ul. Tysiąclecia.

                              


data dodania: 2020-06-30

Prezydent  Miasta Płocka
   

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej:

  • dz. nr 100/18 o pow. 1789 m2  położona w Płocku przy ul. Bielskiej, Obręb 5.  - zbycie na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego;
  •  dz. nr   275/5, dz. nr 275/1, dz. nr 274/4, dz. nr 274/6 o łącznej pow. 377 m2  położone w Płocku przy ul. Zbożowej - zbycie w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej;
  • dz. nr 318/3 o pow. 118 m2 położona w Płocku przy ul. Dybowskiego na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej.

 


data dodania: 2020-06-27

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Płock,  położonej w Płocku  w Obrębie 1 "Podolszyce - Borowiczki", oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej powierzchni 7990 mkw,  objętej  KW PL1P/00001562/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.

Informacje dotyczące przedmiotu i warunków przetargu.


data dodania: 2020-06-16

Ogłoszenia o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż dz. nr 1379/2 położonej w Płocku przy ul. Spojnej, Obręb 12 - Radziwie


data dodania: 2020-05-15

Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - ul. Dobrzyńska Księga Wieczysta PL1P/00058903/6

 

 

 


data dodania: 2020-05-12

Prezydent Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykazy na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku w Obrębie 2 "Trzepowo" przy ul. Okólnej oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek:
1. dz. nr 198/4 o pow. 5732 m², KW PL1P/00021814/7,
2. dz. nr 212/3 o pow. 9391 m², KW PL1P/00021814/7.

Nieruchomości położone są na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Trzepowo” w Płocku i oznaczone na rysunku planu symbolem  1PU – tereny produkcyjno-usługowe.


data dodania: 2020-04-29

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Okólnej obręb Nr 2 Trzepowo oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/7 o pow. 2947 m2, KW PL1P/00021814/7.


data dodania: 2020-04-14

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku, w rejonie ul. Zbożowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej pow. 7990 m², Obręb 1 "Podolszyce - Borowiczki" KW PL1P/00001562/9.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Żyzna - południe” 6 U – tereny zabudowy usługowej.


data dodania: 2020-03-16

Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przenaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6


data dodania: 2020-02-20

ZARZĄDZENIE Nr 862/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2019 roku do 31.09.2021 roku umowy najmu gruntu o powierzchni 5 m², zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku, z firmą Room36 Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 1509, poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) w związku z § 6 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku i 586/XXXIII/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwałay Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu 5 m2 powierzchni gruntu zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846 na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. przy ul. Norbertańskiej 2 w Płocku, na okres od 01.10.2019 roku do 31.09.2021 roku, pomiędzy Miejskim Ogrodem Zoologicznym Jednostka Budżetowa
w Płocku a firmą Room36 Sp. o.o., z przeznaczeniem na cele handlowo – usługowe.
2. Nieruchomość ta jest własnością Gminy - Miasto Płock, w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka oraz Dyrektorowi Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. W Płocku.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


data dodania: 2019-09-20

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej: działka nr 935/10 o pow. 194 m kw. położona w Płocku przy ul. Kolegialnej.


data dodania: 2019-08-22

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej

 

 


data dodania: 2019-07-16

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, iż w dniu  9.07.2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany:


- zabudowana budynkiem garażu działka nr 1252 o pow. 0,0018 ha, położona w Płocku przy ul. Sienkiewicza dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00072002/4.


- działka nr 1326 o pow. 0,0018 ha, położona w Płocku przy ul. Jakubowskiego dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00117766/5.


data dodania: 2019-07-09

Prezydent Miasta Płocka zaprasza do składania wniosków o dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako część działki nr 999/8 i część działki nr  999/5 (obręb 8)  położonych  w Płocku, Nabrzeżu Stanisława Górnickiego z przeznaczeniem na budowę obiektu usługowo-handlowego


data dodania: 2019-05-22

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej –  na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej: działka nr 246/26 o pow. 143 m2 położona w Płocku przy ul. M. Dąbrowskiej.


data dodania: 2019-03-14

Nieruchomość Gminy-Miasto Płock przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej ul. Wodna.


data dodania: 2018-12-14

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany:
- zabudowana budynkiem biurowym działka nr 3721/2 o pow. 0,0408 ha, położona w Płocku przy ul. Sienkiewicza dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00088240/9.
- działka nr 873/24 o pow. 0,0118 ha, położona w Płocku przy ul. Harc. Ant. Gradowskiego dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00095099/7.


data dodania: 2018-11-22

Prezydent  Miasta Płocka
 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej –  na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej: działka nr 428/13 o pow. 46 m2 położona w Płocku przy ul. Mickiewicza


data dodania: 2018-10-10

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 364/1 pow. 0,0696 ha, 364,2 o pow. 0,0102 ha, Kw PL1P/00070915/6 położonych w Płocku przy ul. 3 - go Maja oraz 387/4 o pow. 0,1715  i 390/4 o pow. 0,0294 ha Kw PL1P/00070268/2  położonych w Płocku przy al. Roguckiego, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 102/6 o pow. 0,3190 ha, 103/6 o pow. 0,0185 ha oraz 104/6 o pow. 0,2781 ha położonych w Płocku przy ul. Targowej, stanowiących własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej:
– działka nr 366/8 o pow. 112m2 położona w Płocku przy ul. Miodowej.
– działka nr 152/3 o pow. 10 000 m2 położona w Płocku przy ul.Otolińskiej


data dodania: 2017-08-23

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 14/13 i 462/3 ul. Otolinska, ul. Mickiewicza


data dodania: 2017-07-05

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 568/15, 568/16 ul. Zubrzyckiego


data dodania: 2017-07-05

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w  formie bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 357/2 położonej w Płocku przy ul. Jachowicza o pow. 0,0102 ha, , stanowiącej własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-06-22

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – oddanie w użytkowanie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej:
–    działka nr 293/247 o pow. 1127 m2 i działka nr 293/250 o pow. 960 m2 położone w Płocku przy al. Armii Krajowej.


data dodania: 2017-02-24

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiących własność Gminy – Miasto Płock - ul. Sienikiewicza

 


data dodania: 2016-11-22

 Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.

 


data dodania: 2015-12-03

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Jasna 12, Bartnicza 1, Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Krótka 5, Słodowa 1.


data dodania: 2015-10-01

Prezydent Miasta Płocka


Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 8, Padlewskiego 17B, Otolińska 7A, Obrońców Westerplatte 5/1, Dobrzyńska 2A, Pszczela 3, Słodowa 1, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Pszczela 2, Jaśminowa 1.


data dodania: 2015-07-27

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Borowicka 3, Kolegialna 13, Kolegialna 37.


data dodania: 2015-06-29

Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Błonie 6, Słodowa 1, Słodowa 4, Obr. Westerplatte 5/1.


data dodania: 2015-06-09

 Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 26c, Pszczela 2, Dobrowolskiego 11, Obrońców Westerplatte 3, Padlewskiego 17B.

 


data dodania: 2015-06-03
   
 
Stopka