Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Gmina-Miasto Płock zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia o powierzchni 1,70 m2 , położonego w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 (Ratusz - budynek C od ulicy Zduńskiej), z przeznaczeniem na zainstalowanie bankomatu.

 

Protokół z prac komisji powołanej zarządzeniem nr 65/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2018 r. w celu przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczenia położonego w Płocku, przy pl. Stary Rynek 1.


data dodania: 2019-01-07

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 17 października 2018 r.


data dodania: 2018-10-23

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną", którego przedmiotem jest budowa promenady wiślanej wraz z falochronami, Gmina Miasto Płock, w celu określenia warunków organizacyjnych funkcjonowania powstałego portu, zwraca się do podmiotów zainteresowanych podpięciem swoich pomostów do wybudowanego nabrzeża, o złożenie wniosków w powyższym zakresie do Biura Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Płocka, na adres e-mail: wojciech.petecki@plock.eu, tel. 024 367 15 04 lub 024 367 15 02. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do ponoszenia kosztów związanych z dzierżawą gruntu pod pomostem (warunki określa RZGW), uzyskiwania wszelkich decyzji wymaganych dla lokalizacji pomostu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, kosztów funkcjonowania pomostu tj. konserwacja, remonty, ochrona, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty wynikające z przepisów prawa wodnego itp. Dodatkowo Gmina Miasto Płock określa wymagania co do wyglądu podpinanych pomostów zgodnie z załącznikiem graficznym. W sytuacji, gdy podmiot posiada już pomosty zostanie on zobowiązany do dostosowania ich wyglądu do wymogów gminy w ciągu 3 lat.

Termin przyjmowania wniosków - 20 lipca 2018 roku.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące funkcjonowania portu określone zostaną po analizie zapotrzebowania, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni.

Załączniki:
Wytyczne dla projektowania pomostów pływających w porcie jachtowym na rzece Wiśle w Płocku - dokument .docx
Wytyczne dla projektowania pomostów pływających w porcie jachtowym na rzece Wiśle w Płocku - dokument .pdf
Wytyczne dla pomostów - załącznik graficzny


data dodania: 2018-07-05

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2018


data dodania: 2018-06-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do jednoosobowej Spółki Gminy - Miasto Płockz dnia 11 maja 2018 r.


data dodania: 2018-05-11

Uniwersalny druk zgłoszenia szkody


data dodania: 2017-03-27

Wezwanie do odbioru depozytów


data dodania: 2015-12-21

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 


data dodania: 2014-03-11

 Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 grudnia 2013 roku (sygn. DF4mkr-0831-2b(30)/13) o rozpoczęciu etapu I konsultacji społecznych

 


data dodania: 2014-01-02

 Etap pierwszy konsultacji społecznych projektu DOKUMENTU IMPLEMENTACYJNEGO DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

 


data dodania: 2014-01-02
   
 
Stopka