Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną", którego przedmiotem jest budowa promenady wiślanej wraz z falochronami, Gmina Miasto Płock, w celu określenia warunków organizacyjnych funkcjonowania powstałego portu, zwraca się do podmiotów zainteresowanych podpięciem swoich pomostów do wybudowanego nabrzeża, o złożenie wniosków w powyższym zakresie do Biura Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Płocka, na adres e-mail: wojciech.petecki@plock.eu, tel. 024 367 15 04 lub 024 367 15 02. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do ponoszenia kosztów związanych z dzierżawą gruntu pod pomostem (warunki określa RZGW), uzyskiwania wszelkich decyzji wymaganych dla lokalizacji pomostu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, kosztów funkcjonowania pomostu tj. konserwacja, remonty, ochrona, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty wynikające z przepisów prawa wodnego itp. Dodatkowo Gmina Miasto Płock określa wymagania co do wyglądu podpinanych pomostów zgodnie z załącznikiem graficznym. W sytuacji, gdy podmiot posiada już pomosty zostanie on zobowiązany do dostosowania ich wyglądu do wymogów gminy w ciągu 3 lat.

Termin przyjmowania wniosków - 20 lipca 2018 roku.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące funkcjonowania portu określone zostaną po analizie zapotrzebowania, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni.

Załączniki:
Wytyczne dla projektowania pomostów pływających w porcie jachtowym na rzece Wiśle w Płocku - dokument .docx
Wytyczne dla projektowania pomostów pływających w porcie jachtowym na rzece Wiśle w Płocku - dokument .pdf
Wytyczne dla pomostów - załącznik graficzny


data dodania: 2018-07-05

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2018


data dodania: 2018-06-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do jednoosobowej Spółki Gminy - Miasto Płockz dnia 11 maja 2018 r.


data dodania: 2018-05-11

Uniwersalny druk zgłoszenia szkody


data dodania: 2017-03-27

Wezwanie do odbioru depozytów


data dodania: 2015-12-21

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

 


data dodania: 2014-03-11

 Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 grudnia 2013 roku (sygn. DF4mkr-0831-2b(30)/13) o rozpoczęciu etapu I konsultacji społecznych

 


data dodania: 2014-01-02

 Etap pierwszy konsultacji społecznych projektu DOKUMENTU IMPLEMENTACYJNEGO DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

 


data dodania: 2014-01-02
   
 
Stopka