Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Prezydent Miasta Płocka ogłasza konkurs
na stanowisko

Dyrektora
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
ul. Kolegialna 23
09-400 Płock


 
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ora trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 832).

Oferty należy składać :
- w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Płocku”

w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:


Urząd Miasta Płocka, Wydział Edukacji i Kultury, Oddział Edukacji
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Biuro Obsługi Klienta, stanowisko Nr 1


Bliższych informacji udziela: Oddział  Edukacji tel.: 0-24, 367-17-05

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Ogłoszenie ukazało się 15 czerwca 2016 r. w „Dzienniku – Gazeta Prawna”.

Dodatkowe informacje: ostatni dzień składania dokumentów przez kandydatów  6.07.2016 r. do godz. 15.00

 


data dodania: 2016-06-15
   
 
Stopka