Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Artur Robert Jaroszewski - wykaz interpelacji

164 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 4 z 6.

< powrót do listy radnych

91. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-11 / 1326
Naprawa uszkodzonego chodnika przy ulicy Sielskiej

92. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-13 / 1332
Nowe projekty zazieleniania Płocka finansowane ze środków zewnętrznych

93. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-19 / 1344
Dostępność danych ze stacji pomiarowej monitoringu powietrza Płock-Chełpowo przy ulicy Długiej dla członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

94. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-24 / 1355
Nadania jednej z płockich ulic imienia Andrzeja Drętkiewicza

95. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-31 / 1369
Wycinka drzew pod nową siedzibę Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Strzeleckiej

96. Artur Robert Jaroszewski / 2016-11-02 / 1387
Poszerzenia grupy docelowej adresatów płockiego samorządowego „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”

97. Artur Robert Jaroszewski / 2016-11-16 / 1398
Umieszczenie przed wejściem na zabytkowy cmentarz przy Al. Kobylińskiego pamiątkowej tablicy z datą założenia nekropolii

98. Artur Robert Jaroszewski / 2016-11-21 / 1408
Stworzenie płockiej mapy potrzeb zdrowotnych

99. Artur Robert Jaroszewski / 2016-12-01 / 1423
Opracowania wykonywane na zlecenie Urzędu Miasta Płocka, dotyczące ochrony zdrowia, stanu środowiska naturalnego lub wpływu zanieczyszczeń środowiska naturalnego na zdrowie mieszkańców

100. Artur Robert Jaroszewski / 2016-12-12 / 1440
Zwiększenie nadzoru nad stanem czystości ulicy Traktowej

101. Artur Robert Jaroszewski / 2016-12-12 / 1441
Dane stacji pomiarowej Płock-Chełpowo

102. Artur Robert Jaroszewski / 2017-01-16 / 1500
Budowa kolejnych etapów obwodnicy północno-zachodniej na zachód od węzła Długa

103. Artur Robert Jaroszewski / 2017-01-16 / 1501
Ograniczenia wycinki zdrowych drzew

104. Artur Robert Jaroszewski / 2017-01-16 / 1502
Wykaz kamienic/budynków na płockiej Starówce, wyłączonych obecnie z eksploatacji

105. Artur Robert Jaroszewski / 2017-01-24 / 1533
Przeznaczenie niektórych terenów, wydzierżawianych dotychczas przez miasto, na tereny zielone – lasy i park

106. Artur Robert Jaroszewski / 2017-02-06 / 1550
Pozwolenia zintegrowane dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska

107. Artur Robert Jaroszewski / 2017-02-14 / 1555
pieszego łącznika pomiędzy ulicami Lokalną i sięgaczem Kątowej na wysokości nowego przedszkola nr 34.

108. Artur Robert Jaroszewski / 2017-02-23 / 1575
Dokonanie wycinki drzew przy ulicy Kościuszki

109. Artur Robert Jaroszewski / 2017-02-23 / 1576
Stworzenie w Płocku bazy/wykazu źródeł punktowej emisji zanieczyszczeń powietrza

110. Artur Robert Jaroszewski / 2017-03-10 / 1589
Stworzenie płockiej mapy potrzeb zdrowotnych – interpelacja powtórna

111. Artur Robert Jaroszewski / 2017-03-23 / 1604
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Harcerskiej

112. Artur Robert Jaroszewski / 2017-03-23 / 1605
Udział przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka w organizowanych przez PKN ORLEN spotkaniach z mieszkańcami Płocka nt. zanieczyszczeń środowiska naturalnego

113. Artur Robert Jaroszewski / 2017-03-26 / 1606
Współpraca bilateralnej w zakresie ochrony zdrowia w ramach mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego

114. Artur Robert Jaroszewski / 2017-04-06 / 1620
Budowa łącznika pomiędzy ulicą Parcele i ulicą Harcerską

115. Artur Robert Jaroszewski / 2017-04-10 / 1621
Zaśmiecenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jaru Rosicy

116. Artur Robert Jaroszewski / 2017-04-13 / 1628
Skontrolowanie stanu czystości wzdłuż torów kolejowych na terenie Płocka

117. Artur Robert Jaroszewski / 2017-04-18 / 1630
Postawienie nowych wiat przystankowych przy okazji modernizacji ulicy Harcerskiej

118. Artur Robert Jaroszewski / 2017-05-04 / 1655
Zakup stacji pomiarowej, mierzącej zanieczyszczenie płockiego powietrza

119. Artur Robert Jaroszewski / 2017-05-10 / 1656
Aktualizacja „Programu Ochrony Powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”

120. Artur Robert Jaroszewski / 2017-05-16 / 1661
Zmiana organizacji ruchu w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 23 i Przedszkola Miejskiego nr 31


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
   
 
Stopka