Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Artur Robert Jaroszewski - wykaz interpelacji

167 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 4 z 6.

< powrót do listy radnych

91. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-11 / 1326
Naprawa uszkodzonego chodnika przy ulicy Sielskiej

92. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-13 / 1332
Nowe projekty zazieleniania Płocka finansowane ze środków zewnętrznych

93. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-19 / 1344
Dostępność danych ze stacji pomiarowej monitoringu powietrza Płock-Chełpowo przy ulicy Długiej dla członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

94. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-24 / 1355
Nadania jednej z płockich ulic imienia Andrzeja Drętkiewicza

95. Artur Robert Jaroszewski / 2016-10-31 / 1369
Wycinka drzew pod nową siedzibę Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Strzeleckiej

96. Artur Robert Jaroszewski / 2016-11-02 / 1387
Poszerzenia grupy docelowej adresatów płockiego samorządowego „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego”

97. Artur Robert Jaroszewski / 2016-11-16 / 1398
Umieszczenie przed wejściem na zabytkowy cmentarz przy Al. Kobylińskiego pamiątkowej tablicy z datą założenia nekropolii

98. Artur Robert Jaroszewski / 2016-11-21 / 1408
Stworzenie płockiej mapy potrzeb zdrowotnych

99. Artur Robert Jaroszewski / 2016-12-01 / 1423
Opracowania wykonywane na zlecenie Urzędu Miasta Płocka, dotyczące ochrony zdrowia, stanu środowiska naturalnego lub wpływu zanieczyszczeń środowiska naturalnego na zdrowie mieszkańców

100. Artur Robert Jaroszewski / 2016-12-12 / 1440
Zwiększenie nadzoru nad stanem czystości ulicy Traktowej

101. Artur Robert Jaroszewski / 2016-12-12 / 1441
Dane stacji pomiarowej Płock-Chełpowo

102. Artur Robert Jaroszewski / 2017-01-16 / 1500
Budowa kolejnych etapów obwodnicy północno-zachodniej na zachód od węzła Długa

103. Artur Robert Jaroszewski / 2017-01-16 / 1501
Ograniczenia wycinki zdrowych drzew

104. Artur Robert Jaroszewski / 2017-01-16 / 1502
Wykaz kamienic/budynków na płockiej Starówce, wyłączonych obecnie z eksploatacji

105. Artur Robert Jaroszewski / 2017-01-24 / 1533
Przeznaczenie niektórych terenów, wydzierżawianych dotychczas przez miasto, na tereny zielone – lasy i park

106. Artur Robert Jaroszewski / 2017-02-06 / 1550
Pozwolenia zintegrowane dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska

107. Artur Robert Jaroszewski / 2017-02-14 / 1555
pieszego łącznika pomiędzy ulicami Lokalną i sięgaczem Kątowej na wysokości nowego przedszkola nr 34.

108. Artur Robert Jaroszewski / 2017-02-23 / 1575
Dokonanie wycinki drzew przy ulicy Kościuszki

109. Artur Robert Jaroszewski / 2017-02-23 / 1576
Stworzenie w Płocku bazy/wykazu źródeł punktowej emisji zanieczyszczeń powietrza

110. Artur Robert Jaroszewski / 2017-03-10 / 1589
Stworzenie płockiej mapy potrzeb zdrowotnych – interpelacja powtórna

111. Artur Robert Jaroszewski / 2017-03-23 / 1604
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ulicy Harcerskiej

112. Artur Robert Jaroszewski / 2017-03-23 / 1605
Udział przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka w organizowanych przez PKN ORLEN spotkaniach z mieszkańcami Płocka nt. zanieczyszczeń środowiska naturalnego

113. Artur Robert Jaroszewski / 2017-03-26 / 1606
Współpraca bilateralnej w zakresie ochrony zdrowia w ramach mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego

114. Artur Robert Jaroszewski / 2017-04-06 / 1620
Budowa łącznika pomiędzy ulicą Parcele i ulicą Harcerską

115. Artur Robert Jaroszewski / 2017-04-10 / 1621
Zaśmiecenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jaru Rosicy

116. Artur Robert Jaroszewski / 2017-04-13 / 1628
Skontrolowanie stanu czystości wzdłuż torów kolejowych na terenie Płocka

117. Artur Robert Jaroszewski / 2017-04-18 / 1630
Postawienie nowych wiat przystankowych przy okazji modernizacji ulicy Harcerskiej

118. Artur Robert Jaroszewski / 2017-05-04 / 1655
Zakup stacji pomiarowej, mierzącej zanieczyszczenie płockiego powietrza

119. Artur Robert Jaroszewski / 2017-05-10 / 1656
Aktualizacja „Programu Ochrony Powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu”

120. Artur Robert Jaroszewski / 2017-05-16 / 1661
Zmiana organizacji ruchu w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 23 i Przedszkola Miejskiego nr 31


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
   
 
Stopka