Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wojciech Hetkowski - wykaz interpelacji

20 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 1.

< powrót do listy radnych

1. Wojciech Hetkowski / 2003-12-09 / 465
Mieszkańcy Osiedla Podolszyce Południe proszą o działanie ze strony miasta poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli Policji, pojawienie się patroli Policji, oraz spowodowanie zwiększenia aktywności Straży Miejskiej na osiedlu Podolszyce Płd.

2. Wojciech Hetkowski / 2003-12-09 / 466
Mieszkańcy Osiedla Podolszyce – Południe proszą o pomoc w spowodowaniu naprawy (wstawienie szyb, blachy itp. ) przystanku aut. Linii 19, 22 (Przystanek końcowy A.J.P II) a także postawienie zadaszonych i oszklonych przystanków przy Szkole Podstawowej Nr 22 (przystanek linii 3, 26)

3. Wojciech Hetkowski / 2004-01-27 / 514
Przedmiot, temat interpelacji: W imieniu mieszkańców Osiedla Podolszyce – Południe, a w szczególności młodych małżeństw w większości zamieszkujących Osiedle Sady i Zagroda na Pod – Płd. Wnoszę prośbę o budowę, bądź lokalizację dla Przedszkola na naszym Osiedlu.

4. Wojciech Hetkowski / 2004-01-27 / 515
Przedmiot, temat interpelacji: Zwracam się z apelem o przeanalizowanie decyzji w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z bieżni na stadionie MZOS. Stadion powstał ze środków społecznych jako obiekt niekomercyjny, a wprowadzenie opłat dla wielu ubogich mieszkańców Płocka i ich rodzin może być skuteczną barierą dla aktywnego spędzania czasu, uprawiania sportu i rekreacji.

5. Wojciech Hetkowski / 2004-01-27 / 517
Przedmiot, temat interpelacji: W związku z informacjami prasowymi o nierzetelnym wypełnieniu oświadczenia majątkowego przez Radnego S.Z. Wiśniewskiego proszę o zbadanie tego oświadczenia i potwierdzenia zgodności bądź niezgodności ze stanem faktycznym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości proszę o podjęcie działań określonych w stosownych przepisach prawa.

6. Wojciech Hetkowski / 2004-01-27 / 518
Przedmiot, temat interpelacji: Zwracam się do Pana Przewodniczącego RM Płocka o przeanalizowanie dokumentacji przetargowej w aspekcie wyboru wykonawcy budynku komunalnego przy ul. Norwida i skierowanie ewentualnych uchybień w stosunku do przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych oraz towarzyszących temu przetargowi SIWZ.

7. Wojciech Hetkowski / 2004-02-24 / 547
Przedmiot, temat interpelacji: Od roku 2002 po likwidacji Technikum Samochodowego i Zespołu Szkół Ochrony Środowiska obiekty te są niewykorzystywane ulegają dewastacji i generują koszty obciążające budżet miasta. Jakie działania zamierza podjąć w tej sprawie Prezydent Miasta i podległe mu służby.

8. Wojciech Hetkowski / 2004-02-24 / 548
Przedmiot, temat interpelacji: Uprzejmie proszę o przedstawienie harmonogramu prac związanych z realizacja inwestycji zapisanych w budżecie miasta na rok 2004 i w tym roku zaczynanych i obejmujących swoim zakresem rzeczowym ulice o charakterze osiedlowym, lokalnym. Proszę także o przedstawienie wartości (planowanej lub szacowanej) każdej z tych inwestycji, a także wartości globalnej tych zadań.

9. Wojciech Hetkowski / 2004-02-24 / 549
Przedmiot, temat interpelacji: Zgodnie z harmonogramem realizacji mostu termin jego zakończenia przewidziany jest na lipiec 2005 roku. W tym samym terminie powinny być także oddane do użytku drogi dojazdowe na odcinku Wyszogrodzka - most – Dobrzyńska – przebicie do drogi krajowej Nr 60 Pozostało zatem do tego terminu 17 m-cy. Podstawą realizacji tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie środków finansowych na budowę dróg. Uprzejmie proszę zatem o sprecyzowanie źródeł, wielkości terminów pozyskiwania środków - finansowych na ten cel oraz przedstawienie harmonogramu prac związanych z realizacją tej inwestycji.

10. Wojciech Hetkowski / 2004-03-16 / 590
Przedmiot, temat interpelacji: R.M.O. „Podolszyce - Południe” zgłasza swój sprzeciw przeciwko kolejnej podwyżce opłat za bilety autobusowe. Dotychczasowe ceny są najdroższe bez mała w skali kraju. Nie zrobiono nic by ulżyć zatłoczonym autobusom linii 19 i 22 w godzinach szczytu. Nie przedłużono linii 18 przez Podolszyce – Południe do dworca autobusowego o co prosili mieszkańcy za pośrednictwem Rady Mieszkańców. Jedynie podwyżki cen biletów regulowane są skrupulatnie. Przy bezrobociu jakie istnieje w Płocku kolejna podwyżka biletów jest nadużyciem wobec biedniejszej społeczności Płockiej.

11. Wojciech Hetkowski / 2004-03-16 / 591
Przedmiot, temat interpelacji: R.M.O. „Podolszyce – Południe” wnosi.

12. Wojciech Hetkowski / 2004-03-30 / 614
Przedmiot, temat interpelacji: RMO „Podolszyce – Południe”w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego osiedla prosi o spowodowanie powołania dzielnicowego. Do dnia dzisiejszego osiedle Podolszyce – Południe nie posiada „swojego” dzielnicowego. Zastępstwo w osobie dzielnicowego z Podolszyc – Północ w żaden sposób nie rozwiązuje problemu.

13. Wojciech Hetkowski / 2004-04-20 / 618
Przedmiot, temat interpelacji: W imieniu swoich wyborców - mieszkańców os. Borowiczki proszę o pilne uporządkowanie zabytkowego parku w rejonie cukrowni. Jest to jedyne miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców tego osiedla. Istniejący stan rzeczy stanowi fatalną wizytówkę władz miasta. Stanowi także zagrożenie bezpieczeństwa osób tam przebywających. Aktualna sytuacja ekonomiczna cukrowni w Borowiczkach nie pozwala na partycypowanie tego podmiotu w kosztach.

14. Wojciech Hetkowski / 2004-04-20 / 619
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o podjęcie natychmiastowych działań związanych z uporządkowaniem terenu i udrożnieniu ulicy Grota Roweckiego na os. Podolszyce Płn. Proszę także o poinformowanie o terminie rozpoczęcia prac związanych z realizacją ulic docelowych na tym osiedlu.

15. Wojciech Hetkowski / 2004-04-20 / 620
Przedmiot, temat interpelacji: W imieniu mieszkańców Borowiczek – moich wyborców proszę o przedstawienie koncepcji wykorzystania istniejącego na terenie Borowiczek basenu mającego charakter p. poż Basen ten w przeszłości wykorzystywany był przy pomocy środków pochodzących z miasta jako jedyny z prawdziwego znaczenia obiekt rekreacyjny. Zatrudniony był tam ratownik, a miasto finansowało koszty napełniania wodą niecki oraz bieżącej eksploatacji.

16. Wojciech Hetkowski / 2004-05-25 / 655
Przedmiot, temat interpelacji: W imieniu moich wyborców mieszkańców os. Podolszyce Płn. i Zielony Jar proszę o pilne podjęcie prac związanych z docelowym uporządkowaniem terenów wokół Kościoła i Gimnazjum Nr.8 oraz odcinków ulic łączących te lokalizacje z pozostałymi częściami osiedla w tym ciągu pieszego do ul. Armii Krajowej w kierunku Zielonego Jaru. Ułatwi to znacznie dojście mieszkańców os. Pod. Pł. i Zielony Jar. Usprawni pracę Kościoła i szkół a także zlikwiduje bałagan (chwasty, gruz, ziemie z wykopów, kurz lub błoto) w miejscach, które ze względu na swój charakter powinny stanowić wizytówkę osiedla.

17. Wojciech Hetkowski / 2004-05-25 / 656
Przedmiot, temat interpelacji: Ponawiam prośbę w sprawach wcześniej przeze mnie poruszanych i dot. u porządkowania Parku w pobliżu Cukrowni i uruchomienia basenu p.poż. dla potrzeb rekreacji. Informacja o tym, że teren ten nie stanowi własności miasta i w związku z tym brak jest możliwości rozwiązania tego problemu uważam za wymijający. Przeciwko takiemu podejściu do sprawy przez władze miasta protestują liczni mieszkańcy.

18. Wojciech Hetkowski / 2004-05-25 / 657
Przedmiot, temat interpelacji: Zwracam się z ponownym apelem o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań dla realizacji przedszkola na Podolszycach Płd.

19. Wojciech Hetkowski / 2004-05-25 / 658
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poinformowanie mnie o stanie zaawansowania prac związanych z realizacją pasażu pieszego łączącego ul. Reja z Al. Jachowicza przebiegającego między Stanisławówką i Politechniką. Pasaż ten jest przedmiotem interwencji mieszkańców, Parafii oraz Politechniki.

20. Wojciech Hetkowski / 2004-05-25 / 659
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poinformowanie mnie o stanie prac związanych z realizacją zadania Płocki Park Technologiczny w części dot. zadań finansowanych z budżetu miasta na rok 2004.

   
 
Stopka