Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Arkadiusz Iwaniak - wykaz interpelacji

26 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 1.

< powrót do listy radnych

1. Arkadiusz Iwaniak / 2005-01-25 / 1047
Proszę o wyjaśnienie kilku kwestii związanych z przeprowadzaną procedurą o udzielenie zamówienia publicznego – Magistrala C. Czy konieczne było zawarcie w III części OIWZ, konkretnej marki rur preizolowanych.

2. Arkadiusz Iwaniak / 2005-01-25 / 1054
Proszę o wyjaśnienie na piśmie zaistniałych okoliczności, które spowodowały zmianę przeznaczenia terenu na Osiedlu Podolszyce Południe przy bloku Czwartaków 16, gdzie teren zaproponowany był pod aleję spacerową I. Paderewskiego oraz tereny zielone.

3. Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1149
Wnoszę o przedstawienie składu osobowego rad nadzorczych spółek kapitałowych dla których miasto Płock jest większościowym udziałowcem. Proszę o podanie organu zgłaszającego danego członka do RN spółek oraz miejsce zamieszkania poszczególnych członków. Ponadto wnoszę o przedstawienie informacji, którzy z członków poszczególnych rad nadzorczych są radnymi innych samorządów gminnych, powiatowych. Proszę o podanie kosztów utrzymania rad nadzorczych w spółkach gminnych.

4. Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1150
Wnoszę o zaprojektowanie, wycenę oraz dalszą realizację tzw. kładek nad ulicami Piłsudskiego, Jachowicza oraz Kobylińskiego.

5. Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1151
Proszę o przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenów przy ulicy Parowa. Tak więc terenów, które w obecnej chwili stanowią niezagospodarowany obszar, gdzie może dochodzić do różnych nieszczęść. Teren ten powinien stanowić miejsce dla wypoczynku mieszkańców Płocka.

6. Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-22 / 1152
Wnoszę o przedstawienie planów na najbliższe lata rozwoju kultury fizycznej w mieście Płocku. Jakie dyscypliny stanowią elementy priorytetu tego planu, jak wygląda sposób finansowania sportu dzieci i młodzieży, jak wygląda plan pracy z osobami niepełnosprawnymi. Czy jeśli tak to jakie inwestycje w kulturze fizycznej są przewidziane w naszym mieście.

7. Arkadiusz Iwaniak / 2005-03-30 / 1165
W związku z licznymi publikacjami w płockich mediach w sprawie ulicy Targowej, prowadzonego handlu i wynikających z tego tytułu utrudnień a nawet i nieprawidłowości proszę o udzielenie informacji na poniższe kwestie:

8. Arkadiusz Iwaniak / 2005-04-14 / 1179
W związku z uzyskaną odpowiedzią na interpelację w sprawie planów rozwoju kultury fizycznej Płocku, która nie może być odpowiedzią satysfakcjonującą, gdyż wynika z niej głęboki brak wizji na problematykę związaną z kulturą fizyczną jak również ciągłe odkładanie tegoż zagadnienia na późniejsze terminy, proszę o odpowiedź możliwie jak najbardziej szczegółową na poniższe pytania:

9. Arkadiusz Iwaniak / 2005-04-14 / 1180
W związku z uzyskaną odpowiedzią na interpelację w sprawie Rad Nadzorczych spółek z większościowym udziałem Gminy Płock proszę o uzupełnienie i odpowiedź na kolejne pytania.

10. Arkadiusz Iwaniak / 2005-04-28 / 1205
Proszę o odpowiedź na pytania:

11. Arkadiusz Iwaniak / 2005-04-28 / 1206
Proszę o podanie, który z radnych, bądź członkowie rodzin radnych w latach 2002-2005 otrzymali mieszkania z zasobów MTBS.

12. Arkadiusz Iwaniak / 2005-04-28 / 1207
Proszę o podanie wszystkich inwestycji oraz remontów prowadzonych w latach 2002 do 2004 z podziałem na konkretne osiedla.

13. Arkadiusz Iwaniak / 2005-05-20 / 1251
Zwracam się z prośbą i zapytaniem w jakiej perspektywie czasowej możliwe jest przeniesienie lokatorów z budynku wchodzącego w skład lokali Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr. 2 przy ulicy Lasockiego 14.

14. Arkadiusz Iwaniak / 2005-05-20 / 1252
Zwracam się z kilkoma pytaniami dotyczącymi publikacji Pt. „ Jak wydajemy nasze pieniądze”.

15. Arkadiusz Iwaniak / 2005-05-20 / 1253
W związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelację oznaczoną numerem BRM.0057/1206/05 i brakiem jasnej odpowiedzi na zadane tam pytanie, ponawiam jedno z nich prosząc o rzetelną odpowiedź.

16. Arkadiusz Iwaniak / 2005-05-20 / 1254
W wyniku wielu próśb kierowców zwracam się z prośbą o modernizację wjazdu na parking przy Placu Narutowicza.

17. Arkadiusz Iwaniak / 2005-05-24 / 1266
Bazując na uzyskanych odpowiedziach na interpelację w sprawie Rad Nadzorczych w spółkach gminnych oraz na wypowiedzi przedstawionych w jednej z płockich gazet proszę o wyjaśnienie

18. Arkadiusz Iwaniak / 2005-05-24 / 1267
Proszę o przedstawienie planowanych obchodów święta Wojska Polskiego.

19. Arkadiusz Iwaniak / 2005-06-28 / 1316
W wyniku przeprowadzonych konsultacji z Radą Mieszkańców Osiedla „Borowiczki” w sprawie budowy chodnika na ulicy Pocztowej wnoszę o ujęcie w planach inwestycyjnych jeszcze na rok 2005 powyższego zadania. Mieszkańcy osiedla Borowiaczki od kilku lat starają się umieścić to zadanie w budżecie miasta. Z roku na rok otrzymują odpowiedź, że jeszcze nie czas, że nie niema pieniędzy w końcu, że ta inwestycja nie została ujęta w planach finansowych. Na problem ten zwrócono uwagę już w roku 2000. Jednak od tego czasu miasto z kilkumilionowym budżetem wygospodarowało jedynie środki na 48 metrowy odcinek wspomnianego chodnika. Zmodernizowano tych kilka metrów za pomocą starych płyt zdemontowanych z chodnika w innym miejscu w mieście.

20. Arkadiusz Iwaniak / 2005-06-28 / 1319
Wnoszę do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o przekazanie do dalszych prac projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Gminy Płock. W stanie obecnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Płocka powyższe kompetencje posiada Prezydent Miasta Płocka. W wyniku wielu wniosków i próśb pracowników spółek z udziałem Gminy Płock powstała uchwała która wymienione kompetencje przekaże Radzie Miasta Płocka. Zatem decyzje o ruchu na Kapitale Zakładowym dokonywać będzie szersza grupa. Decyzje o zbywaniu udziałów, czyli sprzedaży spółki, są decyzjami szczególnej wagi, zatem decydować winni o tym Radni Miasta Płocka, oczywiście po dokonaniu szerokich konsultacji społecznych.

21. Arkadiusz Iwaniak / 2005-06-28 / 1322
Przedmiot, temat interpelacji: Remont mostu na rzece Słupiance w ciągu ulicy Pocztowej.

22. Arkadiusz Iwaniak / 2005-09-14 / 1383
Po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców Podolszyc Południe wnoszę o zaplanowanie i budowę w najbliższym czasie oświetlenia ostrzegawczego na przejściu dla pieszych przy ulicy Jana Pawła II. Dokładna lokalizacja to przejście dla pieszych na wysokości kościoła Św. Wojciecha.

23. Arkadiusz Iwaniak / 2005-09-14 / 1384
Wnoszę do Wiceprzewodniczącego Rady Pana Tomasza Korgi o przedstawienie stanu prac nad złożoną w dniu 28 czerwca br. interpelacją i załączoną do niej uchwałą.

24. Arkadiusz Iwaniak / 2005-09-14 / 1385
Na ostatniej Sesji Rady Miasta Płocka Radni zostali poinformowani o planach zadaszenia sztucznego lodowiska.

25. Arkadiusz Iwaniak / 2005-09-14 / 1386
Proszę o pisemne podanie stanu przygotowań do zbycia udziałów gminnej spółki Płocka Energetyka Cieplna.

26. Arkadiusz Iwaniak / 2005-09-14 / 1387
Proszę o przedstawienie aktualnego schematu organizacyjnego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych J.B.

   
 
Stopka