Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Jacek Szubstarski - wykaz interpelacji

20 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 1.

< powrót do listy radnych

1. Jacek Szubstarski / 2003-06-26
Ruch kołowy w obrębie rynku starego m.Płocka.

2. Jacek Szubstarski / 2004-04-20 / 617
Przedmiot, temat interpelacji: Brak odpowiedzi (odpowiedz niepełna ) na wniosek 35/04 z 25.03.04 Komisji Polityki Społecznej. Proszę o udzielenie kompletnej odpowiedzi i dołączenie treści niżej wymienionego Zarządzenia 1612/04 PBRT.

3. Jacek Szubstarski / 2004-08-31 / 787
Dlaczego do chwili obecnej nie został wykonany Biznes Plan dla SZPZOZ w Płocku pomimo wielokrotnych monitów w tej sprawie na Komisji Pol. Społecznej? Czy SZPZOZ odzyskał pieniądze, bądź czy odzyska je w najbliższej przyszłości z tytułu zaliczki wypłaconej za źle przygotowany Biznes Plan. Kiedy radni będą mogli zapoznać się z pozycjami dotyczącymi przekształceń SZPZOZ? Pytanie jest pilne i ważne, ponieważ obecnie restrukturyzacja toczy się w sposób doraźny i nie do końca przemyślany.

4. Jacek Szubstarski / 2004-08-31 / 788
Czy przeprowadzka Muzeum Mazowieckiego do naszej siedziby zostanie zakończona zgodnie z planem tj. do 31.12.2004 ?Czy w nowej siedzibie Muzeum znajdą znajdą się wszystkie zbiory , czy tylko secesja? Jeżeli tylko secesja, to jakie są plany dot. pozostałych zbiorów i między innymi numizmatyki, arheologii, regionalne? Czy znane są koszty przeprowadzki Muzeum i czy są zaplanowane w Budżecie wystarczające środki finansowe?

5. Jacek Szubstarski / 2004-09-28 / 849
Proszę o wyjaśnienie np. w PKN ORLEN lub STATOIL, dlaczego cena paliw w Płocku jest wyższa niż w innych regionach Polski. Przykładowo w Płocku Etylina 98 jest o 15 – 20 groszy droższa niż np. w Olsztynie. Czy prawdą jest administracyjne nie dopuszczanie na rynek płocki innych koncernów sprzedających paliwa np. BP, Shell?

6. Jacek Szubstarski / 2004-09-28 / 850
Miasto (gmin) Płock posiada pokaźny zasób nieruchomości gruntowych. Sprzedaż tych nieruchomości...

7. Jacek Szubstarski / 2004-09-28 / 851
W związku z ustaleniem przez Dyrekcję SZPZOZ bardzo wysokich czynszów za lokale...

8. Jacek Szubstarski / 2004-09-28 / 852
W związku z powierzchowną odpowiedzią na moją interpelację nr 788 z 31.08.04 dot. przeprowadzki Muzeum Mazowieckiego do nowej siedziby proszę o:

9. Jacek Szubstarski / 2004-09-28 / 853
Proszę o określenie celów przekształceń SZPZOZ w spółkę prawa handlowego...

10. Jacek Szubstarski / 2004-10-26 / 932
Proszę o szczegółowe określenie (wydział, stanowisko pracownika, temat, koszt) szkoleń, w których wzięli udział pracownicy UM Płock w roku 2004 . Czy UM Płock korzystał z dopłat z UE do jakichkolwiek szkoleń pracowników Urzędu.

11. Jacek Szubstarski / 2004-10-26 / 933
W uzupełnieniu interpelacji nr BRM.0057/850/04 z 28.09.04 proszę o konkretne, dokładne określenie: co zawierał, kiedy (data) był ogłoszony, kiedy i w jakiej prasie był anons, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub dzierżawę w roku 2004, zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

12. Jacek Szubstarski / 2004-10-26 / 934
Proszę o wyjaśnienie w/g jakich cen ( czy najniższych, czy średnich dla obszaru, czy innych) wykonywane są usługi branży elektrycznej przez spółki grupy kapitałowej Zakładu Energetycznego Płock S.A. Czy stosowane jest przy zlecaniu w/w usług prawo o zamówieniach publicznych, a jeżeli nie to na jakiej podstawie zlecane są usługi ze środków publicznych na rzecz ZEP S.A.

13. Jacek Szubstarski / 2004-10-26 / 935
Kiedy zostaną wypłacone pracownikom SZPZOZ należności z tytułu tzw. ustawy "203" za rok 2004.

14. Jacek Szubstarski / 2004-10-26 / 936
Czy w najbliższym czasie będzie realizowana modernizacja drogi nr 62 z Płocka w kierunku Zakroczymia, na odcinku od granic miasta Płocka do początku ul. Wyszogrodzkiej (od miejsca o odrębnych pasach ruchu)

15. Jacek Szubstarski / 2004-12-07 / 974
Rozważenia możliwości wydłużenia cyklu świateł zielonych lub zainstalowanie przycisku dla pieszych dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Popłacińskiej i ul. Kolejowej oraz ewentualne przekształcenie ul. Popłacińskiej (na odcinku ul. Portowa do ul. Kolejowej) w jednokierunkową, z kierunkiem jazdy od strony ulicy Kolejowej i z zakazem skrętu w lewo w ul. Popłacińską z ul. Kolejową (jadąc od Gór).

16. Jacek Szubstarski / 2005-02-22 / 1097
W związku z uchwałą nr 260/XIV/03 w sprawie ustalenia wizji(misji) kierunku rozwoju i celów szczegółowych strategii zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka proszę o przedłożenie na jednej z najbliższych sesji:

17. Jacek Szubstarski / 2005-02-22 / 1098
Nawiązując do interpelacji złożonej na XXXII Sesji Rady Miasta, proszę o udostępnienie publiczne planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy na rok 2005, chodzi o wykonanie przepisu w art. 25 ust. 1 i ust.2 w związku z art.23 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami gdzie jest mowa o obligatoryjnym sporządzaniu przez Prezydenta planów wykorzystania zasobów gminy w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Wiedza w tym zakresie pozwoli na szeroką obiektywną ocenę w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.

18. Jacek Szubstarski / 2005-08-23 / 1361
W związku z odpowiedzią na interpelację WUG.I.RM.0057-7/05 z 07.03.05 proszę o przedstawienie na najbliższej sesji RM planu wykorzystania zasobów nieruchomości komunalnych w roku 2005, z uwzględnieniem nieruchomości przeznaczonych do aportu jako udział Gminy Płock w majątku spółek komunalnych wraz z ich ogólną wartością oraz określeniem spółki, która taki aport otrzyma.

19. Jacek Szubstarski / 2005-08-23 / 1362
W związku z realizacją przez UM Płock programu “Przejrzyste Miasto” proszę o informację na temat ankiety rozpowszechnionej w naszym mieście, a związanej tematycznie z inwestycjami miejskimi.

20. Jacek Szubstarski / 2005-09-27 / 1418
Przedmiot, temat interpelacji: Kiedy zostanie wyremontowany chodnik w ciągu ulicy Kolegialnej, pomiędzy ulicami Obrońców Warszawy a A. Gradowskiego. Podobno najbliższy planowany termin to połowa 2007 r., czy można przyspieszyć termin.

   
 
Stopka