Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Barbara Smardzewska – Czmiel - wykaz interpelacji

121 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 5.

< powrót do listy radnych

1. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o usunięcie zbędnych gałęzi i konarów drzew usytuowanych wzdłuż m.in. ulicy Góry, Ciechomickiej i Kutnowskiej zagrażających biegnących obok trakcjom elektrycznym.

2. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Zwracam się z prośbą o wyrównanie poboczy ul. Góry i Ciechomickiej oraz całej ulicy Nowoosiedlowej, co poprawi stan bezpieczeństwa i komfort użytkowników ulic szczególnie dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach bądź dochodzących do miejscowych przystanków K.M.

3. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o dokonanie ekspertyzy wody pitnej ( i upublicznienie jej wyników) konsumowanej przez użytkowników ujęcia w Górach.

4. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o udrożnienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego usytuowanego równolegle do ulicy Góry.

5. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-07-08 / 311
Proszę o usprawnienie ruchu komunikacyjnego w ciągu ulic: od ronda Dobrzyńska, przez wąskie zakończenie ulicy Na Skarpie do ulicy Polnej i dalej do ulicy Kazimierza Wlk. poprzez wykonanie nawierzchni na odcinku ok. 40 m bieżących na odcinku ulicy Na Skarpie – Polna oraz wyrównanie nawierzchni z płyt drogowych w ulicy Polnej tj. kostki brukowej na tymże odcinku.

6. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-07-08 / 312
Proszę o rozpatrzenie możliwości usytuowania na osiedlu Góry dodatkowych 4 wolnostojących zadaszonych aparatów telefonicznych.

7. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-07-08 / 313
Proszę o podjęcie wspólnych działań z Agencją Rolną Skarbu Państwa w zakresie poprawy stanu bądź usunięcia nieestetycznych i zagrażających środowisku obiektów (stajenek, pomieszczeń gospodarczych , wc) usytuowanych wzdłuż ulicy Zdrowjowej.

8. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-09-02 / 360
Nawiązując do artykułu pt. „Potentaci do stolicy” który ukazał się w Gazecie Wyborczej „Na Mazowszu” w dniu 26.08.2003 r. proszę o informację w następujących kwestiach:

9. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-11-25 / 435
Proszę o sfinalizowanie odpowiedzi na moją interpelację z dnia 2.09.2003 w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej „Na Mazowszu” pt. „Potentaci do stolicy” dotyczącego przejścia płockiego Urzędu Skarbowego do nowopowstałego Urzędu w Warszawie.

10. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-11-25 / 436
Proszę o podjęcie działań zmierzających do przedłużenia trasy autobusu linii nr 7 do nowo wybudowanego Gimnazjum nr 3 w Płocku – Radziwiu , szczególnie kursów rannych (dojazd do szkoły uczniów z Gór i Ciechomic) oraz popołudniowych (powrót uczniów ze szkoły).

11. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-11-25 / 437
Proszę o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych usytuowanego na ul. Piłsudskiego vis a vis Mc Donald”sa oraz biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

12. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-12-12 / 471
Proszę o informację na temat stanu zaawansowania postępowania w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przez 5-ciu lokatorów w bloku „Na Skarpie” 2 stanowiącym własność gminy.

13. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-02-18 / 524
Wnoszę o dalszą modernizację oświetlenia ulicznego na osiedlu Góry II szczególnie pozbawionej tego oświetlenia ulicy Semestralnej.

14. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-02-24 / 554
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o ustawienie na osiedlu Góry pojemników – segregatorów na selektywną zbiórkę odpadów. Proponuję ustawienie tych że pojemników na końcowym odcinku ulicy Osiedlowej.

15. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-02-24 / 555
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o renowację zniszczonych kolorowymi sprayami znaków ulicznych pionowych na osiedlu Góry.

16. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-03-26 / 606
W imieniu mieszkańców osiedli: Góry i Ciechomice zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu zamiany APTEKI usytuowanej przy ul. Osiedlowej nr 1 na PUNKT APTECZNY na okres do dwóch lat tj. do czasu reorganizacji miejscowego Ośrodka Zdrowia.

17. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-03-26 / 607
Przedmiot, temat interpelacji: Na wniosek mieszkańców Osiedla Góry wnoszę o rozpatrzenie możliwości usytuowania „przystanku na żądanie” autobusu linii nr 7 w pobliżu ulicy Semestralnej.

18. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-05-25 / 670
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez postawienie znaku ograniczającego prędkość pojazdów przed przejściem dla pieszych na ulicy Kazimierza Wlk. ( przy skrzyżowaniu z ul. Jasną )przez które codziennie przechodzi duża grupa mieszkańców (w tym dzieci) udających się do parku lub nad zalew Sobótka (szczególnie w zbliżającym się sezonie letnim).

19. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-05-25 / 671
Przedmiot, temat interpelacji: W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców proszę o zainstalowanie na ulicach Jaworowej, Myśliwskiej, Wrzosowej i Podleśnej progów spowalniających jazdę samochodami.

20. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-05-25 / 672
Przedmiot, temat interpelacji: Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniem mieszkańców Osiedla Skarpa proszę o spowodowanie zainstalowania na tymże osiedlu bankomatu.

21. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-06-28 / 711
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o oznakowanie pionowe i poziome ulic na osiedlu „Góry” eliminujące niebezpieczne zdarzenia przez użytkowników tychże ulic.

22. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-06-28 / 712
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o podjęcie działań w celu uruchomienia w Ośrodku Zdrowia w Płocku – Górach usług medycznych dentystycznych i ginekologicznych szczególnie w sytuacji likwidacji gabinetu ginekologicznego w Przychodni w Radziwiu.

23. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-07-21 / 762
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o naprawę stanu nawierzchni ulicy Góry.

24. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-07-21 / 763
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o uregulowanie stanu własności kolektorów kanalizacyjnych położonych na osiedlu Góry.

25. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-07-21 / 764
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o bieżące monitorowanie przystanków Komunikacji Miejskiej min. pod kątem uzupełnienia brakujących rozkładów jazdy autobusów oraz porządku na i wokół przystanków.

26. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-08-31 / 794
Proszę o spowodowanie naprawy barierki zabezpieczającej staw od strony ul. Osiedlowej.

27. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-09-01 / 802
Proszę o ułożenie chodnika z płyt betonowych na pieszym łączniku pomiędzy ul. Kutnowską a Szkołą Podstawową nr 15 i okolicznymi blokami mieszkalnymi przy ul. Przyszkolnej .

28. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-09-01 / 803
Proszę o informację na jakim etapie jest realizacja zadania p.n. : „Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15”. Na zadanie to w budżecie m. Płocka na 2004 r. zarezerwowana została kwota 500.000,00 zł, zaś w I półroczu br wydatkowano jedynie 145 zł. Czy termin realizacji zadania ustalony na dzień 31.12.2004 zostanie dotrzymany?

29. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-09-01 / 804
Proszę o informację na jakich ulicach w mieście ustawione zostaną ekrany dźwiękochłonne i czy przy wyborze w/ w miejsc uwzględniono zmianę ruchu komunikacyjnego w związku z nową przeprawa mostową.

30. Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-09-28 / 887
Proszę o wymianę lub renowację nieestetycznych, zardzewiałych konstrukcji stalowych usytuowanych nad ulicą Kilińskiego, al. Jachowicza, al. Kobylińskiego na których umieszczone są znaki informujące o kierunkach jazdy określonych miejscowości.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
 
Stopka