Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Małgorzata Rybicka - wykaz interpelacji

53 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 2.

< powrót do listy radnych

1. Małgorzata Rybicka / 2003-05-27
Zabezpieczenie przejścia dla pieszych na ul. Armii Krajowej – pierwsze za skrzyżowaniem tej ulicy z Wyszogrodzką.

2. Małgorzata Rybicka / 2003-05-27
Wykonanie chodnika na ul. Sikorskiego.

3. Małgorzata Rybicka / 2003-06-26
wyznaczenie przez U.M.Pł. publikatora w celu przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o programach i zasadach dofinansowania ich.

4. Małgorzata Rybicka / 2003-08-26 / 342
Dotyczy rozpoczęcia przebudowy ul. Śniadeckich os. Winiary. Przebudowa miała rozpocząć się w miesiącu kwietniu a ukończona na przełomie sierpnia i września. Dotychczas prace nie rozpoczęły się . Kiedy ruszy ta inwestycja, która jest uwzględniona w budżecie miasta.

5. Małgorzata Rybicka / 2003-09-29 / 383
Dotyczy parkingów na terenie miasta Płocka , które są pod zarządem UM. Ile jest takich parkingów? Kto utrzymuje na ulicach czystość? Jak często są sprzątane? Jaki jest koszt tego zadania? Kto za to odpowiada?

6. Małgorzata Rybicka / 2003-09-29 / 384
Dotyczy Rad Osiedla Jak będą finansowane RO? Czy przewodniczący Zarządu RO będą nadal otrzymywali diety. Czy jest możliwość zatrudnienia na np. 1/3 Przewodniczących Zarządu RO bo to ci ludzie są odpowiedzialni za pracę RO.

7. Małgorzata Rybicka / 2004-02-24 / 539
Przedmiot, temat interpelacji: powołanie poradni sportowej.

8. Małgorzata Rybicka / 2004-02-24 / 540
Przedmiot, temat interpelacji: Podwyżki dla pracowników administracji i (pracowników gospodarczych) i obsługi szkół. Czy są przewidziane środki na podwyżki dla tych pracowników.

9. Małgorzata Rybicka / 2004-02-24 / 541
Przedmiot, temat interpelacji: Które priorytety strategii Zrównoważonego Rozwoju w m. Płocku uzyskały największe dofinansowanie z Funduszu Grantowego dla Płocka?

10. Małgorzata Rybicka / 2004-05-25 / 660
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przekazanie mi informacji na temat spotkania które odbyło się po sesji nadzwyczajnej R.M.P. w Teatrze.

11. Małgorzata Rybicka / 2004-05-25 / 661
Przedmiot, temat interpelacji: Kiedy w planie inwestycji będzie umieszczona budowa chodnika wzdłuż ul. Maszewskiej od W. Sz. W. w kierunku Maszewa nad Wisłą. Proszę o przekazanie planu opracowanego w MZD – obecnie obowiązujący.

12. Małgorzata Rybicka / 2004-06-28 / 708
Przedmiot, temat interpelacji: Plany ciągów pieszych w Płocku i miejsc szczególnie ważnych ze względu na bezpieczeństwo osób poruszających się wzdłuż ulic np. dojścia do szkół, drogi wylotowe z miasta.

13. Małgorzata Rybicka / 2004-09-28 / 861
Czy Komisja Polityki Społecznej będzie informowana o wnioskach składanych do realizacji przez organizacje pozarządowe (w formie dotacji), które mają być uwzględnione w uchwale budżetowej na 2005 r.

14. Małgorzata Rybicka / 2004-09-28 / 862
Programu profilaktycznego chorób ukł. krążenia (profilaktyka chorób serca i udarów mózgowych dola mieszkańców mista Płocka po 30 r.ż. dla populacji 150000 na kwotę 122500zł. Komu zlecono prowadzenie tego programu? Ile badań przeprowadzono? Ile wykryto nieprawidłowości u mieszkańców? Jakie są procedury po wykryciu nieprawidłowości? Ile czasu mija od wykrycia chorby do rozpoczęcia terapii? Jaki jest cel programu skoro od wykrycia wady do leczenia mija około 4 miesięcy?

15. Małgorzata Rybicka / 2004-09-28 / 863
Jakie są plany mista Płocka w stosunku do budynku na ul. Tysiąclecia 13 po Poradni Rehabilitacyjnej

16. Małgorzata Rybicka / 2004-09-28 / 864
Jakie są plany miasta Płocka by zabezpieczyć rehabilitację leczniczą mieszkańcą naszego mista?

17. Małgorzata Rybicka / 2004-09-28 / 865
Czy istnieje w Płocku Poradnia Sportowa?

18. Małgorzata Rybicka / 2004-09-28 / 866
Kto odpowie za przepływ informacji pomiędzy szkołami z kl. sportowymi, klubami sportowymi a UM Płock. Kto odpowiada za złe poinformowanie w/w o kosztach (funkcjonowania) badań lekarskich, co naraziło kluby na wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

19. Małgorzata Rybicka / 2004-09-28 / 867
Jak zostału uregulowane należności za kwalifikacje do klas sportowych młodzieży dowiezionej autokarami z Radziwia autokarami do poradni sportowej. Kto został obciążony kosztami czy komitet rodzicielski, czy indywidualnie rodzice, czy budżet szkół czy budżet miasta?

20. Małgorzata Rybicka / 2004-09-28 / 868
Proszę o przedstawienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego bez źródeł finansowania w układzie od najważniejszego według Prezydenta do mniej ważnych. Proszę o uwzględnienie tych inwestycji, które powinny być kontynuowane oraz które powinny być rozpoczęte.

21. Małgorzata Rybicka / 2004-11-23 / 953
Przedmiot, temat interpelacji: Płynność ruchu kołowego w mieście Płocku. Proszę sprawdzić ustawienie czasowe sygnalizacji świetlnej. Proszę zwrócić uwagę na ul. Sienkiewicza, Kolegialną, Tysiąclecia i przedłużenie, uregulowanie „zielonej linii” od skrzyżowania świetlnego przy cmentarzu do ul. Dobrzyńskiej.

22. Małgorzata Rybicka / 2004-11-23 / 954
Przedmiot, temat interpelacji: Zabezpieczenie przejść dla os. niepełnosprawnych w ciągu Al. Kobylińskiego i Jachowicza. Nadal nie uzupełniono odpowiednich połączeń między wyasfaltowanymi jezdniami i ciągami pieszymi.

23. Małgorzata Rybicka / 2004-11-23 / 955
Przedmiot, temat interpelacji: Uporządkowanie ciągów pieszych na ul. Królewieckiej. Po usunięciu drzew na tej ulicy pozostała pusta, niezabezpieczona przestrzeń wypełniona błotem. W miejsca te należy dokonać nasadzeń lub wykonać zabezpieczenie płytami chodnikowymi.

24. Małgorzata Rybicka / 2004-11-23 / 956
Przedmiot, temat interpelacji: Sprawdzenie stanu drzewostanu na terenie miasta Płocka w związku z ostatnimi warunkami pogodowymi. Drzewa, które stanowią zagrożenie dla życia mieszkańców wyciąć. Dokonać w tym miejscu nasadzeń.

25. Małgorzata Rybicka / 2005-04-26 / 1192
W związku z brakiem WPI proszę o przedstawienie mi listy inwestycji, które są przygotowane do rozpoczęcia - realizacji ( mają wszystkie zgody np. zgoda na budowę) by wiedzieć, ewentualnie gdzie przenosić finanse zdjęte z budżetu (tj. np. z KM) - zakup autokaru.

26. Małgorzata Rybicka / 2005-04-26 / 1193
Kiedy zostanie „naprawiony” zmieniony odpływ wody ze skrzyżowania ul. Medycznej z ul. Dobrzyńską.

27. Małgorzata Rybicka / 2005-04-26 / 1194
Czy jest przygotowana dokumentacja na remont ul. Zduńskiej. Kiedy będzie realizowana naprawa nawierzchni drogowej na tej ulicy.

28. Małgorzata Rybicka / 2005-04-26 / 1195
Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Płocku. Proszę o ustawienie czasowe sygnalizacji świetlnej ( nie musi to być zielona fala) na ul. Kwiatka- Kolegialnej- Wyszogrodzkiej oraz w stronę przeciwną tzn ul. Sienkiewicza- Wyszogrodzkiej.

29. Małgorzata Rybicka / 2005-04-26 / 1196
Dotyczy odp. Pana Prezydenta Piotra Kubery K- 0703-8/05 na interpelację Pana A. Nowakowskiego w kwestii związanych z budynkiem przy pl. Dąbrowskiego 2 i piśmie K-227-3/03 z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Czy miasto Płock jest w jakiś sposób związane ze sp. „ LOGOS” a jeśli tak to w jaki sposób.

30. Małgorzata Rybicka / 2005-04-26 / 1197
Proszę o przekazanie mi umów podpisanych przez UM Płocka, PKN ORLEN, UNDP w sprawie Funduszu Grantowego.


Pozostałe strony:
1 | 2 |
   
 
Stopka