Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Krzysztof Rolirad - wykaz interpelacji

26 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 1.

< powrót do listy radnych

1. Krzysztof Rolirad / 2003-03-25
Propozycja rozważenia obniżki cen za wodę. Obniżki cen, jakie użytkownicy indywidualni płacą za wodę, są możliwe nawet od maja tego roku.

2. Krzysztof Rolirad / 2003-04-30
nieprawidłowy stan bezpieczeństwa na strzelnicy.

3. Krzysztof Rolirad / 2003-05-29
stan bezpieczeństwa na strzelnicy przy ul. Norbertańskiej w Płocku

4. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 322
sytuacja prawna nieruchomości należących do gminy.

5. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 323
opóźnienie w budowie ul. Garbówka

6. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 324
w sprawie komunikowania się Urzędu Miasta i spółek gminnych poprzez publikowanie wszelkiego rodzaju ogłoszeń.

7. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 325
w sprawie prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego

8. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 326
w sprawie wpływów finansowych do kasy gminy z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Płock.

9. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 327
w sprawie wpływów finansowych do kasy gminy z tytułu korzystania przez ARS sp. z o.o. gruntów stanowiących własność Gmin y Płock.

10. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 328
w sprawie kryteriów jakie spełniać powinni kandydaci na członków rad nadzorczych spółek, w których Gmina Płock posiada udziały.

11. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 329
w sprawie zatrudniania nowych pracowników poprzez Powiatowy Urząd Pracy.

12. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 330
w sprawie przepisów regulujących problematykę związaną z przydziałami mieszkań socjalnych, komunalnych, najmu i innych form przydziału mieszkań gminnych.

13. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 331
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Stary Rynek w Płocku wraz z ulicami przyległymi.

14. Krzysztof Rolirad / 2003-07-31 / 332
w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka odnośnie zatwierdzenia koncepcji rozbudowy szkoły L.O. im. Władysława Jagiełły w Płocku.

15. Krzysztof Rolirad / 2003-08-20 / 338
stan zaawansowania wykupu działek pod drogi dojazdowe do budowanego mostu przez rzekę Wisłę.

16. Krzysztof Rolirad / 2003-08-20 / 339
trudna sytuacja mieszkaniowa mieszkańców Płocka.

17. Krzysztof Rolirad / 2003-09-29 / 374
zatrudnienie radnych Rady Miasta Płocka w wszelkiego rodzaju jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta merytorycznie, bądź też ze względu na podległość własnościową (spółki) z etycznego punktu widzenia budzi duże wątpliwości.

18. Krzysztof Rolirad / 2003-09-29 / 375
stan zaawansowania wykupu działek pod drogi dojazdowe do budowanego mostu przez rzekę Wisłę.

19. Krzysztof Rolirad / 2003-09-29 / 376
opóźnienie w budowie ul. Grabówka to przedmiot mojej interpelacji z dn. 30 lipca br. Odpowiedz na nią nie zadawala mnie absolutnie. Osoba, która ją przygotowała nie czytała mojej całej interpelacji albo świadomie pominęła stawiane tam pytania. Proszę więc ponownie o zapoznanie się z treścią powołanej interpelacji i udzielenie na nią odpowiedzi.

20. Krzysztof Rolirad / 2004-01-21 / 501
wykonanie budżetu za rok 2003 w zakresie dofinansowania wydania II – go tomu „ Dzieje Płocka”.

21. Krzysztof Rolirad / 2004-01-21 / 502
w sprawie rażących nieprawidłowości w naliczaniu podatku od nieruchomości, na których zlokalizowanie są supermarkety w Płocku, stwierdzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

22. Krzysztof Rolirad / 2004-01-21 / 503
stan sanitarny stołówki przy szpitalu Św. Trójcy.

23. Krzysztof Rolirad / 2004-01-21 / 504
stan sanitarny obiektów znajdujących się na targowisku na ul. Bielskiej należących do spółki Rynex.

24. Krzysztof Rolirad / 2004-01-21 / 505
Prywatyzacja apteki znajdującej się w szpitalu Św. Trójcy.

25. Krzysztof Rolirad / 2004-01-21 / 506
doniesienie do prokuratury złożone zarówno przez Pana Prezydenta Miasta Płocka, jak i innych podmiotów podległych jego władzy.

26. Krzysztof Rolirad / 2004-01-21 / 507
realizacja uchwał Rady Miasta Płocka.

   
 
Stopka