Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Grażyna Opatrzyk - wykaz interpelacji

73 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 3.

< powrót do listy radnych

1. Grażyna Opatrzyk / 2003-03-26
Co było przyczyną, że Gmina Płock nie wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o środki finansowe na drogi powiatowe i wojewódzkie.

2. Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Wnoszę o wprowadzenie do programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego zad. Budowa łącznika ul. Jesiennej z ul. Piłsudskiego (ok. 50 m).

3. Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wykaz osób zatrudnionych od listopada 2002 w - Urzędzie Miasta - Jednostkach budżetowych UM - Zakładach budżetowych UM - Instytucjach kultury UM na umowę zlecenie i umowę o dzieło.

4. Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wykaz osób, które zostały zatrudnione od listopada 2002 r. w - Urzędzie Miasta Płocka - Zakładach budżetowych UM - Jednostkach budżetowych UM - Instytucjach kultury UM - Spółkach gdzie Gmina Płock posiada udziały a w chwili zatrudnienia osoby nie były zameldowane w Płocku. Jakie to stanowiska?

5. Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 150.000 zł na wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1 w Płocku ul. Piaska 5.

6. Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wykaz przetargów jakie były ogłoszone w 2003r przez: - Urząd Miasta Płocka - jednostki budżetowe UM - zakłady budżetowe UM. Bardzo proszę aby wykaz zawierał informacje: 1. Data przetargu 2. Tytuł zadania przetargowego 3. Czy przetarg został rozstrzygnięty 4. Na jaką kwotę został rozstrzygnięty dany przetarg 5. Data zakończenia zadania na które została podpisana umowa 6. Wykonawca danego zadania.

7. Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wydanie informatora z aktualnymi telefonami, nazwami wydziałów, osób na stanowiskach dyrektorów i kierowników Urzędu Miasta Płocka, jednostek i zakładów budżetowych Urzędu Miasta Płocka.

8. Grażyna Opatrzyk / 2003-06-25
Proszę o wykonanie chodników do przejścia na przystanek KM przy ul. Piłsudskiego przy Cotex-sie.

9. Grażyna Opatrzyk / 2003-08-26 / 343
Czy w chwili wykupu przez Gminę Płock udziałów od pracowników Gminnej Spółki BETEK była już przeprowadzona wycena spółki i udziałów BETEKU? Jeśli tak to proszę o: 1.Dogłębne i szczegółowe informacje kiedy została dokonana wycena i przez kogo? 2.Ile udziałów i za jaką sumę zostało zakupionych pracowniczych udziałów Spółki BETEK. 3.Kto w imieniu Gminy Płock dokonywał transakcji wykupu udziałów pracowniczych Spółki BETEK. 4.Czy została podpisana umowa przekazania tego majątku do Spółki MTBS.

10. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-02 / 361
Proszę o wykaz dyrektorów płockich szkół , którzy otrzymali upoważnienia do przeprowadzania przetargów wraz z określeniem do jakiej kwoty.

11. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-02 / 362
1.Proszę o wykaz szkół oraz podanie ilości zatrudnionych osób bezrobotnych i absolwentów łącznie nauczyciele , administracja i obsługa w roku szkolnym 2003/2004. 2.Proszę o wykaz szkół oraz ilości nowo zatrudnionych nauczycieli emerytów w roku szkolnym 2003/2004. 3.Proszę o wykaz szkół oraz ilość klas które uzyskały zgodę na klasy niższe niż normatywnie. Jeżeli takie są proszę o umotywowanie takich decyzji.

12. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-02 / 363
Czy następowały przesunięcia środków finansowych z innych szkół dla Gimnazjum Nr 8 w roku szkolnym 2003 – 2004 . Jeśli tak to jakie kwoty.

13. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-02 / 364
Kiedy otrzymał Urząd Miasta Płocka wykaz z zapotrzebowaniem mebli oraz innego sprzętu dla Gimnazjum Nr 8 . Czym spowodowane zostało opóźnienie w procedurach przetargowych co w konsekwencji sprawiło, że na rozpoczęcie roku szkolnego 2003/ 2004 szkoła nie otrzymała mebli i innego wyposażenia.

14. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-02 / 365
Proszę o informację na co i jakie kwoty oraz kiedy zostały wykorzystane środki finansowe MEN na nowo otwarte szkoły.

15. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-29 / 385
jaka firma i kto jest właścicielem firmy która wygrała przetarg na dostawę środków chemicznych dla Urzędu Miasta.

16. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-29 / 386
czy spółka Komunikacja miejska SP. z o.o. na bieżąco opłaca obowiązkowe opłaty na rzecz US i ZUS. Jeśli nie to w jakim miesiącu, o ile dni opłaty były nieterminowe.

17. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-29 / 387
jaka firma i kto jest właścicielem firmy która wygrała przetarg na usuwanie samochodów (wraków) z ulic miasta.

18. Grażyna Opatrzyk / 2003-09-29 / 388
Jaka firma i kto jest właścicielem firmy, która wygrała przetarg na sprzątanie pływalni „Podolanka”.

19. Grażyna Opatrzyk / 2003-10-28 / 417
Wnoszę o zabezpieczenie środków w budżecie miasta Płocka 2004 r. środków i zapis zadania – zamontowanie 2 progów zwalniających na ulicy Piaska (okolice Piaska 6).

20. Grażyna Opatrzyk / 2003-10-28 / 418
Wnoszę o wpisanie do Budżetu Miasta Płocka 2004 r. zadania pod nazwą – Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1 – ul. Piaska 5 w Płocku.

21. Grażyna Opatrzyk / 2003-10-28 / 419
Wnoszę o zapis zadania w Budżecie Miasta Płocka 2004 r pod nazwą – Nasadzenie drzew przy ulicy Piłsudskiego.

22. Grażyna Opatrzyk / 2003-10-28 / 420
Wnoszę o wprowadzenie w 2004 r do Budżetu Miasta Płocka zadania pod nazwą – budowa sięgacza ulicy Jesiennej do ul. Wyszogrodzkiej oraz sięgacza ul. Jesiennej do ul. Piłsudzkiego.

23. Grażyna Opatrzyk / 2003-10-28 / 421
Wnoszę o umieszczenie w inwestycjach Budżetu Miasta 2004 r zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Wyszogrodzkiej od nr. 76 do nr.86

24. Grażyna Opatrzyk / 2003-10-28 / 422
Proszę o udostępnienie specyfikacji przetargowej jak była przygotowana do przetargu na sprzątanie Urzędu Miasta oraz treść umowy jaka została podpisana 05. V. 2003 r na sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta z Zakładem Ochrony Osób i Mienia „MOST – DOZ”.

25. Grażyna Opatrzyk / 2003-12-31 / 485
Wnoszę o przekazanie mi kompletnej dokumentacji wraz z korespondencją towarzyszącą w sprawie sprzedaży – zamiany działek Urzędu Miasta Płocka, PERN Płock.

26. Grażyna Opatrzyk / 2004-02-05 / 520
Ponownie wnoszę o udostępnienie mi ksera – dokumentacji z zamiany działki przy ul. Wyszogrodzkiej z PERN – Płock. Proszę aby udostępnić mi ksero dokumentów wraz z korespondencja towarzyszącą oraz notatki służbowe z przebiegu negocjacji z przedstawicielami PERN.

27. Grażyna Opatrzyk / 2004-02-24 / 560
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o udzielenie mi odpowiedzi na zadane pytanie na XXI Sesji Rady Miasta Płocka dotyczące motywów jakie kierowały Prezydentem przy zwolnieniu z opłat Członków Samorządowego Klubu Sportowego „Magistrat”. Proszę podać kryteria jakie musi spełnić klub sposoby aby całkowicie być zwolnionym z opłat za korzystanie z usług Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych. W jakiej wysokości jest miesięczna składka członków tego klubu, jakie osiągnięcia sportowe mają członkowie tego klubu.

28. Grażyna Opatrzyk / 2004-04-23 / 627
Przedmiot, temat interpelacji: 1) Proszę o remont ulic oraz chodników: ul. Piaska, ul. Dobrowolskiego, ul. Gintera 2) Wnoszę o oświetlenie parkingu przy Cotexe. 3) Proszę o wyremontowanie i posprzątanie przejścia pod torami kolejowymi na Osiedlu Międzytorze.

29. Grażyna Opatrzyk / 2004-04-23 / 628
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o udzielenie mi szczegółowych informacji na jakim etapie jest inwestycja pod nazwą: Wykonanie placu manewrowego do nauki jazdy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku ul. Gwardii Ludowej 7.

30. Grażyna Opatrzyk / 2004-04-23 / 629
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o udzielenie mi szczegółowych informacji na jakim etapie jest opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej projekt drogowy wraz z brakującą infrastrukturą ulic: Studzienna i Chabrowa.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 |
   
 
Stopka