Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zbigniew Nowak - wykaz interpelacji

41 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 2.

< powrót do listy radnych

1. Zbigniew Nowak / 2003-04-14
Proszę o sporządzenie wykazu wykupionych przez UM Płocka gruntów pod przeprawę mostową oraz gruntów towarzyszących, na odcinku od ul. Dobrzykowskiej do ul. Wyszogrodzkiej wg złożonego wzoru.

2. Zbigniew Nowak / 2003-11-25 / 438
1. Czy w projekcie drogi dojazdowej do nowego mostu została uwzględniona obwodnica Radziwia. 2. Czy w w/ wymienionym projekcie jest uwzględniony przepust w ulicy Nizinnej.

3. Zbigniew Nowak / 2003-11-25 / 439
W latach 1990- 2000 wybudowany został wodociąg w ulicy Gąbińskiej i Sannickiej. Wodociąg położony jest na terenach prywatnych co uniemożliwia wykonywanie prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii przez Wodociągi Płockie. Tym samym gmina Płock jest narażona na zwiększone koszty związane z w/ w pracami. Co miasto zamierza zrobić z tym problemem. Czy istnieje możliwość wykupu gruntów.

4. Zbigniew Nowak / 2003-12-02 / 448
Instalacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolejowa – Cicha.

5. Zbigniew Nowak / 2003-12-02 / 449
Budynki po byłej stacji PKP w Radziwiu.

6. Zbigniew Nowak / 2003-12-02 / 450
Kanalizacja sanitarna w ulicy Górka, siec wodociągowa w ulicy Tartacznej oraz kanalizacja sanitarna w ulicy Tartacznej (od toru kolejowego do byłej mleczarni).

7. Zbigniew Nowak / 2003-12-02 / 451
Stan techniczny zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Radziwiu.

8. Zbigniew Nowak / 2003-12-02 / 452
Kanalizacja sanitarna oraz nawierzchnia ulicy Kolejowej i Dobrzykowskiej.

9. Zbigniew Nowak / 2003-12-09 / 458
Dotyczy podatków jakie wpływają z dzielnicy „Radziwie” do budżetu miasta Płocka. Jaka kwota podatków wpływa do budżetu miasta Płocka z terenu dzielnicy „Radziwie”.

10. Zbigniew Nowak / 2003-12-09 / 459
Naprawa nawierzchni w ulicach Kościelna i Dobrzykowska. W roku 2001 i 2002 wybudowana została kanalizacja sanitarna w ulicy Kościelnej i Dobrzykowskiej . Do chwili obecnej nawierzchnia w/ w ulic nie została doprowadzona do stanu sprzed 2001 roku.

11. Zbigniew Nowak / 2003-12-09 / 460
Dotyczy usprawnienia ruchu na ulicy 1- go Maja. Przy ulicy 1- go Maja mieści się : Urząd Skarbowy, Urząd Marszałkowski, Komenda Policji, TP S.A.W pobliżu znajduje się Jagiellonka, Targowisko Miejskie, Urząd Wojewódzki, Zakład Karny. W godzinach szczytu przejazd ulicą 1-go Maja jest utrudniony. Czy istnieje możliwość wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na w/ w ulicy lub wprowadzenie innych rozwiązań usprawniających ruch.

12. Zbigniew Nowak / 2003-12-09 / 461
Dotyczy stanu wodociągu łączącego prawobrzeżną część Płocka z Radziwiem. Wodociąg łączący prawobrzeżną część Płock z Radziwiem został wybudowany ponad ćwierć wieku temu. Czy stan w/ w wodociągu nie wpływie na brak wody w dzielnicy „Radziwie”.

13. Zbigniew Nowak / 2004-02-24 / 552
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przywrócenie funkcjonowania poradni dla kobiet „K” w przychodni na ulicy Zielonej.

14. Zbigniew Nowak / 2004-02-24 / 553
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedłużenie linii autobusowej nr. 8 z Radziwia do Szpitala Wojewódzkiego. Również proszę o uruchomienie kilku kursów w niedziele.

15. Zbigniew Nowak / 2005-01-25 / 1048
Proszę o przeniesienie posterunku policji z budynku przy ulicy Portowej do budynku przy ulicy Zielonej 40. Jest to budynek w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia.

16. Zbigniew Nowak / 2005-01-25 / 1055
Proszę o informację na jakim etapie jest nabywanie przez gminę Płock budynku przy ul. Popłacińskiej 42 i jaki jest cel nabycia w/w budynku.

17. Zbigniew Nowak / 2005-02-02 / 1059
Proszę o podanie terminu rozpoczęcia (miesiąc) „Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą.”

18. Zbigniew Nowak / 2005-02-02 / 1060
Proszę podać termin rozpoczęcia zadania „Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą.”

19. Zbigniew Nowak / 2005-02-02 / 1061
Czy drogą dojazdową do nowego mostu dla samochodów ciężarowych (TIR) będzie ulica: Cicha, Kościelna i Dobrzykowska?

20. Zbigniew Nowak / 2005-02-02 / 1062
Proszę o odpowiedź na pytanie: kiedy zostanie rozpoczęta budowa dróg dojazdowych do nowego mostu? Proszę podać każdy odcinek oddzielnie: miesiąc rozpoczęcia i miesiąc zakończenia budowy.

21. Zbigniew Nowak / 2005-02-02 / 1063
Proszę o podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia remontu Przychodni rejonowej przy ul. Zielonej 40. Do dnia 1.02.2005 zostały przeprowadzone tylko bieżące naprawy i wymiana dachu. Mieszkańcy Radziwia czekają na remont kapitalny i poprawę warunków leczenia.

22. Zbigniew Nowak / 2005-02-02 / 1064
Proszę o podanie terminu rozpoczęcia (miesiąc) rozpoczęcia remontu ulicy Popłacińskiej, Krakówka, Gąbińska. Ulice te są w planach remontów na rok 2005.

23. Zbigniew Nowak / 2005-02-02 / 1065
Proszę o naprawę nawierzchni przy studniach kanalizacyjnych w ulicy Kolejowej skrzyżowanie z Popłacińską ulicy Dobrzykowskiej i Kościelnej oraz wymianę pokryw studni kanalizacyjnych na w/w ulicach. Pokrywy po przejeździe pojazdów wypadają z pierścienia (przykładem jest Dobrzykowska 21).

24. Zbigniew Nowak / 2005-02-02 / 1066
Proszę o podanie terminu rozpoczęcia remontu chodnika w ulicy Kościelnej. W/w chodnik jest przewidziany do remontu w 2005 r. Proszę podać miesiąc.

25. Zbigniew Nowak / 2005-02-22 / 1090
Proszę o wyegzekwowanie przestrzegania prędkości na ulicy Dobrzykowskiej.

26. Zbigniew Nowak / 2005-02-22 / 1092
Proszę o wybudowanie wiat na przystankach KM Płock przy ulicy

27. Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1142
Proszę o wpisanie do projektu budżetu miasta Płocka na rok 2006 zadania „ Remont kapitalny elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ogrodzenie Ośrodka Zdrowia przy ulicy Zielonej w Radziwiu.”

28. Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1143
Proszę o zapisanie w wieloletnim planie inwestycyjnym dla miasta Płocka, oraz w budżecie miasta Płocka na rok 2006 zadania: „Przedłużenie ulicy Siewnej” w/g nieistniejącego planu zagospodarowania terenu.

29. Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1144
Proszę o remont chodnika w ulicy Okopowej.

30. Zbigniew Nowak / 2005-03-22 / 1145
Proszę o wpisanie do wieloletniego planu inwestycyjnego dla miasta Płocka inwestycji: Budowa ulic wraz z infrastrukturą ( ulice: Szkutnicza, Sucha, Sukcesorska, Tartaczna, Teligi, Ukośna, Stoczniowa, Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Piaskowa, Sołdka, Strażacka) .


Pozostałe strony:
1 | 2 |
   
 
Stopka