Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Bożena Musiał - wykaz interpelacji

42 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 2.

< powrót do listy radnych

1. Bożena Musiał / 2003-09-29 / 381
Dot. budynku zabytkowego na ul. Kwiatka 7

2. Bożena Musiał / 2003-09-29 / 382
Dot. ulicy Dojazd a)– naprawa chodników lub położenie nowych b)– spowodować naprawę kabli telefonicznych

3. Bożena Musiał / 2004-08-02 / 767
Przedmiot, temat interpelacji: Dotyczy działki 597/4 pomiędzy ul. Spółdzielczą a ul. Jesienną.

4. Bożena Musiał / 2004-08-02 / 768
Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy remontu ulicy Bielskiej od ulicy Kobylińskiego do ulicy Sienkiewicza.

5. Bożena Musiał / 2004-08-02 / 769
Przedmiot, temat interpelacji: budownictwa socjalnego

6. Bożena Musiał / 2004-09-28 / 858
Jak wygląda realizacja uchwały Rady Miasta dotyczącej handlu na chodnikach i placach oraz miejscach niewyznaczonych przez władze Miasta Płocka

7. Bożena Musiał / 2004-09-28 / 859
Zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniach:

8. Bożena Musiał / 2004-09-28 / 860
remontu chodników oraz nawierzchni na ulicach: Sienkiewicza, Kolegialnej, Kwiatka.

9. Bożena Musiał / 2004-12-28 / 998
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie stopnia przygotowania do realizacji inwestycji wpisanych do uchwały w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - proszę o szczegółowe omówienie w/w inwestycji.

10. Bożena Musiał / 2004-12-28 / 999
Przedmiot, temat interpelacji: Rozważyć możliwość wykonania odcinka ulicy Misjonarskiej na odcinku od ul. 3-go Maja

11. Bożena Musiał / 2004-12-28 / 1000
Przedmiot, temat interpelacji: Zabezpieczenie, poprzez uzupełnienie słupków zabezpieczających lub zakrzewienie chodnika przechodniego pomiędzy ul. Padlewskiego 11 a ul. 3-Maja, ponieważ obecnie po tym chodniku przejeżdżają samochody skracając sobie drogę. Samochody stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych a zwłaszcza dzieci, załamują chodnik, na którym powstają dziury i zbiera się woda.

12. Bożena Musiał / 2004-12-28 / 1001
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o planowany wykaz remontów i inwestycji realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w roku 2005 w ramach środków wpisanych w budżecie na 2005 r.

13. Bożena Musiał / 2005-04-26 / 1190
dotyczy: budynków Kilińskiego 10 ( lub 8) - kto jest właścicielem w/w budynków, kiedy zostaną rozebrane, budynki te są w takim stanie, że grożą zawaleniem, nie są zabezpieczone i dzieci bawiące się tam, mogą doznać wypadków. Czy dopiero kiedy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek problem ten będzie rozwiązany. - Proszę o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu - dokonanie rozbiórki i zabezpieczenie terenu. - Jakie plany są w stosunku do tego terenu.

14. Bożena Musiał / 2005-04-26 / 1191
dotyczy: malowania pasów i znaków poziomych na ulicach miasta Płocka.

15. Bożena Musiał / 2005-05-20 / 1245
Proszę o zainstalowanie oświetlenia wewnątrz podwórka przy Pl. Dąbrowskiego 1 ( może być lampa na wyciągniku nad drzwiami)

16. Bożena Musiał / 2005-05-20 / 1246
Proszę o udostępnienie boiska szkolnego, przy szkole mieszczącej się na ul. A. Gradowskiego, dzieciom z okolicznych bloków w godzinach popołudniowych.

17. Bożena Musiał / 2005-05-20 / 1247
Czy będą prowadzone równolegle z remontem ul. Tumskiej - remonty elewacji kamienic prywatnych.

18. Bożena Musiał / 2005-05-20 / 1248
Proszę o przeprowadzenie remontu jezdni na ulicy Kilińskiego w rejonie zjazdu z ul. Kilińskiego w ul. Warszawską, głębokie koleiny powodują zagrożenie przy skręcaniu w prawą stronę z ul. Kilińskiego.

19. Bożena Musiał / 2005-05-20 / 1249
Jakie działania zamierza podjąć Urząd Miasta w celu wyeliminowania zagrożenia kleszczami. Kiedy i czy będą prowadzone opryski, jeśli tak to na jakich osiedlach.

20. Bożena Musiał / 2005-05-20 / 1250
Proszę o zabezpieczenie odcinka ul. Mazura na Podolszycach ( odcinka, który nie został jeszcze dopuszczony do ruchu)

21. Bożena Musiał / 2005-05-24 / 1273
Remont chodników na ul. Dojazd.

22. Bożena Musiał / 2005-05-24 / 1274
dot. ścieżek rowerowych. Proszę o wykaz ulic przy których powstawać będą ścieżki rowerowe

23. Bożena Musiał / 2005-11-22 / 1569
zagospodarowanie terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 przy ul. Harc. Antolka Gradowskiego 24.

24. Bożena Musiał / 2005-11-22 / 1570
zabezpieczenie budynku Kilińskiego 1 (sąsiadującego z Urzędem Dozoru Technicznego)

25. Bożena Musiał / 2005-11-22 / 1571
remontu węzła cieplnego w budynku przy Pl. Dąbrowskiego 1

26. Bożena Musiał / 2005-12-13 / 1601
Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

27. Bożena Musiał / 2005-12-13 / 1602
Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy inwestycji i remontów planowanych w 2006r. przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

28. Bożena Musiał / 2005-12-13 / 1603
Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy zagospodarowania górki saneczkowej na osiedlu Podolszyce- Północ.

29. Bożena Musiał / 2006-04-25 / 1696
Przedmiot, temat interpelacji: wjazd na ulicę Krzywoustego.

30. Bożena Musiał / 2006-04-25 / 1697
Przedmiot, temat interpelacji: dot. remontów realizowanych przez MZD w 2006r.


Pozostałe strony:
1 | 2 |
   
 
Stopka