Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Elżbieta Gapińska - wykaz interpelacji

79 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 3.

< powrót do listy radnych

1. Elżbieta Gapińska / 2007-02-27 / 74
Przedmiot, temat interpelacji: Powołanie świetlic socjoterapeutycznych działających w wymiarze co najmniej 2-3 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku), przy wszystkich płockich gimnazjach. Celem działania w/w świetlic powinna być terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, otoczenie opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego – rozbudzanie zainteresowań muzycznych, sportowych i.t.p

2. Elżbieta Gapińska / 2007-02-27 / 75
Przedmiot, temat interpelacji: Utworzenie na terenie miasta Płocka Domu Seniora zapewniającego całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, chorym, samotnym i ubogim, którym nie może lub nie chce zaopiekować się rodzina, aby w godziwych warunkach mogły spędzić jesień życia.

3. Elżbieta Gapińska / 2007-03-27 / 147
Przedmiot, temat interpelacji:Powstanie w ciągu 2-3 lat ośrodka wychowawczego dla młodzieży z terenu powiatu płockiego i miasta Płocka. Rozważenie możliwości przeznaczenia na ten cel planowanej inwestycji oświatowej na ul.Harcerskiej.

4. Elżbieta Gapińska / 2007-03-27 / 148
Przedmiot, temat interpelacji: Na jakim etapie (proszę o informację o aktualnym stanie prawno – finansowym) znajdują się planowane do realizacji w tym roku kalendarzowym inwestycje w oświacie, kulturze i sporcie?

5. Elżbieta Gapińska / 2007-04-24 / 195
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poinformowanie RADY MIASTA PŁOCKA o strategii działania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Płocki ZOZ” w kontekście wyceny procedur medycznych, które zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję Skarbu i Budżetu są w wielu przypadkach nieefektywne ekonomicznie i powodują stratę spółki. W jaki sposób wobec takiego rachunku ekonomicznego spółka ma zamiar nie generować strat?

6. Elżbieta Gapińska / 2007-05-29 / 268
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o naprawę chodnika na odcinku od hotelu „Starzyński” do Katedry Płockiej na terenie spacerowym nad Wisłą.

7. Elżbieta Gapińska / 2007-05-29 / 269
Przedmiot, temat interpelacji: Czy Urząd Miasta Płocka prowadzi rozmowy z amerykańską firmą Hemlock Semiconductor Corp. - jednym z największych na świecie producentów krzemu w sprawie ulokowania na terenie miasta Płocka fabryki produkującej krzem?

8. Elżbieta Gapińska / 2007-06-26 / 327
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zmianę oznakowania kierunku ruchu przebudowanej ulicy Oaza tak, aby ruch odbywał się od ulicy Maneżowej w kierunku ulicy Spółdzielczej lub pozostawienie dotychczasowej organizacji ruchu czyli ruch dwukierunkowy oraz o pozostawienie wyznaczonego na czas budowy przejścia dla pieszych.

9. Elżbieta Gapińska / 2007-09-25 / 421
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie sytuacji prawnej użytkowników garaży przy ulicy Bielskiej 58, oraz zastanowienie się nad sposobem pomocy tym mieszkańcom użytkującym w/w garaże ( czasami od 30 lat ) którzy nie zdążyli w terminie ustawowym wykupić ich na własność.

10. Elżbieta Gapińska / 2007-09-25 / 422
Przedmiot, temat interpelacji: Naprawa chodnika na ulicy Spółdzielczej na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką ( po obu stronach ulicy ).

11. Elżbieta Gapińska / 2007-09-25 / 423
Przedmiot, temat interpelacji: W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców miasta Płocka wątpliwościami związanymi z przepustowością ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa po włączeniu do ruchu mostu proszę o ekspertyzę w tej sprawie.

12. Elżbieta Gapińska / 2007-09-25 / 424
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozważenie możliwości powstania na terenie szpitala Św. Trójcy w Płocku pracowni kolonoskopii w celu realizacji zadań związanych z profilaktyką raka jelita grubego.

13. Elżbieta Gapińska / 2007-09-25 / 425
Proszę o ustosunkowanie się do pisma skierowanego przez Radę Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego” z sierpnia 2007 roku L. dz. RMOK/14/07 do Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP dotyczącego Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.

14. Elżbieta Gapińska / 2007-09-28 / 443
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie dlaczego w budynku przy ulicy Krótkiej 7 brak ciepłej wody? Jakie są możliwości doprowadzenia ciepłej wody do budynku.

15. Elżbieta Gapińska / 2007-09-28 / 444
Przedmiot, temat interpelacji: Czy organ prowadzący szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne rozważa utworzenie przy szkołach licealnych klas gimnazjalnych w roku 2008/2009? Jeśli tak, to proszę o wyjaśnienie przyczyn społecznych i ekonomicznych takiej decyzji.

16. Elżbieta Gapińska / 2007-10-09 / 451
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o podanie terminu wymiany okien w budynku przy ulicy Obrońców Westerplatte 3, które jak dotąd nie zostały wymienione (nastąpiła częściowa wymiana) oraz o naprawę chodnika przed w/w budynkiem od strony podwórka.

17. Elżbieta Gapińska / 2007-11-06 / 483
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyczerpującą informację na temat funkcjonowania Płockiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, a w szczególności:

18. Elżbieta Gapińska / 2007-11-06 / 484
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyznaczenie miejsc parkingowych na ulicy Bielskiej (odcinek pomiędzy Sienkiewicza i Kobylińskiego), a w szczególności w rejonie Poczty Polskiej, ponieważ klienci poczty na mają gdzie parkować pojazdów.

19. Elżbieta Gapińska / 2007-11-06 / 485
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie dlaczego budynek przy ulicy Kolegialnej 27 należący do Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej został wystawiony na sprzedaż? Jakie są powody takiej decyzji? Kto podjął decyzję?

20. Elżbieta Gapińska / 2007-12-05 / 507
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie na co przeznaczono kwotę 800.000 zł przekazaną do Szpitala Św. Trójcy na realizację pracowni hemodynamicznej.

21. Elżbieta Gapińska / 2008-01-07 / 525
Przedmiot, temat interpelacji: Zmiana regulaminu wynagrodzenia pracowników oświaty tak, aby środki przeznaczone w budżecie na płace, jeżeli nie zostaną wydatkowane do końca roku nie: wracały do budżetu miasta, ale były przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli i pracowników administracji i obsługi np. dodatkowe nagrody, okolicznościowe dodatki.

22. Elżbieta Gapińska / 2008-01-07 / 526
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie dlaczego ulica Torowa nie jest przejezdna, co utrudnia dojazd mieszkańców posiadających pojazdy do ich posesji.

23. Elżbieta Gapińska / 2008-01-07 / 527
Przedmiot, temat interpelacji: Wyjaśnienie zasad i sposobu rozstrzygnięcia przetargu na “wykonanie konserwacji i usuwania awarii” w budynkach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku – przetarg rozstrzygnięty w dniu 30.08.2007.

24. Elżbieta Gapińska / 2008-01-28 / 554
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie dlaczego po raz drugi wystawiono na przetarg budynek przy ul. Kolegialnej 47

25. Elżbieta Gapińska / 2008-02-19 / 585
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość wykupu lokalu użytkowego przy ul. Tumskiej 5 Bar mleczny “Pod Arkadami” na takiej samej zasadzie jak w przypadku lokali wynajmowanych innym podmiotom gospodarczym.

26. Elżbieta Gapińska / 2008-02-25 / 595
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o utworzenie przy każdym płockim gimnazjum jednej klasy z dwoma językami wykładowymi w roku szkolnym 2008/2009.

27. Elżbieta Gapińska / 2008-02-25 / 596
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie “pomysłów” związanych z dokwaterowywaniem mieszkańcom bloków komunalnych, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania wobec miasta – nowych współlokatorów.

28. Elżbieta Gapińska / 2008-03-11 / 631
Przedmiot, temat interpelacji: W nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację BRM.0057/585/08 ponownie proszę o zdecydowane wyjaśnienie w kwestii zamiarów UMP w sprawach wykupienia lokalu “Bar Mleczny” Płock ul. Tumska 5 przez dotychczasowych najemców oraz wyjaśnienie czy UMP zamierza zmienić uchwałę z dnia 22.05.2005 nr 678/XXXVIII/08 w sprawie zasad sprzedaży lokali w trybie bezprzetargowym, a także o wyjaśnienie czy UMP zamierza sprzedać tą nieruchomość.

29. Elżbieta Gapińska / 2008-03-11 / 632
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Urząd Miasta Płocka zamierza zabezpieczyć potrzeby lokalowe Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Intermed” mieszczącego się w budynku przy ul. Kolegialnej 47 w przypadku sprzedaży tej nieruchomości.

30. Elżbieta Gapińska / 2008-04-01 / 651
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zamierza się zapewnić bezpieczeństwo na rondzie Wojska Polskiego?


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 |
   
 
Stopka