Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Piotr Szpakowicz - wykaz interpelacji

66 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 3.

< powrót do listy radnych

1. Piotr Szpakowicz / 2007-03-22 / 118
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Obejście i Modrzewiowa na osiedlu Wyszogrodzka z rozważeniem zamiany narożnika działki nr ewid.1427 na bez umownie użytkowany przez właścicieli w/w działki teren będący własnością Gminy Płock. Proszę jednocześnie o wykonanie nawierzchni asfaltowej na płytach drogowych łączących ulicę Rzeczną z torami kolejowymi oraz ułożenie tam chodników (poprawa bezpieczeństwa dzieci przechodzących z osiedla do przystanku autobusowego przy ul. Wyszogrodzkiej) .

2. Piotr Szpakowicz / 2007-08-08 / 359
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o zagospodarowanie ciągu pieszo jezdnego na osiedlu Zielony Jar pomiędzy ulicami Batalionu Parasol (na wysokości nr 13-21), Batalionu Zośka (na wysokości nr 47-49) i Batalionu Parasol (na wysokości nr 37-39) poprzez uporządkowanie zieleni, ewentualnie wykonanie nawierzchni i uzupełnienie brakujących nawierzchni chodników wzdłuż ulic Batalionu Zośka i Batalionu Parasol.

3. Piotr Szpakowicz / 2007-09-17 / 441
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wykonanie odrębnego dojazdu do zespołu budynków tzw. „tarasowców” i innych budynków wielorodzinnych realizowanych na osiedlu Zielony Jar m.in. przez MZGM – TBS Sp. z o.o. w Płocku.

4. Piotr Szpakowicz / 2007-09-18 / 442
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przebudowę zatoki parkingowej i wykonanie nowego parkingu przy ulicy Warszawska 6/8.

5. Piotr Szpakowicz / 2007-10-23 / 466
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie, dlaczego pracownicy ochrony budynku Urzędu Miasta Stary Rynek 1 nie informują, że na placu przed „Ratuszem” jest wyznaczone (obok zegara) miejsce na pozostawienie roweru.

6. Piotr Szpakowicz / 2007-10-23 / 467
Przedmiot, temat interpelacji: Wykonanie sygnalizacji świetlnej lub innego bezpiecznego rozwiązania (np. lepsze oznakowanie itp.) na przejściu dla pieszych:

7. Piotr Szpakowicz / 2007-12-11 / 515
Treść interpelacji: Proszę o uaktualnienie godzin włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wyszogrodzkiej od Zakładu Energetycznego do osiedla Zielony Jar włącznie.

8. Piotr Szpakowicz / 2008-01-14 / 538
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o usunięcie wymienionych poniżej usterek na ulicy Tumskiej oraz o zmobilizowanie odpowiednich służ miejskich do sprawniejszego utrzymania porządku.

9. Piotr Szpakowicz / 2008-02-04 / 576
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wykonanie bezpiecznych wjazdów na posesje oraz naprawy chodnika wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej – po stronie północnej (od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do skrzyżowania z ul. Lenartowicza).

10. Piotr Szpakowicz / 2008-02-04 / 577
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o uzupełnienie brakującej nawierzchni chodników wzdłuż ulicy Batalionu Zośka (nr 17, 36, 68, 84-84a, 94-96) oraz proszę o udzielenie informacji czy Miejski Zarząd Dróg w Płocku wystąpił z wnioskiem o budowę ciągu pieszo-jezdnego zlokalizowanego pomiędzy ulicą Batalionu Parasol (posesja nr 13-21), Batalionu Zośka (posesja nr 47-49) i Batalionu Parasol (posesja nr 37-39).

11. Piotr Szpakowicz / 2008-03-10 / 628
Przedmiot, temat interpelacji: W związku z trwającymi pracami projektowymi remontu ulicy Wyszogrodzkiej (od ul. Kilińskiego do ul. Granicznej) wnoszę o uwzględnienie w projekcie wykonania ścieżek rowerowych

12. Piotr Szpakowicz / 2008-03-10 / 629
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o udostępnienie dodatkowych miejsc parkingowych poprzez umożliwienie parkowania samochodów osobowych na chodniku po stronie wschodniej ulicy Bielskiej (pomiędzy Pl. Stary Rynek a ul. Synagogalną).

13. Piotr Szpakowicz / 2008-05-12 / 709
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o organizację zajęć dla grup dzieci i młodzieży płockich szkół na całorocznym lodowisku na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej oraz innych działań w celu efektywnego wykorzystania lodowiska.

14. Piotr Szpakowicz / 2008-05-12 / 710
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o udzielenie informacji na jakim etapie znajdują się negocjacje z właścicielami działki nr 1427.

15. Piotr Szpakowicz / 2008-05-12 / 711
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zabezpieczenie kabin toaletowych typu TOI-TOI na każdej imprezie organizowanej przez Urząd Miasta Płocka.

16. Piotr Szpakowicz / 2008-05-12 / 712
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zabezpieczenie (zaprojektowanie, wykonanie) miejsc parkingowych dla mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 78.

17. Piotr Szpakowicz / 2008-05-16 / 724
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o przeprowadzenie ponownej analizy, aby ustalić nowe wielkości zarówno najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I–szej kategorii zaszeregowania, jak również wartości jednego punktu w złotych (dotyczy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Płock tj. Zespół Szkół Technicznych, Izba Wytrzeźwień, Miejski Ogród Zoologiczny, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, Dom Pomocy Społecznej Przyjaznych Serc ).

18. Piotr Szpakowicz / 2008-06-04 / 754
Przedmiot, temat interpelacji: W nawiązaniu do interpelacji nr 359 z dnia 08.08.2007 r. oraz nr 577 z dnia 04.02.2008 r. proszę o udzieleni informacji na jakim etapie jest wydawanie decyzji administracyjnej na wycinkę roślinności znajdującej się w ciągach pieszych wzdłuż ulic Batalionu Zośka (brak możliwości uzupełnienia brakującej nawierzchni chodników) oraz o wyjaśnienie stanu prawnego wykonania parkingu na działce nr 1 -3006 (ciąg pieszo – jezdny).

19. Piotr Szpakowicz / 2008-06-30 / 794
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o stworzenie w porozumieniu z Urzędem Skarbowym w Płocku Punktu Obsługi Przedsiębiorców – oddzielnego okienka w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Miasta Stary Rynek 1

20. Piotr Szpakowicz / 2008-06-30 / 795
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o powołanie instytucji w rodzaju Letniego Wolontariatu Obsługi Turystycznej

21. Piotr Szpakowicz / 2008-08-13 / 815
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o zmobilizowanie służb miejskich ( policji, straży miejskiej ) do utrzymania porządku na ulicy Targowej i Bielskiej w niedzielę w czasie trwania giełdy samochodowo – towarowej.

22. Piotr Szpakowicz / 2008-08-27 / 829
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę po raz kolejny o uzupełnienie nawierzchni chodników wzdłuż ulic Batalionu Zośka i Batalionu Parasol.

23. Piotr Szpakowicz / 2008-09-01 / 833
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zamontowanie na ulicy Kutrzeby pomiędzy ulicą Armii Krajowej, a Gimnazjum nr 8 progów zwalniających i znaków ograniczenia prędkości.

24. Piotr Szpakowicz / 2008-09-15 / 853
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o uregulowanie rowu melioracyjnego i o przycięcie roślinności wzdłuż ulicy Wierzbowej i utwardzenie ulicy Sarniej (gruzem, tłuczniem) począwszy od skrzyżowania z ulicą Wierzbową.

25. Piotr Szpakowicz / 2008-09-25 / 858
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o montaż systemu monitoringu na osiedlu podolszyce południe i północ wzdłuż pasażu Paderewskiego.

26. Piotr Szpakowicz / 2008-10-20 / 894
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o wykonanie ekspertyzy i ewentualnie ujęcie w WPI remontu wiaduktu kolejowego przy ulicy Norbertańskiej 2 ( wjazd do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego ).

27. Piotr Szpakowicz / 2008-10-29 / 918
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o udzielenie informacji o zakresie zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka. Czy powyższe zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż całej ulicy Wierzbowej, Wilczej oraz Sarniej.

28. Piotr Szpakowicz / 2008-10-29 / 919
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o wycięcie ewentualnie redukcję 30 % ( z wysokości ) korony drzew:

29. Piotr Szpakowicz / 2008-10-30 / 920
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę, na czas realizacji zadania inwestycyjnego połączenia ulicy Zbożowej z ul. Armii Krajowej, o pilne zabezpieczenie dojazdu mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 78 i mieszkańców budynków jednorodzinnych przy ul. Zbożowej.

30. Piotr Szpakowicz / 2008-10-31 / 923
Przedmiot, temat interpelacji: W nawiązaniu do mojej interpelacji złożonej w dniu 20.10.2008 r. dotyczącej stanu technicznego wiaduktu kolejowego przy ulicy Norbertańskiej 2 stanowiącego jedyny dojazd do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego – Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Płock i odpowiedzi na nią muszę z przykrością stwierdzić, że urzędnicy Ratusza traktują radnych mało poważnie, a zgłoszone interpelacje przysparzają zbytecznego kłopotu.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 |
   
 
Stopka