Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Eryk Smulewicz - wykaz interpelacji

36 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 2.

< powrót do listy radnych

1. Eryk Smulewicz / 2007-02-27 / 76
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Proszę o informację ile na dzień dzisiejszy przedsiębiorstw jest zlokalizowanych w Parku, ile z tego tytułu powstało nowych miejsc pracy. Proszę wymienić jakie przedsiębiorstwa zainwestowały w Parku. Proszę podać informację ile osób jest zatrudnionych w spółce Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny. Jakie są perspektywy tworzenia nowych miejsc pracy i lokalizacji oraz wejścia do parku kolejnych przedsiębiorstw w ciągu bieżącego roku oraz w latach następnych.

2. Eryk Smulewicz / 2007-02-27 / 77
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o dokonanie modernizacji parkingu przy wieżowcach i pawilonach usługowo – handlowych zlokalizowanych przy ul. Dobrzyńskiej – skrzyżowanie z ul. Na Skarpie (przy rondzie)

3. Eryk Smulewicz / 2007-03-14 / 106
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poprawy nawierzchni nieutwardzonych ulic na osiedlach: Wyszogrodzka, Imielnica, Borowiczki, Winiary

4. Eryk Smulewicz / 2007-03-23 / 132
Przedmiot, temat interpelacji: W nawiązaniu do złożonej interpelacji w dniu 14.03.2007 r. odpowiedzi z dnia 19.03.2007 r. proszę o wyrównanie i poprawę ulicy Górnej na osiedlu Wyszogrodzka (poprawa i wyrównanie nawierzchni).

5. Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 142
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o informacje o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu i kultury (dotyczy podziału środków finansowych określonych w Budżecie Miasta Płocka na 2007 r. przeznaczonych dla organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury i sportu na terenie miasta Płocka. Jakie były kryteria oceny ofert, ile i jakie organizacje złożyły oferty i na jakie kwoty. Którym organizacjom w jakiej wysokości i na jakie inicjatywy zostały przyznane środki. Proszę podać informację, jakie oceny uzyskały poszczególne wnioski. Dlaczego nie są dotrzymywane terminy ogłoszeń w konkursie (ogłoszenie wyników, podpisanie umów itd.)

6. Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 143
Przedmiot, temat interpelacji:Jakie są zamierzenia i plany w zakresie rozbudowy punktów bezpłatnego internetu. Kiedy powstaną i gdzie kolejne strefy bezpłatnego internetu.

7. Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 144
Przedmiot, temat interpelacji: Kiedy jest planowane podjęcie przez Miasto (Komunikację Miejską) kolejnych inwestycji w zakresie uruchomienia następnych tanich stacji paliw.

8. Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 145
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o uzasadnienie dlaczego z dniem 01.04.2007 r. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podnosi opłaty za wywóz odpadów. Proszę o uzasadnienie i dokładne udokumentowanie tak dużej skali podwyżek tj. o kilkadziesiąt %. Jednocześnie wprowadzone zostały opłaty za gotowość do wykonania usługi tj. w przypadku braku odpadów lub nie udostępnienia pojemnika. Nie robią tego inne firmy funkcjonujące w Płocku, wywożące nieczystości nie wprowadzają opłat za gotowość wywozu)

9. Eryk Smulewicz / 2007-03-27 / 146
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o informacje kiedy zostaną przystosowane do osób niepełnosprawnych przychodnie lekarskie na ulicy Wolskiego i Reja. W przypadku przychodni przy ulicy Wolskiego – wykonanie windy (ewentualnie dwóch wind, jak było planowane w latach ubiegłych). Prosze o jak najszybsze podjęcie stosownych działań.

10. Eryk Smulewicz / 2007-04-11 / 172
Przedmiot, temat interpelacji: W nawiązaniu do interpelacji złożonych w marcu br. proszę o wyrównanie nawierzchni ulicy Wodnej na osiedlu Wyszogrodzka. (ewentualnie utwardzenie płytami betonowych do czasu wykonania kanalizacji)

11. Eryk Smulewicz / 2007-04-18 / 178
Przedmiot, temat interpelacji: W nawiązaniu do złożonej interpelacji w dniu 14.03.2007 r. oraz odpowiedzi z dnia 19.03.2007 r. proszę o wyrównanie i poprawę nawierzchni ulicy Wodnej na nieutwardzonym odcinku od ulicy Granicznej.

12. Eryk Smulewicz / 2007-04-24 / 191
Przedmiot, temat interpelacji: Na jakie inwestycje i projekty Miasto Płock zamierza ubiegać się o środki finansowe z funduszy pomocowych w latach 2007-2013 r. Jakiej wielkości będą to projekty i na jakie rodzaje wydatków kwalifikowanych zostaną przeznaczone. Które projekty będą składane do Urzędu Marszałkowskiego, a które do innych instytucji i programów operacyjnych (proszę wymienić jakich).

13. Eryk Smulewicz / 2007-04-24 / 192
Przedmiot, temat interpelacji: Jakie są plany i jakie starania czyni Miasto Płock w celu usprawnienia komunikacji z Warszawą (chodzi głównie o komunikację samochodową (kołową)). Mam na myśli trasę przez Słupno i Wyszogród i jej rozbudowę i poszerzenie.

14. Eryk Smulewicz / 2007-04-24 / 193
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie sposobu rozwiązania konfliktu interesów pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Małachowskiego, a Sanktuarium i muzeum św. Faustyny. Konflikt dotyczy planów rozbudowy Sanktuarium oraz szkoły (szkoła planuje budowę zespołu sportowego, Sanktuarium między innymi pasaż). Jaka jest koncepcja zabudowy tego terenu. Czy będzie zapewniona architektoniczna spójność planowanej rozbudowy. Jak wyglądają warunki zabudowy dla planowanych inwestycji. Jaka jest zgodność planowanych inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego. Czy procedury związane z przyznaniem decyzji o warunkach zabudowy były przyznane zgodnie z prawem budowlanym.

15. Eryk Smulewicz / 2007-04-24 / 194
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wszczęcie procedury, która umożliwi dotychczasowemu najemcy wykup lokalu gastronomicznego – Bar Mleczny mieszczącego się przy ulicy Tumskiej 5 w Płocku. Wykup przez dotychczasowego najemcę pozwoli na dokonanie niezbędnej modernizacji obiektu niezbędnego do dalszego prowadzenia działalności oraz w kontekście ukończonej niedawno modernizacji ulicy Tumskiej.

16. Eryk Smulewicz / 2007-05-29 / 252
Przedmiot, temat interpelacji: W kwestii modernizacji linii kolejowej Płock – Kutno. Modernizacja wg informacji przedstawicieli PKP jest jednym z istotnych warunków przywrócenia i zwiększenia liczby połączeń kolejowych.

17. Eryk Smulewicz / 2007-05-29 / 253
Przedmiot, temat interpelacji: Pytanie o budowę wiaduktu lub tunelu (bezkolizyjnego skrzyżowania) na ulicy Piłsudskiego z przejazdem kolejowym. Kiedy możliwe jest zrealizowanie tej inwestycji. Inwestycja ta miała być ściśle związana z budową linii tramwajowej a traktowana jest jako jedno zadanie. W chwili obecnej słyszymy że uzyskanie dotacji na budowę linii tramwajowej z funduszy UE jest mało prawdopodobne. Czy możliwe byłoby rozdzielenie tych inwestycji i priorytetowo potraktowanie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania.

18. Eryk Smulewicz / 2007-06-12 / 299
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o wymianę chodników na ulicy Gradowskiego.

19. Eryk Smulewicz / 2007-06-12 / 300
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o wyliczenie strat jakie poniesie Miasto z tytułu niezrealizowanych w pierwotnie zakładanych terminach inwestycji, szczególnie chodzi o inwestycje z tzw. wydatków niewygasających.

20. Eryk Smulewicz / 2007-06-12 / 301
Przedmiot, temat interpelacji: Jak przebiega realizacja uchwały nr 678/XXXVIII/05 z 22 marca 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych. Proszę o podanie informacji ile, jakich i gdzie zostały sprzedane lokale oraz za jaką kwotę.

21. Eryk Smulewicz / 2007-06-18 / 313
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o wykonanie prawoskrętu (pasa ruchu) z ul.Wyszogrodzkiej w ul.Harcerską przy kościele jadąc od strony Płocka.

22. Eryk Smulewicz / 2007-06-18 / 314
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje jak wygląda przygotowanie do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Skrajnej.

23. Eryk Smulewicz / 2007-06-18 / 315
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego przy ulicy Wyszogrodzkiej przy zjeździe z ulicy Sielskiej.

24. Eryk Smulewicz / 2007-06-18 / 316
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o informacje jak wygląda przygotowanie do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Sielskiej, Prostej i Kątowej.

25. Eryk Smulewicz / 2007-06-26 / 325
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację o sposobie i terminie zagospodarowania byłej siedziby PERN-u. Jakie ona obecnie koszty generuje mimo, że jest niezagospodarowana.

26. Eryk Smulewicz / 2007-06-26 / 326
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację jakie projekty związane z EURO 2012 zostały zgłoszone na listę projektów kluczowych do Zespołu – Komitetu Organizacyjnego EURO 2012 np. z zakresu budowy hal, stadionów, infrastruktury turystycznej, infrastruktury drogowej.

27. Eryk Smulewicz / 2007-07-27 / 347
Przedmiot, temat interpelacji: Jakie ceny uzyskał (lub uzyska po sfinalizowaniu umowy kupna sprzedaży) Płocki Park Przemysłowo Technologiczny ze sprzedaży gruntów inwestorom (firma Politechnik i Laser-Med.). Jakie były ceny wywoławcze przedmiotowych działek gruntu.

28. Eryk Smulewicz / 2007-07-27 / 348
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje jak wygląda realizacja uchwały w sprawie udzielania osobom bezrobotnym bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

29. Eryk Smulewicz / 2007-07-27 / 349
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby Towarzystwa Przyjaciół Małachowianki oraz ZHP w sprawie nadania imienia jednej z ulic w Płocku zlokalizowanej przy Towarzystwie Naukowym Płockim im. Jakuba Chojnackiego.

30. Eryk Smulewicz / 2007-08-22 / 374
Przedmiot, temat interpelacji: Jakie działania Urząd Miasta Płocka zamierza podjąć w przypadku kontynuacji strajku na Winiarach i zapowiedzi lekarzy że od 1 października odejdą z pracy.


Pozostałe strony:
1 | 2 |
   
 
Stopka