Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Barbara Smardzewska - Czmiel - wykaz interpelacji

133 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 3 z 5.

< powrót do listy radnych

61. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-04-14 / 665
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o dokonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych usytuowanych w Płocku przy ul. Parowa nr 3 i 5 (zjazd do Szpitala Wojewódzkiego).

62. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-05-26 / 750
Przedmiot, temat interpelacji: Na prośbę mieszkańców osiedla Radziwie proszę o ponowne ustawienie pojemników na segregację odpadów komunalnych.

63. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-06-04 / 755
Przedmiot, temat interpelacji: Na prośbę mieszkańców osiedla proszę o zamontowanie znaku ograniczającego prędkość poruszania się pojazdami mechanicznymi u wlotu ulicy Edukacyjnej (od strony ul. Łąckiej).

64. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-06-03 / 761
Proszę o wprowadzenie do planu remontów modernizację zniszczonego chodnika w ulicy Mostowej na odcinku od ZOO do wjazdu na stary most wraz z zainstalowaniem nowej barierki.

65. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-06-03 / 762
Proszę o informację, na jakim etapie realizacji jest modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Jasnej ?

66. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-06-12 / 778
Wobec niepokojącej częstotliwości kolizji i wypadków drogowych na ulicy Kutnowskiej ( ostatni kilka dni temu z udziałem rowerzysty) uprzejmie proszę o podjęcie skutecznych działań prewencyjnych w celu ograniczenia bądź wyeliminowania występujących zdarzeń.

67. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-07-10 / 799
Na wniosek mieszkańców proszę o spowodowanie uporządkowania terenu usytuowanego pomiędzy Stadionem Miejskim a blokiem mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 9.

68. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-07-10 / 800
W imieniu mieszkańców osiedla oraz rodziców prowadzących codziennie dzieci do i z Przedszkola nr 8 przy ul. K. Wielkiego (wejście od ul. Polnej), proszę o zamontowanie na ul. Jasnej ( skrzyżowanie ul. Jasnej i ul. Polnej), progu zwalniającego, prędkość przejeżdżających samochodów.

69. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-07-29 / 802
Przedmiot, temat interpelacji: W imieniu mieszkańców osiedla proszę osoby odpowiedzialne za teren o naprawę chodnika przed sklepem PSS-ów przy ulicy Jasnej.

70. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-07-29 / 803
Przedmiot, temat interpelacji: Mieszkańcy ulicy Przyszkolnej proszą o zamontowanie progu zwalniającego, zdemontowanego podczas modernizacji nawierzchni jezdni.

71. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-09-10 / 839
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o naprawę uszkodzonego korzeniami fragmentu chodnika w ul. Gajowej ( obok salonu TOYOTY ).

72. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-10-01 / 880
Przedmiot, temat interpelacji: Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, w jaki sposób są ( i czy są ) zapewnione warunki bezpiecznego uczestnictwa osób niepełnosprawnych ( w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich ) w imprezach sportowych

73. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-10-01 / 881
Przedmiot, temat interpelacji: Ponownie proszę o podjęcie działań w celu uregulowania stanu własności kolektorów kanalizacyjnych położonych na osiedlu Góry.

74. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-10-06 / 885
Przedmiot, temat interpelacji: W dniu 4 października 2008 r. komercyjna ogólnopolska stacja telewizyjna TVN 24 podała informację, iż porą wieczorową oraz w nocy po ulicach naszego miasta swobodnie spacerują lisy w poszukiwaniu m. in. pożywienia.

75. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-10-09 / 888
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, czy miasto Płock przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji propagującej sprzedaż w szkolnych sklepikach zdrowej żywności ( np. kanapek oraz owoców ) a ograniczającej podaż popularnych wśród młodzieży niezdrowych m. in. chipsów lub chemicznie barwionych napojów. Czy podjęte działania przyniosły oczekiwane rezultaty?

76. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-10-16 / 891
Przedmiot, temat interpelacji: W związku ze zbliżającym się okresem zimowym proszę o przegląd wiat przystanków Komunikacji Miejskiej na ul. Góry, Ciechomickiej, Kutnowskiej i osiedlu Radziwie oraz uzupełnienie brakujących, wybitych szyb i uszkodzonych siedzeń.

77. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-11-03 / 924
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, czy w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, stosowne instytucje, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, zajmujące się wsparciem dla osób bezdomnych, ubogich i potrzebujących pomocy, przygotowane są na zabezpieczenie warunków umożliwiających im przetrwanie. Czy znana jest aktualna skala tych zjawisk na terenie naszego miasta?

78. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-11-05 / 930
Proszę o informację, kiedy zostanie włączona sygnalizacja świetlna nad rondem Wojska Polskiego w ulicy Wyszogrodzkiej, zaprogramowana w nowej formule reagowania na ilość pojazdów oczekujących na trasie mostowej.

79. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-11-13 / 947
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o uwzględnienie w budżecie miasta na 2009 rok pozycji p. n. Uzupełnienie oświetlenia w ulicach Semestralnej i Wakacyjnej.

80. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-11-20 / 948
W imieniu i na prośbę zainteresowanych mieszkańców osiedli Góry i Ciechomice proszę o zabezpieczenie obsługi kursów linii nr 7 w godz. 7.20 i 7.26 ( z przystanku Kutnowska w kierunku miasta) tylko dużymi autobusami.

81. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-01-16 / 1009
Na prośbę zainteresowanych osób proszę o przedłużenie kursu autobusu Komunikacji Miejskiej nr 12 (odjeżdżającego z przystanku przy ul. Jachowicza o godz. 13.40) do pętli na ul. Młynarskiej (Słupno).

82. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-01-26 / 1027
Ponownie proszę o stworzenie pasażerom autobusów Komunikacji Miejskiej nr 7 kursujących w godz. 7.20 i 7.26 ( z przystanku Kutnowska - centrum) właściwych warunków podróżowania, poprzez obsługę tych kursów dużymi autobusami.

83. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-01-26 / 1028
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zamontowanie 3-4 lamp oświetlających główną alejkę usytuowaną na cmentarzu w Ciechomicach.

84. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-01-26 / 1029
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o ustawienie wiaty dla pasażerów oraz kosza na śmieci na pętli autobusów nr 7 ( naprzeciw Kościoła w Ciechomicach ).

85. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-01-28 / 1030
Ponownie proszę o podjęcie działań prewencyjnych skutkujących ograniczeniem częstotliwości wypadków na ul. Kutnowskiej.

86. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-02-03 / 1039
W jednym z tegorocznych wydań Gazeta Wyborcza Płock w artykule >>Orlen przykręca kurek ?<< zwróciła uwagę opinii publicznej na finansowe problemy mazowieckiej policji. Ich skutkiem jest m.in. brak płynności w regulowaniu zobowiązań wobec Orlenu za tankowane przez służby paliwo, co - zdaniem funkcjonariuszy, przełoży się wprost na ograniczenie liczby radiowozów patrolujących miasto. Ta sytuacja może mieć niewątpliwy wpływ na wzrost przestępczości i spadek poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Płocka.

87. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-02-09 / 1050
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zarezerwowanie środków w WPI na remont Szkoły Podstawowej nr 15 w Płocku-Górach, uwzględniający

88. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-02-09 / 1051
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia 50% ulgi na przejazdy autobusami KM dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności bez prawa do świadczeń.

89. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-03-17 / 1092
zamontowanie progu zwalniającego na ulicy Zdrojowej

90. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2009-03-17 / 1093
uzupełnienie zniszczonych szklanych ścianek przystanków autobusowych KM na osiedlu Góry


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
 
Stopka