Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Barbara Smardzewska - Czmiel - wykaz interpelacji

133 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 2 z 5.

< powrót do listy radnych

31. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-06-18 / 311
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, czy Komunikacja Miejska Sp. z o.o. Zamierza – wzorem innych miast – udostępnić odpłatnie lub wydzierżawić powierzchnie przystankowe w celu reklamowania się firmom bądź innym podmiotom zainteresowanym tego rodzaju promocją.

32. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-06-18 / 319
Przedmiot, temat interpelacji: Na wniosek mieszkańców ul. Zdrojowej proszę o wymianę progu spowalniającego jazdę pojazdami ponieważ istniejący, zbyt niski próg nie spełnia swej funkcji.

33. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-07-10 / 343
Przedmiot, temat interpelacji: W związku ze zbliżającym się zakończeniem prac związanych z modernizacją ulicy Popłacińskiej i powrotu na tą ulicę głównego ruchu komunikacyjnego proszę o naprawę zniszczonych tymczasowym ruchem ulic m.in. Zielonej, Szkutnicznej, Teligi.

34. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-07-19 / 345
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o kontrolę stanu technicznego i określenie terminu remontu Żłobka Miejskiego przy ul. Lachmana.

35. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-07-19 / 346
Proszę o informację: 1.jakie są efekty realizowanego przez Urząd Miasta bezpłatnego programu profilaktyki zdrowotnej

36. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-07-30 / 350
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poprawę jakości i zakresu (zasięgu) działania kamer online zainstalowanych na stronie internetowej Urzędu Miasta w sposób zabezpieczający realizację przez nie podstawowych funkcji tj. promocję miasta.

37. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-08-22 / 371
Przedmiot, temat interpelacji: Mieszkańcy bloków mieszkalnych: Wyszogrodzka 100 i Piłsudskiego 48, 50 i 52 proszą o zainstalowanie ekranów dźwiękochłonnych w pobliżu ich bloków.

38. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-08-22 / 372
Przedmiot, temat interpelacji: Mieszkańcy bloku mieszkalnego przy ul. Przyszkolnej 8 proszą o obcięcie koron dwóch topól rosnących obok bloku.

39. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-08-22 / 373
W dniu 22.08.2007 r lokalne media poinformowały pinię publiczną o przeniesieniu do Radomia usytuowanej dotychczas w Płocku jednostki Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Mazowsza.

40. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-09-14 / 414
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o spowodowanie naprawy zdewastowanego przystanku PKS usytuowanego przy ul. Kutnowskiej ( w kierunku Gostynina).

41. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-09-18 / 416
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, kiedy zostanie przeprowadzony remont chodnika w ul. Chopina na odcinku od ul. Bielskiej do ul. Dworcowej.

42. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-10-23 / 469
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o poprawę stanu technicznego przystanku KM usytuowanego przy ul.Dobrzykowskiej/ Nizinnej.

43. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-10-23 / 470
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o stanowisko władz miasta odpowiedzialnych za służbę zdrowia, jakie są plany związane z funkcjonowaniem Przychodni Zdrowia przy ul. Góry w dotychczasowych strukturach? Kiedy nastąpi zakończenie modernizacji budynku Przychodni?

44. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-10-23 / 471
Przedmiot, temat interpelacji: W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno – zimowym ponownie proszę o ustawienie przystanku KM przy ul. Ciechomickiej obok ul. Semestralnej.

45. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-10-23 / 472
Przedmiot, temat interpelacji: Ponownie proszę o uregulowanie stanu własności kolektorów kanalizacyjnych położonych na Osiedlu Góry na trasie Zespół Szkół im. L. Bergerowej a oczyszczalnia.

46. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-02-04 / 578
Proszę o informację, które podmioty gospodarcze ubiegają się o umiejscowienie w naszym mieście nowych stacji benzynowych. Proszę także o wyjaśnienie, jakie (jeżeli występują) są problemy z uzyskaniem przez zgłaszające się firmy pozwolenia na budowę tych stacji na naszym terenie. Jakie inicjatywy podejmują władze miasta, aby zachęcić do wzrostu konkurencyjności na rynku sprzedaży paliw?

47. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-02-14 / 583
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o ustawienie na osiedlu Góry następujących znaków drogowych

48. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-02-14 / 584
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyjaśnienie powodów usunięcia z ulicy Wrzosowej segregatorów na selektywną zbiórkę surowców wtórnych?

49. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-07 / 626
Przedmiot, temat interpelacji: Na prośbę mieszkańców sąsiadujących z klubem Enklava przy ul. Okrzei proszę o wzmożenie patrolowania tej okolicy przez służby policyjne i miejskie (szczególnie w czasie weekendu) z uwagi na głośne imprezy uniemożliwiające sąsiadom wypoczynek oraz zagrożenia ze strony uczestników tychże spotkań.

50. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-07 / 627
Proszę o spowodowanie:

51. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-10 / 630
Przedmiot, temat interpelacji: W nawiązaniu do treści odpowiedzi na moją interpelację nr 470 z dnia 23.10.2007 r. udzielonej przez Prezesa Zarządu Niepublicznego Płockiego ZOZ Sp. z o.o. Pana Roberta Makówkę uprzejmie proszę o wskazanie terminu zakończenia prac modernizacyjnych Przychodni przy ul. Góry 7.

52. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-12 / 633
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o naprawę (wymianę) zdewastowanego łącznika dla pieszych (w załączeniu zdjęcia) ul. Jasnej z ul. Kwiatową, prowadzącego do budynku Przychodni przy ul. Jasnej 12/1 oraz zamontowanie na tym odcinku kilku lamp oświetleniowych.

53. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-12 / 634
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozważenie propozycji odkupienia wystawionej na sprzedaż działki nr 40/8 przy ul. Kwiatowej od dotychczasowego właściciela ENERGA (ZEP) i wykonanie na niej placu zabaw dla dzieci lub parkingu dla okolicznych mieszkańców.

54. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-12 / 635
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wykonanie chodnika przy ul. Dobrzyńskiej (wymiana północnej strony) oraz naprawę istniejącego od ul. Kredytowej do ul. Gałczyńskiego.

55. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-24 / 647
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozważenie możliwości zastosowania 50% zniżki na przyjazdy autobusami Komunikacji Miejskiej przez osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie uprawnionych do żadnych świadczeń (emerytury, renty inwalidzkie, socjalne).

56. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-22 / 648
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyraźne oznakowanie we wszystkich autobusach Komunikacji Miejskiej miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.

57. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-24 / 649
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, jaka kwota została przeznaczona na wynagrodzenie dla kancelarii adwokackiej tytułem kosztów odzyskania środków, które pochłonie remont płockiego amfiteatru, która kancelaria realizuje to zadanie i czy kwota ta – obok kosztów naprawy i odszkodowania – będzie przedmiotem regresu wobec winnych zaniedbań?

58. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-03-24 / 650
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, na jakim etapie jest proces wykupu gruntów pod dalszą budowę ul. Wysokiej oraz kiedy zostanie rozpoczęta realizacja tej inwestycji?

59. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-04-14 / 663
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o modernizację (wymianę) chodników w ul.Kwiatowej i Jasnej oraz informację o terminie modernizacji ulicy Polnej.

60. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2008-04-14 / 664
Proszę o informację, czy miasto Płock zamierza przystąpić do ogólnopolskiej akcji wspierającej rodzinne przeszczepy organów oraz promującej pozyskiwanie ich od dawców zmarłych.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
 
Stopka