Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Barbara Smardzewska - Czmiel - wykaz interpelacji

133 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 5.

< powrót do listy radnych

1. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2006-12-15 / 3
Na prośbę mieszkańców ulicy Gajowej proszę o ustawienie znaków:

2. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-01-17 / 19
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zabezpieczenie rowu wykonanego w pasie drogowym pomiędzy chodnikiem a wejściem na posesję przy ul. Góry 40.

3. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-01-17 / 20
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o oznakowanie ulic:

4. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-01-19 / 21
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat planowanego przyłączenia budynku przy ul. 3 – go Maja 15 do sieci c.o. Budynek należy do MZGM – TBS (ROM nr 5).

5. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-02-17 / 65
Przedmiot, temat interpelacji: Mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta proszą o zainstalowanie bankomatu/ów w POLO – MARKECIE na Radziwiu przy ul.Kolejowej.

6. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-07 / 93
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje na temat realizacji zadań związanych z oczyszczaniem rowów melioracyjnych.

7. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 119
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zainstalowanie oświetlenia ulicznego w ulicy Krakówka na odcinku od ulicy Nizinnej w kierunku Gimnazjum oraz obcięcie gałęzi drzew rosnących wzdłuż całej ulicy.

8. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 120
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o dalszy remont chodnika w ulicy Zielonej na odcinku od Ośrodka Zdrowia do granicy ulicy.

9. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 121
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozważenie możliwości wybudowania boiska do piłki nożnej przy Gimnazjum Nr 3 w Radziwiu.

10. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 122
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wyrównanie ulicy Stoczniowej.

11. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 123
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wykonanie remontu chodnika w ulicy Cichej.

12. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 124
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, kiedy będzie wykonany Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu dla północnej części osiedla Radziwie (okolice byłej mleczarni).

13. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 125
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o naprawę (w ramach okresu gwarancyjnego) nawierzchni ulicy Osiedlowej – na odcinku nowo powstałym w 2005 roku zaobserwowano kilkanaście pęknięć asfaltu.

14. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 126
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o sprawdzenie i naprawę zasięgu działania internetu z przekaźnika zainstalowanego w Szkole Podstawowej nr 5 na Radziwiu.

15. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 127
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o udrożnienie kanalizacji deszczowej w ulicy Kościelnej (przy sklepie PSS Społem).

16. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 128
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, w jakim terminie planowana jest przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do drugiego przejazdu kolejowego?

17. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 129
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację w jakim terminie przewidywane jest zakończenie budowy ulicy Stoczniowej?

18. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 130
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o informację, na jakim etapie jest realizacja budowy przedszkola na osiedlu Radziwie. Na kiedy przewidywane jest oddanie do użytku mieszkańców tej placówki?

19. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-22 / 131
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o ujęcie w planach inwestycyjnych możliwości wybudowania chodnika w ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z drogami dojazdowymi do nowego mostu.

20. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-27 / 156
Przedmiot, temat interpelacji: Na wniosek mieszkańców lewobrzeżnych osiedli miasta proszę o zmianę trasy kursowania autobusu nocnego linii 102 i spowodowanie jego przejazdu ulicami Bielskiej, Kwiatka, Kolegialnej, Kilińskiego (wg trasy linii „7”).

21. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-04-26 / 213
Przedmiot, temat interpelacji: Ponownie proszę o oznakowanie brakujące ulic na osiedlu Góry: ul.Góry, ul.Przyszkolna, ul.Podleśna.

22. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-04-26 / 214
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o podjęcie ponownych działań w stosunku do Stadniny Ogierów w Łącku jako właściciela zniszczonego pożarem budynku gospodarczego skutkujących jego rozebraniem.

23. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-04-24 / 215
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o spowodowanie usunięcia z ul.Tumskiej nieestetycznej reklamy promującej Szkoły Policealne, usytuowanej obok dawnych D.T.Centrum.

24. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-04-26 / 216


25. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-05-10 / 230
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o naprawę uszkodzonych bujaczek, zjeżdżalni i innego wyposażenia placu zabaw przy ul. Ciechomickiej (naprzeciw kościoła).

26. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-05-10 / 231
Przedmiot, temat interpelacji: Na prośbę mieszkańców ul. Góry proszę o ustawienie pojemników – segregatorów na odpady. Proponowana przez mieszkańców lokalizacja pojemników na selektywną zbiórkę odpadów – obok przepompowni PERN.

27. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-05-10 / 232
Przedmiot, temat interpelacji: Mieszkańcy ulicy Łąckiej proszą o wykoszenie przydrożnych rowów.

28. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-05-29 / 281
Przedmiot, temat interpelacji: Mieszkańcy bloków przy ul. Sienkiewicza 12, 14, 16 proszą o wykonanie piaskownicy dla dzieci.

29. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-06-12 / 306
Przedmiot, temat interpelacji: Wobec zbliżającego się terminu wymiany dowodów osobistych, który mija 31.XII.2007 r. i stosunkowo niskiego wskaźnika realizacji tego obowiązku przez płocczan (na poziomie ok. 60%) proszę o informację, jakie działania podjął Urząd, aby zmobilizować mieszkańców i uświadomić im konieczność i potrzebę wymiany tych dokumentów.

30. Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-06-12 / 307
Przedmiot, temat interpelacji:Proszę o zamontowanie na istniejących słupach trakcji elektrycznej punktów świetlnych na ul. Wakacyjnej.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   
 
Stopka