Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Piotr Nowicki - wykaz interpelacji

22 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 1.

< powrót do listy radnych

1. Piotr Nowicki / 2008-01-08 / 528
Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o ujednolicenie w Uchwale Nr 119/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku oraz w Uchwale Nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych i jednostkach organizacyjnych Gminy Płock.

2. Piotr Nowicki / 2008-02-08 / 579
W związku z kolejnym, prawdopodobnym przypadkiem zachorowania na ostrą odmianę sepsy, tym razem zakończonym śmiercią 8 letniej dziewczynki proszę o określenie wysokości środków finansowych jakie należałoby zabezpieczyć w Budżecie Miasta Płocka, aby objąć szczepieniami ochronnymi przeciw meningokokom dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

3. Piotr Nowicki / 2008-03-04 / 624
Przedmiot, temat interpelacji: W sprawie możliwości finansowania lub współfinansowania profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom.

4. Piotr Nowicki / 2008-05-07 / 693
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie:

5. Piotr Nowicki / 2008-05-14 / 707
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie:

6. Piotr Nowicki / 2008-05-14 / 708
Przedmiot, temat interpelacji: W Uchwale Nr 571/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zawieszono sprzedaż lokali mieszkalnych do czasu ujednolicenia praw do gruntów właścicieli lokali wyodrębnionych, w budynkach:

7. Piotr Nowicki / 2008-05-21 / 737
Przedmiot, temat interpelacji: W związku z zapowiedzią przez Prezydenta Miasta Płocka podwyżki stawek czynszu w zasobach komunalnych Gminy Płock oraz informacją o wysokich kosztach zarządu tym zasobem, proszę o określenie wysokości zmiany kosztów w przypadku połączenia wszystkich spółek gminnych, zajmujących się administrowaniem lokalami komunalnymi tj. MTBS Sp. z o.o., MZGM TBS Sp. z o.o. oraz spółki ARS Sp. z o.o. w jedną. Proszę określić jednostkowy koszt konsolidacji spółek.

8. Piotr Nowicki / 2008-05-28 / 748
Przedmiot, temat interpelacji: Dotyczy usprawnienia komunikacji samochodowej i pieszej na odcinku od ul.Wolskiego między blokami Wolskiego 9 i Wolskiego 12.

9. Piotr Nowicki / 2008-05-28 / 749
Przedmiot, temat interpelacji: Dotyczy budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 21.

10. Piotr Nowicki / 2008-06-02 / 751
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie: kosztów funkcjonowania budynku Otolińska 23 w rozbiciu na lata 2002 –2008

11. Piotr Nowicki / 2008-06-10 / 764
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie jak realizowane są cele krótkoterminowe i kierunki działań do roku 2007 oraz cele średnioterminowe do roku 2011 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka przyjętego uchwałą nr 486/XVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka” dla Skarpy Wiślanej na odcinku od Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego do ul. Grabówka. Proszę o wyspecyfikowanie podjętych działań za lata 2004 – 2008 oraz podanie wysokości poniesionych nakładów finansowych.

12. Piotr Nowicki / 2008-06-10 / 765
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie jak przystosowane są miejskie instytucje kultury działające w Płocku do korzystania z nich przez osoby z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego.

13. Piotr Nowicki / 2008-06-10 / 766
Przedmiot, temat interpelacji: Ponownie wnoszę o przedstawienie: 1. Wykazu działek (nr działki, powierzchnia działki, sprzedający, cena zakupu), które zostały wykupione w zwiazku z realizacją Północnej Obwodnicy Miasta Płocka w rozbiciu na lata. Dane proszę przedstawić w tabeli wg wzoru.

14. Piotr Nowicki / 2008-06-19 / 788
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie na jakim etapie realizacji jest zadanie „Budowa lotniska (koncepcja)”

15. Piotr Nowicki / 2008-06-17 / 789
na jakim etapie przygotowań do realizacji zadania Wiadukt nad Rondem im. Wojska Polskiego jest Miasto Płock

16. Piotr Nowicki / 2008-06-17 / 790
na jakim etapie realizacji jest zadanie – Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej

17. Piotr Nowicki / 2008-08-20 / 816
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie w jaki sposób zostały podzielone środki na wspieranie szkolnictwa wyższego, które w wysokości 1 000 000 zł zostały zabezpieczone w budżecie miasta Płocka na 2008 rok.

18. Piotr Nowicki / 2008-10-22 / 896
Przedmiot, temat interpelacji: w sprawie realizacji inwestycji prowadzonej przez zespół ds. strategicznych inwestycji drogowych pod nazwą Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku – Odcinek IV od węzła Dobrzykowska do węzła Góry.

19. Piotr Nowicki / 2008-10-22 / 897
Przedmiot, temat interpelacji: w sprawie realizacji inwestycji prowadzonej przez zespół ds. strategicznych inwestycji drogowych pod nazwą Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku – Odcinek IV od węzła Dobrzykowska do węzła Góry.

20. Piotr Nowicki / 2008-10-22 / 898
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie, jakie działanie zostały podjęte przez Gminę Płock w związku z Ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)

21. Piotr Nowicki / 2009-11-10 / 1348
ZUOK Kobierniki

22. Piotr Nowicki / 2009-11-27 / 1368
zadania budżetowe

   
 
Stopka