Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Andrzej Nowakowski - wykaz interpelacji

71 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 3.

< powrót do listy radnych

1. Andrzej Nowakowski / 2007-01-30 / 34
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat działań podjętych przez UM w kwestii remontu pływalni "Podolanka" - kiedy planowany jest remont, za jakie środki, czy znów nie zostanie ona zamknięta w trakcie sezonu.

2. Andrzej Nowakowski / 2007-01-30 / 35
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przeniesienie zajezdni autobusowej z terenu PKP (przy ul. Otolińskiej)do granic miasta oraz wydłużenie kursu autobusu Nr 20 do terenu nowej zajezdni.

3. Andrzej Nowakowski / 2007-01-30 / 36
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat pozyskiwania przez wydziały UM oraz spółki miejskie środków unijnych- jakie projekty są przygotowywane, kiedy mają być złożone?

4. Andrzej Nowakowski / 2007-01-30 / 37
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o wycięcie suchych i stwarzających zagrożenie dla pojazdów drzew rosnących w ulicy Otolińskiej - od torów PKP do granic miasta.

5. Andrzej Nowakowski / 2007-01-30 / 38
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat działań UM (ich podjęcie) w kwestii remontu Ogrodu Jordanowskiego.

6. Andrzej Nowakowski / 2007-01-30 / 39
1. Proszę o informacje na temat budowy przy ulicy "Harcerskiej" kompleksu oświatowego. Czy były prowadzone konsultacje społeczne, środowiskowe w kwestii zasadności budowy tego kompleksu. 21

7. Andrzej Nowakowski / 2007-02-27 / 79
Przedmiot, temat interpelacji: Jakie działania zostały podjęte przez p. Prezydenta w kontekście uwag zamieszczonych w protokole kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji Miejskich, w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Płocka na podstawie Zarządzenia Nr 4487/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24.01.2006 a dotyczącego zadania: Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyńskiego" do Katedry wraz z budową Amfiteatru.

8. Andrzej Nowakowski / 2007-02-27 / 80
Przedmiot, temat interpelacji: Dlaczego mieszkańcy miasta nie mają dostępu do protokołów pokontrolnych, które powinny być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej?

9. Andrzej Nowakowski / 2007-02-27 / 81
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, na jakim etapie realizacji znajduje się inwestycja dotycząca rozbudowy LO Im Wł. Jagiełły oraz jak została rozwiązana kwestia opóźnień w budowie boisk sportowych przy tym LO.

10. Andrzej Nowakowski / 2007-02-27 / 82
Przedmiot, temat interpelacji: W kontekście materiału na temat realizacji postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku proszę o informację na temat czasu i sposobu przeprowadzenia badania, które wskazywałoby, ilu młodych ludzi wyjeżdża z Płocka do pracy za granicą i jaki wpływ ma ten fakt na spadek bezrobocia.

11. Andrzej Nowakowski / 2007-02-27 / 83
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat zaawansowania prac nad wprowadzeniem biletu elektronicznego oraz rozszerzenia świadczonych za jego pomocą usług.

12. Andrzej Nowakowski / 2007-02-27 / 84
Przedmiot, temat interpelacji: Jaki był koszt zakupu, zainstalowania oraz eksploatacji sygnalizacji świetlnej na ulicy Wyszogrodzkiej przy wjeździe na nowy most?

13. Andrzej Nowakowski / 2007-03-13 / 101
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację, na jakim etapie jest uzyskanie zgody na użytkowanie amfiteatru.

14. Andrzej Nowakowski / 2007-03-13 / 102
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o remont chodnika przy ulicy Piłsudskiego wzdłuż osiedla domków jednorodzinnych (od skrzyżowania z ulicą Otolińską do wiaduktu).

15. Andrzej Nowakowski / 2007-03-13 / 103
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o remont chodnika przy ulicy Otolińskiej, który znajduje się w fatalnym stanie, zwłaszcza w pobliżu torów kolejowych, gdzie po każdych opadach tworzą się kałuże uniemożliwiające komunikację.

16. Andrzej Nowakowski / 2007-03-27 / 139
Przedmiot, temat interpelacji: 1. Proszę o podanie przyczyn, z powodu których nie została przedłużona umowa z Prezesem PPPT Krzysztofem Lewandowskim (pomimo pozytywnej oceny działalności PPPT przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy).

17. Andrzej Nowakowski / 2007-03-27 / 140
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje na temat

18. Andrzej Nowakowski / 2007-03-27 / 141
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje na temat budowy stacji paliw przy CH Auchan oraz przy zbiegu ulic Granicznej i Wyszogrodzkiej.

19. Andrzej Nowakowski / 2007-04-24 / 197
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o dokończenie remontu ulicy Północnej.

20. Andrzej Nowakowski / 2007-04-24 / 198
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat przetargu na rozbudowę LO im. Wł. Jagiełły w Płocku.

21. Andrzej Nowakowski / 2007-04-24 / 199
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozwiązanie kwestii komunikacji pieszej w ulicy łączącej ul. Królewiecką z ulicą Sienkiewicza (przy redakcji „Gazety Wyborczej”).

22. Andrzej Nowakowski / 2007-04-30 / 222
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o doświetlenie przejść dla pieszych:

23. Andrzej Nowakowski / 2007-04-30 / 223
Przedmiot, temat interpelacji: W związku z remontem chodnika przy ulicy Chopina proszę o naprawę lub wymianę chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 21 oraz o przystąpienie do realizacji budowy ścieżki rowerowej przy chodniku w ulicy Chopina.

24. Andrzej Nowakowski / 2007-04-30 / 224
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o uporządkowanie terenu po składzie węgla przy dworcu PKP/PKS oraz o przystąpienie do zagospodarowania tego terenu zgodnie z planem.

25. Andrzej Nowakowski / 2007-04-30 / 225
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat złożonych już wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

26. Andrzej Nowakowski / 2007-05-14 / 233
Przedmiot, temat interpelacji: Jakie działania zostały podjęte przez Wydział Inwestycji w celu realizacji budowy wiaduktu nad (lub tunelu pod) torami kolejowymi w ulicy Piłsudskiego?

27. Andrzej Nowakowski / 2007-05-14 / 234
Przedmiot, temat interpelacji: 1. Proszę o informację na temat projektów, jakie złożyło miasto Płock ( o ile złożyło?) ( i jaki był ich los?) po projektów kluczowych RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

28. Andrzej Nowakowski / 2007-05-14 / 235
Przedmiot, temat interpelacji: Kiedy rozpocznie się bardzo długo oczekiwany remont nawierzchni jezdni ulicy Dworcowej.

29. Andrzej Nowakowski / 2007-05-14 / 236
Przedmiot, temat interpelacji: W związku z wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 10.11.2006r. decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odcinka IV dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku. Proszę o informację na temat działań Urzędu zmierzających do realizacji tej inwestycji. Czy były podejmowane starania w celu pozyskania środków zewnętrznych (z UE?)? Kiedy będzie ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji?

30. Andrzej Nowakowski / 2007-05-14 / 237
Przedmiot, temat interpelacji: 1.Proszę o dokładne informacje na temat wszystkich unieważnionych przetargów na rozbudowę L.O. im. Wł. Jagiełły w Płocku.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 |
   
 
Stopka