Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Violetta Kulpa - wykaz interpelacji

52 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 2.

< powrót do listy radnych

1. Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 9
Dotyczy ustawienia śmietniczek i pojemników dla psów na ulicy Wyszogrodzkiej.

2. Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 10
Dotyczy uporządkowania adresów na ulicy Otolińska 23 – Targowa 20.

3. Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 11
Dotyczy wycięcia trawy w rowach wzdłuż ulicy Sierpeckiej i Krzywej.

4. Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 12
Dotyczy wykonania remontu ulicy Traugutta.

5. Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 13
Dotyczy likwidacji przepompowni ścieków u zbiegu ulic Kochanowskiego i Bielskiej.

6. Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 14
Dotyczy wykonania remontu płyt betonowych na przystanku autobusowych linii Nr 6 i 24 przy przejeździe kolejowym w Trzepowie.

7. Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 15
Dotyczy możliwości zdjęcia eternitu z bloków Mickiewicza 21 i Dworcowa 12.

8. Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 16
Dotyczy przesunięcia przystanku autobusowego z wiaduktu w Al. Piłsudskiego bliżej centrum handlowego Mazowieckiej Sp-ni Mieszkaniowej.

9. Violetta Kulpa / 2007-04-10 / 168
Dotyczy remontu budynku Mickiewicza 6 i poprawienia trelinki stanowiącej dojście do bloku.

10. Violetta Kulpa / 2007-04-10 / 169
Dotyczy wykonania remontu płyt chodnikowych przy wyjściu z terenu Parafii św. Józefa – tylne wyjście.

11. Violetta Kulpa / 2007-04-10 / 170
Dotyczy zorganizowania punktu krwiodawstwa przy Szpitalu św. Trójcy.

12. Violetta Kulpa / 2007-04-24 / 204
Dotyczy wykonania remontu chodnika – od ulicy Chopina do Szkoły Podstawowej Nr 21.

13. Violetta Kulpa / 2007-08-24 / 375
Dotyczy projektu technicznego dokończenia realizacji inwestycji drogowej ulicy Różanej.

14. Violetta Kulpa / 2007-08-24 / 376
Dotyczy remontu chodników na terenie administrowanym przez miejską spółkę MZGM.

15. Violetta Kulpa / 2007-11-05 / 486
Od wielu miesięcy docierają do mnie niepokojące sygnały dotyczące złej atmosfery pracy w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”. Bardzo proszę o wyjaśnienie kilku ważnych tematów, które w moim przekonaniu znacznie poprawią funkcjonowanie wewnątrz Domu, jak i atmosferę pracy pracowników, a przede wszystkim mieszkańców.

16. Violetta Kulpa / 2008-06-17 / 785
Dotyczy remontu Sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 6.

17. Violetta Kulpa / 2008-06-17 / 786
Dotyczy remontu Sal gimnastycznych oraz wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 1 .

18. Violetta Kulpa / 2008-06-17 / 787
Dotyczy programów zdrowotnych dla mieszkańców Płocka finansowanych z budżetu miasta Płocka.

19. Violetta Kulpa / 2008-07-16 / 801
Dotyczy zatrudniania w płockich zakładach obywateli Białorusi.

20. Violetta Kulpa / 2008-07-29 / 804
Dotyczy zmian rozkładu jazdy autobusów linii 12 i 36.

21. Violetta Kulpa / 2008-08-12 / 810
W związku z otrzymanymi materiałami finansowymi Spółki Rynex, które były omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej w miesiącu lipcu proszę o informację na temat funkcjonowania i rozliczenia budynku przy ulicy 1 Maja 7a, którego właścicielem jest Spółka. Z przedłożonych materiałów na posiedzenie Komisji wynikało, że w ogólnym rozliczeniu za rok 2007 budynek przynosił stratę.

22. Violetta Kulpa / 2008-08-12 / 811
Dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 3

23. Violetta Kulpa / 2008-08-12 / 812
Dotyczy stanu chodników wokół budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 3 i 3/1

24. Violetta Kulpa / 2008-08-12 / 813
Pragnę zwrócić uwagę na obecny stan techniczny ulicy Czwartaków. Studzienki znajdujące się w ulicy są znacznie zaniżone w stosunku do poziomu jezdni.

25. Violetta Kulpa / 2008-10-06 / 882
Przedmiot, temat interpelacji: W dniu 5 stycznia 2007 roku złożyłam interpelację dotyczącą remontu ulicy Traugutta prosząc o wpisanie jej w plan remontów roku 2009. W odpowiedzi na interpelację Pan Prezydent Dariusz Zawidzki poinformował, iż nie jest możliwy remont przedmiotowej ulicy do roku 2009.

26. Violetta Kulpa / 2008-10-06 / 883
Przedmiot, temat interpelacji: Mieszkańcy ulicy Obrońców Westerplatte po stronie dawnego dworca PKS proszą o wykonanie prac remontowych związanych z poprawą estetyki tego terenu, a w szczególności: poprawę dróg dojazdowych do bloków, chodników wewnątrz osiedla, altan śmietnikowych, schodów zewnętrznych oraz parkingów. Omawiany zasób mieszkaniowy, a zwłaszcza bloki 5, 5/1, 7 i 7/1 jest administrowany przez spółkę MZGM-TBS.

27. Violetta Kulpa / 2008-10-06 / 884
Przedmiot, temat interpelacji: W dniu 24 września 2006 r. w Płocku odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Komendy Powiatowej Policji w Płocku poświęcone ofiarom hitlerowskiego i komunistycznego terroru. Organizatorami przedsięwzięcia były niepodległościowe środowiska kombatanckie, Zarząd Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, Prezydent Miasta Płocka oraz Oddział IPN w Warszawie.

28. Violetta Kulpa / 2008-10-07 / 886
Bardzo proszę o informację na temat planowanego remontu Ulicy Żwirki i Wigury.

29. Violetta Kulpa / 2008-10-07 / 887
Od wielu lat występuje ciągły problem z brakiem miejsc parkingowych na ulicy Targowej.

30. Violetta Kulpa / 2008-12-16 / 981
Wnioskuję o zmianę zapisu w uchwale Nr 190/XIII/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w razie niedopełnienia zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszania przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportu zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej potrzeby oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.


Pozostałe strony:
1 | 2 |
   
 
Stopka