Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Krzysztof Buczkowski - wykaz interpelacji

46 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 2.

< powrót do listy radnych

1. Krzysztof Buczkowski / 2006-12-29 / 8
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozpoznanie możliwości (konsultacje ze stosownymi instytucjami) w zakresie zmiany organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Placu Obrońców Warszawy (zgodnie z załączoną wizualizacją).

2. Krzysztof Buczkowski / 2007-02-06 / 44
Przedmiot, temat interpelacji: W związku z zapowiedzią Pana Prezydenta (wyrażoną na sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia 2007roku ) o możliwości rozszerzenia programu dotacji UM do remontów płockich budynków zabytkowych o pozostałe kamienice znajdujące się pod ochroną konserwatorską (tzw. strefa konserwatorska) proszę o informację na kiedy wspomniane rozszerzenie jest planowane i jaki będzie jego zakres.

3. Krzysztof Buczkowski / 2007-02-27 / 78
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na jakim etapie jest inwestycja pt. Budowa hali widowiskowo-sportowej.

4. Krzysztof Buczkowski / 2007-03-08 / 100
1)Czy i kiedy można się spodziewać podjęcia przez UM prac nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka?

5. Krzysztof Buczkowski / 2007-05-29 / 272
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje dotyczące Płockiej bezprzewodowej sieci teleinformatycznej PloNET, w tym szczególnie: liczba zarejestrowanych użytkowników miejskich hot-spotów, przeciętną dzienną liczbę zalogowanych użytkowników hot-spotów, ruch generowany przez użytkowników hot-spotów (wykorzystanie poszczególnych lokalizacji), liczba podmiotów gminnych – uczestniczących w projekcie, które aktywnie wykorzystują udostępnione przez Urząd Miasta Płocka łącza dostępowe do Internetu (które jednostki i w jakim stopniu), procentowe wykorzystanie użytkowanego przez UMP i PloNET łącza internetowego z podziałem na Urząd i sieć PloNET, ew. inne informacje charakteryzujące stopień wykorzystania infrastruktury.

6. Krzysztof Buczkowski / 2007-05-29 / 273
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje dotyczące możliwości montażu w ulicy Wolskiego dodatkowego progu zwalniającego (dwa już istniejące są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Gimnazjum nr 5). Zgodnie z sugestiami mieszkańców nowy próg winien się znaleźć w okolicach przejścia dla pieszych prowadzącego do Przychodni rejonowej (Wolskiego 4).

7. Krzysztof Buczkowski / 2007-08-28 / 396
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o uaktualnienie i uzupełnienie informacji na anglojęzycznej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Płocka, np. w dziale Annual events (sierpień) znajduje się dość obszerny opis festiwalu ASTIGMATIC, którego już od kilku lat nie ma w Płocku (w sierpniu odbył się kolejny Audioriver)!

8. Krzysztof Buczkowski / 2007-09-04 / 410
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przycięcie drzew i krzewów wzdłuż chodnika przy ulicy 7 czerwca 1997 roku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza do końca placu Celebry.

9. Krzysztof Buczkowski / 2007-10-08 / 450
Przedmiot, temat interpelacji: 1)Proszę o informację dotyczącą zakresu i terminów prac realizowanych i planowanych do wykonania w obrębie ulicy Norbertańskiej 6 – Strzelnica LOK.

10. Krzysztof Buczkowski / 2007-10-30 / 479
Zwracam się ponownie o wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach rosnących wzdłuż chodnika ulicy 7 czerwca 1991 r.

11. Krzysztof Buczkowski / 2007-10-30 / 480
Od dłuższego czasu na drzewach m.in. przy ulicy Dworcowej i na Nowym Rynku wieszane są plakaty reklamujące m.in. podpłocką dyskotekę "Ambra".

12. Krzysztof Buczkowski / 2007-10-30 / 481
Proszę o informacje dotyczące poniesionych przez UMP kosztów na kampanię informacyjną związaną z projektem „Tumska salonem miasta”.

13. Krzysztof Buczkowski / 2007-11-02 / 482
Załącznik do Uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku z dnia 30 października 2007 Zawierający Statut Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku budzi pewne zastrzeżenia w obszarze samego układu prezentowanych treści i niepotrzebnego powtarzania niektórych zapisów.

14. Krzysztof Buczkowski / 2007-12-20 / 517
1) Proszę o rzetelne uzupełnienie informacji podanej w odpowiedzi WUB.I.0057-23/2007 na interpelację nr BRM.0057/481 z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie kosztów kampanii Tumska salonem miasta: Proszę o podanie wysokości kosztów wynajmu przez UMP 15 bilboardów – umowa stała na okres 01.09.2007 – 31.12.2007. 2) Proszę o informacje dotyczące poniesionych przez płocki samorząd kosztów w zakresie promocji koncertu Cisza, noc i sny... Zbigniewa Preisnera, w tym liczba i koszty wynajmu billboardów, ogłoszeń prasowych itp. Proszę także o podanie liczby sprzedanych zaproszeń oraz sumaryczną liczbę gości, którzy wysłuchali koncertu w płockiej Katedrze.

15. Krzysztof Buczkowski / 2008-01-08 / 529
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na kiedy przewidziany jest remont nawierzchni drogi biegnącej przez dzielnicę przemysłową umownie określoną jako Otolińska 25, na odcinku od biurowca Wektry do ulicy Targowej (wzdłuż tzw. “bloku socjalnego”, ośrodków szkolenia i egzaminowania kierowców). Stan nawierzchni stwarza poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego (zwłaszcza kandydatów na kierowców, którzy stanowią znaczną część osób poruszających się po tej drodze). Sugeruje się również wykonanie ponownej analizy organizacji ruchu na tym odcinku i/lub wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania tego odcinka z ulicą Targową, w tym uwzględnienie budowy dodatkowych miejsc parkingowych.

16. Krzysztof Buczkowski / 2008-01-08 / 530
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na kiedy przewidziany jest remont chodnika wzdłuż całej ulicy Wolskiego?

17. Krzysztof Buczkowski / 2008-01-08 / 531
Przedmiot, temat interpelacji: W okresie przedświątecznym (grudzień 2007 roku) rozmieszczono w wielu punktach miasta dekoracje świetlne.

18. Krzysztof Buczkowski / 2008-02-14 / 581
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje: na jakim etapie znajduje się Studium wykonalności linii tramwajowej w Płocku? Jaki jest zakres prac wspomnianego Studium zleconego przez Urząd Miasta Płocka (w tym: czy zakłada analizę więcej niż jednego wariantu przebiegu linii? czy wskazuje konieczność analizy lokalizacji alternatywnych tras przebiegu?)?

19. Krzysztof Buczkowski / 2008-02-14 / 582
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację dotyczącą aktualnego stanu realizacji inwestycji prowadzonej przez MZGM – TBS Sp. z o.o. - budowa domów jednorodzinnych na ulicy Srebrnej. Jakie działania podjął Zarząd spółki w celu rozwiązania problemów powodujących znaczne opóźnienia wpływające na termin jej ukończenia? Jaki jest ostateczny termin zakończenia prac i przekazania domów do zamieszkania?

20. Krzysztof Buczkowski / 2008-03-26 / 645
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje: na jakim etapie znajduje się realizacja Projektu PASDEL, którego partnerami są CIFAL Płock i Miasto Płock?, a także w przygotowaniu których modułów uczestniczy Miasto Płock i w jakim zakresie?

21. Krzysztof Buczkowski / 2008-03-28 / 646
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację dotyczącą aktualnego stanu przygotowań Urzędu Miasta Płocka do uruchomienia w maju 2008 elektronicznej skrzynki podawczej.

22. Krzysztof Buczkowski / 2008-05-09 / 695
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przycięcie rozrastających się gałęzi drzew i krzewów zachodzących na jezdnię ulicy Św. Siostry Faustyny.

23. Krzysztof Buczkowski / 2008-07-03 / 796
Dotyczy: stan zapełnienia składowiska odpadów komunalnych administrowanego przez ZUOK Kobierniki w kontekście zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych z miasta Płocka.

24. Krzysztof Buczkowski / 2008-07-03 / 797
Dotyczy- powiększenia ilości miejsc parkingowych wzdłuż ulicy bielskiej ( na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostatnią do skrzyżowania z ulicą Kobylińskiego).

25. Krzysztof Buczkowski / 2008-07-03 / 798
Podmiot, temat interpelacji: Dotyczy: Promocja Miasta płocka poprzez SSA Wisła Płock.

26. Krzysztof Buczkowski / 2008-10-15 / 905
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje dotyczące następujących zagadnień związanych ze starym płockim mostem:

27. Krzysztof Buczkowski / 2008-10-23 / 906
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje dotyczące monitoringu wizyjnego miasta Płocka: ile kamer obrotowych a ile statycznych jest zainstalowanych na płockich ulicach?

28. Krzysztof Buczkowski / 2008-10-23 / 907
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy przeprowadzony w 2007 roku remont kamienicy ( m. in.: odrestaurowana elewacja budynku, wymieniona kanalizacja i instalacja grzewcza ) mieszczącej się przy ul. Kościuszki 3B w Płocku, był przeprowadzony z wykorzystaniem środków unijnych lub innych pochodzących spoza budżetu miasta?

29. Krzysztof Buczkowski / 2008-11-18 / 970
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o rozważenie, przy planowaniu kolejnej rozbudowy w 2009 roku, możliwości umiejscowienia punktu monitoringu wizyjnego miasta Płocka w postaci kamery obrotowej na skrzyżowaniu ulic Ciechomicka i Browarna.

30. Krzysztof Buczkowski / 2009-02-26 / 1069
W związku z planami utworzenia przez miasto Płock jednoosobowej spółki pod firmą „Centrum Inwestycji Płock Sp. z o. o.” proszę o odpowiedź na pytanie:


Pozostałe strony:
1 | 2 |
   
 
Stopka